Tételes számlamelléklet

Ha a részletekre is kiváncsi

Kérésére* Ön egy meghatározott időre – akár egy hónapra vonatkozóan –, vagy visszavonásig, részletes híváskimutatást kap. A kimutatás tartalmazza a helyi, helyközi, belföldi távolsági, nemzetközi, mobil, a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás, stb.) díját.

Részletek

  • A hívott előfizetői számokat, a hívás kezdő időpontját, a hívások tartásidejét másodperc pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a hívások kapcsolási díját, a díjmentesen hívható számokra történő hívásokat, valamint az előfizető és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is.
  • A 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet alapján teljes telefonszámokat tartalmazó hívásrészletezőt abban az esetben áll módunkban küldeni, ha az alábbi Nyilatkozatot aláírva megküldi a részünkre, a 1462 Budapest, Pf. 477 címre.

* Kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a 1221-es számon. Kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében, készítse elõ 10 jegyű ügyfélszámát.