Sávszélesség

 
 

Amit a szélessávú kábeles internetről tudni kell

A UPC Magyarország Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított ki. Az egyes csomagokkal elérhető maximális le- és feltöltési sebesség határozza meg az adott csomag felhasználási kategóriáját, az általa elérhető lehetőségeket, például azt, hogy milyen gyorsan tudunk egy weboldalt megjeleníteni, egy zeneszámot, vagy filmet letölteni, vagy egy csatolt fájlokat tartalmazó e-mailt elküldeni. Minél nagyobb a le- és feltöltési sebesség, annál élvezetesebb, gyorsabb az internetezés, annál több internetes alkalmazást tudunk egy időben futtatni.

Az internethálózaton zajló adatforgalom sebessége az adott vonalon biztosított, vagyis az adott előfizető számára rendelkezésre bocsátott sávszélességtől függ. Minél nagyobb az átviteli sávszélesség, annál magasabb lehet az adatforgalmi sebesség.

Az előfizetett csomagnak megfelelően beállított és rendelkezésre bocsátott sávszélesség egy technikai paraméter, amely a maximálisan elérhető sebességet határozza meg. Ez az érték az átviteli út sebességkategóriáját jelöli, hasonlóan ahhoz, ahogy az egyes közúttípusok (országút, autóút, autópálya) is meghatározzák az ott elérhető sebességet. A mindenkor éppen megvalósuló tényleges sebességértékek azonban a gyakorlatban több tényezőtől is függnek, ahogy az autósztrádán való haladást is befolyásolhatja az erős forgalom vagy egy torlódás.

A sávszélesség értékét kétféle módon jelölik a szolgáltatók:

Maximális sávszélesség/ Maximális le- és feltöltési sebesség:
Az adott szolgáltatási csomag esetén a rendszer által biztosított maximálisan elérhető sebesség. Ideális esetben a felhasználó ezen a sebességen érheti el a világhálót.

Garantált sávszélesség:
Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.

Milyen tényezőktől függ a sávszélesség?
A gyakorlatban, egy-egy adott időpillanatban ténylegesen elérhető sávszélesség a két fenti érték között helyezkedik el és több tényezőtől függ:

1. A szolgáltatási csomagok esetén a rendszerben beállított maximális sebesség
Az internet-szolgáltatás sajátossága, hogy a sávszélesség egy bizonyos sávját fenntartja az adattovábbításhoz kapcsolódó technikai jeltovábbítás céljára, azaz a rendszerben beállított maximális sávszélességből egy kis rész nem a „hasznos” adatforgalom része.

Ezt figyelembe véve, a upc internet szolgáltatási csomagoknál eleve magasabb sávszélesség értékeket állítunk be annál, mint amit az egyes csomagok esetén maximális értéknek megjelölünk, így ideális körülmények között a ténylegesen tapasztalható (nettó) sávszélesség valóban eléri a megjelölt maximális sebességeket

2. Egyidejű felhasználók száma
Az internethálózaton mindenkor rendelkezésre álló kapacitás (sávszélesség) nem korlátlan és nem is folyamatos túlterhelésre méretezett, hanem a felhasználók számából és használati szokásaiból következő mindenkori átlagosan erős kihasználtságra tervezett. Ezért, ha a felhasználók egy (kisebb) része folyamatos, intenzív használattal túlterheli a hálózatot, akkor az általános torlódást eredményezhet és mindenki számára érzékelhetően leromolhat a szolgáltatás minősége.

A kábeles upc internet előfizetők internetes adatforgalma optikai-koax (hibrid) kábelhálózaton keresztül zajlik. A technológia sajátosságainak megfelelően a mindenkor rendelkezésre álló sávszélesség nagyban függ attól is, hogy a hálózat részét képező egyes csomópontokhoz kapcsolódó (egy környéken élő) felhasználók mekkora forgalmat bonyolítanak egy adott pillanatban, mivel ők osztoznak az adott csomópont kapacitásán.

A sávszélesség tehát a kábelhálózat időszakos terheltségének is függvénye. Ezért szükséges, hogy a szolgáltató, különösen a forgalmi csúcsidőszakokban elkerülje a torlódások kialakulását, a rendelkezésre álló összkapacitással valamilyen módon gazdálkodjon. Ennek érdekében a UPC hálózatkezelési rendszert alkalmaz kábelhálózatán, mely szükség (csúcsidőszaki leterheltség) esetén a valósidejű alkalmazások adatforgalmának biztosít elsőbbséget és a nem valósidejű, az azonnali adatátvitelre kevésbé kényes alkalmazások (pl. megosztás, p2p és ftp) forgalmának biztosítása valamelyest hátrébb sorolódik (priorizálás).

Ennek következtében a nem valósidejű alkalmazásokra ezekben az időszakokban összességében kisebb sávszélesség jut és oszlik meg a felhasználók között, mint a többi alkalmazásnál. Így amennyiben ekkor nagyon sokan próbálják használni a nem valósidejű alkalmazásokat, úgy ők esetlegesen némi lassulást tapasztalhatnak.

ADSL előfizetések esetén a 29-es körzetben: a technológiai különbségek adta lehetőségekből kifolyólag a UPC modern, digitális központi berendezései biztosítják, hogy a 29-es körzet hagyományos telefonvonalán a központ és az előfizető csatlakozási pontja (számítógépe) között a megadott sávszélesség minden előfizetőnek, mindig rendelkezésére áll, függetlenül a többi előfizető által lebonyolított forgalomtól. Így ezen a vonalszakaszon rendszerint nem fordul elő „túlterheltség". Az egyes felhasználók azonban csúcsidőben (este 18h - 22h között) bizonyos esetekben mégis lassulást tapasztalhatnak. Ennek a leggyakrabban nem a végfelhasználót a központtal összekötő vonalszakasz az oka.

3. A szolgáltatás aszimmetrikus jellege
A upc internet szolgáltatási csomagok tulajdonsága, hogy a le- és feltöltési sávszélesség különbözik: a letöltési sávszélesség sokkal nagyobb, mint a feltöltési. Ennek következtében pl. egy nagyobb méretű kép megjelenítése (letöltése) kevesebb időt igényel, mint ugyanezen kép e-mailben történő elküldése (feltöltés).

A csomagjainak kialakításakor kiemelten figyeltünk arra, hogy a változó internetezési szokások miatt folyamatosan növekvő igény van a magasabb feltöltési sebességek iránt is.

4. ADSL szolgáltatás esetén (a 29-es primer körzetben) a központ és az előfizetői végpont közötti távolság
A upc adsl internet-szolgáltatás csavart rézérpárral kialakított hagyományos telefonhálózaton megvalósított adsl technológián alapul. Az adsl technológia sajátossága, hogy a csavart rézérpár alkotta vonal hosszával fordított arányban csökken a szolgáltatás esetén ténylegesen elérhető maximális sávszélesség. Azaz minél messzebb van a felhasználó lakása a központtól, annál kisebb eséllyel lehetséges a nagyobb sávszélességű csomagok szolgáltatása. A upc hagyományos telefonhálózata (29-es körzetben) úgy lett kialakítva, hogy lehetőség szerint minden potenciális előfizető a kor kívánalmainak megfelelő sávszélességet érhessen el. Azonban előfordulhat, hogy egyes - leggyakrabban külterületi - címeken a legnagyobb letöltési sebességet biztosító szolgáltatási csomagjaink nem érhetőek el. Ebben az esetben az érintett előfizetőt szerződéskötés előtt tájékoztatjuk a tényleges lehetőségeiről.

5. Vonalhibák a hálózatban, vagy az előfizető lakásában
Mind a kábelhálózatban, mind az előfizető lakásán belüli szakaszon előforduló kábelhibák nagymértékben csökkenthetik a sávszélességet.
Amennyiben a hiba a upc hálózatában van, a probléma beazonosításától számított legrövidebb időn belül elkezdjük a kijavítását. Amennyiben viszont a hiba az előfizető lakásán belüli szakaszon található, vagy az előfizető tulajdonában lévő berendezés okozza, akkor a hibajavításban szükséges az előfizető együttműködése. ADSL előfizetés esetén ugyancsak a sávszélesség romlását okozza az analóg telefon elé beiktatott szűrő hiánya.

6. Az elérni kívánt webhely kiszolgáló kapacitása
A sebességcsökkenés leggyakoribb oka, hogy az elérni (meglátogatni vagy letölteni) kívánt internetes tartalmat biztosító (tároló) szerverek kapacitása nem elegendő egyidejűleg sok felhasználó kiszolgálására. Különösen internetes forgalmi csúcsidőszakokban egyes webhelyek elérésében a szerverek kapacitásától és terheltségétől függően forgalmi torlódások alakulhatnak ki és ennek következtében akár jelentős lassulás is bekövetkezhet.

7. Számítógépes vírusok
Manapság a számítógépes vírusok és az egyéb károkozók egyre gyakrabban előforduló okozói az internetforgalom és a számítógép lassulásának. A UPC mindenképp ajánlja minden ügyfelének, hogy használjanak internetbiztonsági szoftvert. Amennyiben egy egyszerűen használható, magyar nyelvű, folyamatosan és automatikusan frissülő, teljes körű védelmet biztosító programot szeretne, akkor ajánljuk a upc smart guard csomagunkat.

8. Milyen további szempontoktól függ még a ténylegesen elérhető sávszélesség?

  • a számítógép és a modem/router sebességétől, a közöttük lévő kapcsolat sebességétő
  • az internet-hozzáférés megosztásától más gépekkel saját számítógépén kívül
  • a számítógépen futó egyéb szoftverektől (gyakran ezek a háttérben futnak így nem is észrevehetőek)
  • a böngészés gyorsasága függ a letöltött weboldalak/tartalmak méretétől, illetve az adott szerver terheltségétől

 

Internet szolgáltatási csomagjaink Általános szerződési Feltételekben található paraméterei

UPC Internet

  Max. sávszélesség Garantált le- és feltöltési sebesség*
Fiber Power 30 30 / 3 Mbit/s 10 / 1 Mbit/s
Fiber Power 50 50 / 5 Mbit/s 15 / 2 Mbit/s
Fiber Power 120 120 / 10 Mbit/s 30 / 4 Mbit/s
Fiber Power 240 240 / 20 Mbit/s 60 / 5 Mbit/s
Fiber Power 500 500 / 22 Mbit/s 100 / 5,5 Mbit/s

Értékesítésből kivezetett csomagok

Az értékesítésből kivezetett upc internet csomagokról bővebb információ az Internet ÁSZF 1/a (Szolgáltatások leírása) és 3/a (Szolgáltatási díjak) mellékletében található.

UPC ADSL internet

  Max. sávszélesség Garantált le- és feltöltési sebesség*
adsl start/sart solo 1 / 0,25 Mbit/s 0,3 / 0,1 Mbit/s
adsl bronze/bronze solo 2,5 / 0,5 Mbit/s 0,8 / 0,2 Mbit/s
adsl silver/silver solo 8 / 0,75 Mbit/s 2,5 / 0,25 Mbit/s
adsl gold/gold solo 12 / 1,5 Mbit/s 4 / 0,5 Mbit/s
adsl platinum/platinum solo 18 / 1,5 Mbit/s 6 / 0,5 Mbit/s

Mérési módszer: A mutató a szolgáltató hálózatán belül mért adattovábbítási sebesség mérési eredményeinek alapján kerül meghatározásra. Az alapadatokat a szolgáltató által működtetett dedikált mérési rendszer szolgáltatja.

 
 
 

Amit a szélessávú mobilinternetről tudni kell

Vezetékes szolgáltatásai mellett a UPC lehetőséget biztosít az Ön számára a vezeték nélküli szélessávú mobilinternet-hálózat elérésére is, amellyel az országban szinte bárhol, bármikor szabadon internetezhet. Legyen Ön irodájában, otthonában, vagy akár utazás közben, a UPC Mobilinternet segítségével bármikor hozzáférhet üzleti és magán levelezéséhez, illetve intézheti egyéb ügyeit.

A UPC Mobilinternet szolgáltatásról
A UPC Mobilinternet szolgáltatás az ország számos pontján elérhetővé teszi az akár 21,1 Mbit/s sebességű internetezés lehetőségét a szélessávú mobil-adathálózaton. (A megfelelő szolgáltatási csomag, a minimális rendszer-követelményeknek, megfelelő eszköz, és az ideális hálózati lefedettség megléte esetén.) A szolgáltatás elérhetőségét a mobilinternet lefedettségi térkép alapján ellenőrizheti.

A UPC Mobilinternet 1 GB csomag 1 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. Az 1 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra 2 GB összforgalom felett, az adott naptári hónap végéig.

A UPC Mobilinternet 3 GB csomag 3 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. A 3 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül 0,06/0,016 Mbit/s-ra, az adott naptári hónap végéig.

A UPC Mobilinternet 6 GB csomag 6 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. A 6 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül 0,125/0,125 Mbit/s-ra, az adott naptári hónap végéig.

Az egyes szolgáltatási csomagokba épített adatforgalmi keret felhasználásáról a UPC Mobilinternet csomagba épített adatmennyiség 80- és 100%-ának elérése esetén értesítő üzenetet küldünk. Az adatforgalmi keret elérése esetén a Szolgáltatást az adott naptári hónap végéig lassítjuk. A tárgyhónapra felhasznált adatmennyiséget Ön is ellenőrizheti a http://mobilforgalom.upc.hu weboldalon. Amennyiben a szolgáltatás sebességének lassítását követően, még az adott tárgyhónapban magasabb szolgáltatási csomagra módosít, úgy a lassítás a tárgyhónap végég érvényben marad és a következő hónap első napjától lép érvénybe.

A UPC Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le-és felöltési sebessége: 0/0 Mbit/sec.
A UPC sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomag mellé, előfizetői elkötelezettség vállalása nélkül biztosítjuk. Az így elérhető elméleti maximális le-és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le-és felöltési sebessége: 0/0 Mbit/sec.

A UPC Mobilinternet szolgáltatásról
A UPC Mobilinternet szolgáltatásról

A UPC Mobilinternet átlagos elérhető le- és feltöltési sebessége

Amit a szélessávú mobilinternetről tudni kell
Vezetékes szolgáltatásai mellett a UPC lehetőséget biztosít az Ön számára a vezeték nélküli szélessávú mobilinternet-hálózat elérésére is, amellyel az országban szinte bárhol, bármikor szabadon internetezhet. Legyen Ön irodájában, otthonában, vagy akár utazás közben, a UPC Mobilinternet segítségével bármikor hozzáférhet üzleti és magán levelezéséhez, illetve intézheti egyéb ügyeit.

A hálózati minőségi mutatóra megadott célérték

Letöltési sebesség:
GPRS lefedettségi területen:
0,05 Mbit/s; EDGE lefedettségi területen: 0,15 Mbit/s; 3G lefedettségi területen: 0,3 Mbit/s; 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen: 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig.

Feltöltési sebesség:
GPRS lefedettségi területen: 0,02 Mbit/s; EDGE lefedettségi területen: 0,07 Mbit/s; 3G lefedettségi területen: 0,3 Mbit/s; 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen: 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig.

A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja.

A csomagokkal elérhető maximális sebesség névleges érték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről, kérjük, érdeklődjön a szerződéskötést megelőzően elérhetőségeinken. A UPC Mobilinternet szolgáltatások területi és hálózati lefedettségét a www.upc.hu/mobilinternetlefedettseg weboldalon keresztül ellenőrizheti.

A UPC Mobilinternet csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a szolgáltatások sebességmérésének módjáról, továbbá a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírást találhat a UPC Mobilinternetre vonatkozó ÁSZF-ben.

Mit jelent a GPRS/EDGE?
GPRS (General Packet Radio Service)
Mobiltelefon hálózaton nyújtott általános csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás. A GPRS folyamatos aktív adatátvitelt biztosít a mobiladat hálózaton (a UPC által meghatározott lefedettségi területeken). A GPRS lehetővé teszi az azonnali csatlakozást, és az egyszerűbb és kényelmesebb adatelérést. A GPRS-technológiával az adatok továbbítása „csomagokban” történik, az adatalkalmazások jellegének megfelelően.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
A GSM távközlési rendszer csomagkapcsolt adatátviteli csatornájának (GPRS) továbbfejlesztett változata. Felhasználásával a mobil eszközökön megvalósítható a teljes körű internetes hozzáférés, amely megfelel a szélessávú vezetékes hálózat alapsebességének, így a mobiltelefon-hálózat alkalmassá válik fénykép, zene, mozgókép, videoklip továbbítására.

Mit jelent a 3G?
3G - UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
Az univerzális mobil távközlő-hálózat egy új technológiai alapokon nyugvó, korszerű, nagy kapacitású és frekvencia-hatékony mobil rádiótávközlő rendszer. Az UMTS hálózatokban a szélessávú, kódosztásos, többszörös hozzáférési technológiát (WCDMA) alkalmazzák.

3G – HSPA (High-Speed Packet Access)
Harmadik generációs mobilkommunikációs platform - Nagysebességű csomag hozzáférés, melyet a mobilinternet, illetve egyéb nagy sávszélességet igénylő szolgáltatások kiszolgálására használnak. Letöltésbeli megfelelője a HSDPA, feltöltésbeli megfelelője a HSUPA.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás sebességét befolyásoló további tényezők:

Beltéri és kültéri lefedettség
A mobiltelefon és mobiladat-hálózat zavartalan elérését nagymértékben befolyásolja az adatátvitelt továbbító rádiójel árnyékoltsága. Árnyékoltságot okozhat minden olyan tárgy, amely a rádiójel útjában áll (pl.: vas-betonfal) Ilyen esetben az épületek falazata is jelárnyékoló tényezőnek számít; így megkülönböztetünk kültéri és beltéri lefedettséget. A kültéri lefedettség jellemzően jobb minőségű, mint a beltéri, hiszen kevesebb olyan tényező merül fel a rádiójel továbbítása során, amely gyengítené a jelet. A beltéri és kültéri lefedettség azonban függ az alábbi tényezőktől:

  • Bázisállomás konfigurációja, átviteli kapacitása
  • Rádiós környezet minősége (interferencia, jel-zaj viszony stb.)
  • Felhasználók száma az adott lefedettségi cellában
  • Felhasználó által használt eszköz típusa
  • Felhasználó távolsága az adótoronytól, illetve a felhasználó sebessége ( pl. ha mozgásban van.)
  • Jel árnyékoltság (pl. vas-betonfal mögött, föld alatt)