Tájékoztatás 2016. február 1. hatállyal életbe lépő az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet módosításával összefüggő változásokról:

Az előfizetőnek a hozzáférést biztosító szolgáltatójával fennálló előfizetői szerződése a közvetítőválasztás műszaki megvalósításával a választott szolgáltatás (hívásirányok) vonatkozásában megszűnik, vagy – ha a választás azt nem érinti teljes egészében - akként módosul, hogy a kötelezett szolgáltató az előfizető által a közvetítőválasztás szolgáltatás tárgyában kötött előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatást nem jogosult nyújtani, vagy azt az előfizető nem jogosult igénybe venni.

 

Amennyiben a közvetítőválasztás szolgáltatás kötelezett szolgáltató általi beállítása e nélkül nem végezhető el, a kötelezett szolgáltató – adategyeztetés céljából – köteles a választott közvetítő szolgáltató erre irányuló igényének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül átadni:

  1. természetes személy előfizető esetén az előfizető telefonszámát, természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. nem természetes személy előfizető esetén az előfizető telefonszámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.
  3. továbbá, a kötelezett szolgáltató a közvetítő szolgáltató igénye alapján köteles azt is közölni, ha az előfizetőnek a kötelezett szolgáltatóval szemben fennálló, 30 napot meghaladó díjtartozása van.

 

Amennyiben az előfizető a hozzáférést biztosító szolgáltatójától előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe, az előfizető az előre fizetett díjaktól függetlenül köteles a szolgáltató számlája alapján az igénybevett szolgáltatások díját a UPC Magyarország Kft.-nek megfizetni.

 

Az előfizető a közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatásainak a teljesítésével kapcsolatosan felmerült hibákat a közvetítő szolgáltató hibabejelentő-számán jelentheti be.

 

A közvetítőválasztás esetén kötött előfizetői szerződés különös szabályait a Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás ÁSZF 1/h melléklete tartalmazza.

 

A UPC Magyarország Kft. Monor 29-es körzetben lévő előfizetői által a közvetítőszolgáltatás keretében választható szolgáltatókat a www.upc.hu weboldalon található előfizetői szerződés tartalmazza.

 

Az ÁSZF 1/h melléklete tartalmazza azokat a szolgáltatókat, amelyek területén a UPC Magyarország Kft. közvetítőválasztás szolgáltatást nyújt.