Határozat

A bíróság valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal jogerősen megállapította, hogy a UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 2. napjától hatályos általános szerződési feltételeinek tisztességtelenek és ezért érvénytelenek az alábbi feltételei:

Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek 7. számú mellékletének 2. pontja: >>Amennyiben az Előfizető határidőben történő díjfizetési kötelezettségének az elmulasztása miatt a Szolgáltató a díjfizetésre történő felszólítást küld az Előfizető részére, az Előfizető köteles a Szolgáltató fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban felmerült költségét a Szolgáltató részére megtéríteni.<<
3/B. Melléklet: >>fizetési felszólítás eljárási díja: 600,- forint.<<

Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek 7. számú mellékletének 2. pontja: >>Amennyiben az Előfizető határidőben történő díjfizetési kötelezettségének az elmulasztása miatt a Szolgáltató a díjfizetésre történő felszólítást küld az Előfizető részére, az Előfizető köteles a Szolgáltató fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban felmerült költségét a Szolgáltató részére megtéríteni.<<
3/B. Melléklet: >>fizetési felszólítás eljárási díja: 600,- forint.<<

Helyhez kötött telefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek 7. számú mellékletének 2. pontja: >>Amennyiben az Előfizető határidőben történő díjfizetési kötelezettségének az elmulasztása miatt a Szolgáltató a díjfizetésre történő felszólítást küld az Előfizető részére, az Előfizető köteles a Szolgáltató fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban felmerült költségét a Szolgáltató részére megtéríteni.<<
3/B. Melléklet: >>fizetési felszólítás eljárási díja: 600,- forint.<<

A tisztességtelenség oka, hogy a fenti feltételek lehetővé teszik, hogy az alperes tetszése szerinti alkalommal és módon megküldött fizetési felszólítás után követeljen díjat az előfizetőktől függetlenül attól, hogy az adott felszólítási mód ténylegesen milyen költséggel jár.