UPC hűségöröklő

A határozott időtartamú szerződésről és a kedvezmények elvesztéséről, szerződésmódosítás vagy új szerződéskötés esetében.

 

Amennyiben az Előfizető határozott időtartamra köt szerződést, a Szolgáltató a mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottaktól kedvezőbb feltételek mellett (akciós ajánlattal) biztosíthatja egyes szolgáltatások igénybevételét.

 

Ha az Előfizető olyan kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató meghatározott időtartamra történő szerződéskötéshez kötött és az Előfizető az igénybe vett szolgáltatási szinthez képest szerződés-módosítást kezdeményez, valamint, ha határozott időtartamú szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg új előfizetői szerződést köt, abban az esetben a határozott időtartam alatt az Előfizető a kedvezmény összegét elveszti és köteles azt egy összegben visszafizetni. A szerződés megszüntetéséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények nem kerülnek alkalmazásra, amennyiben az Előfizető egyidejűleg a Szolgáltatóval új, határozott idejű előfizetői szerződést köt ugyanazon szolgáltatás más szolgáltatási szintjére, és az új határozott idejű szerződést legalább az eredeti szerződés időtartama lejártának időpontjáig fenntartja.  

Segítség a táblázat értelmezésében

Szolgáltatás megnevezése
Bekötés dátuma
Módosítás dátuma
Igénybe vett kedvezmény időszaka
Promóció vég dátuma
Összeg (HUF)
Televízió 2011.01.01. 2011.07.01. 181 nap 2011.07.01. 6510 Ft
Internet 2011.01.01. 2011.07.01. 181 nap 2011.07.01. 11500 Ft
Telefon 2011.01.01. 2011.07.01. 181 nap 2011.07.01. 500 Ft
Összesen   18510 Ft
 
 

Szolgáltatás megnevezése: Az Ön meglévő előfizetésének kategóriája
Bekötés dátuma: A szolgáltatás ettől az időponttól elérhető Önnél
Módosítás dátuma: Az előfizetésén ebben az időpontban módosított határozott időn / hűségidőn belül
Igénybe vett kedvezmény időszaka: Az adott termékkategóriához tartozó, jelenleg meglévő szolgáltatás bekötése óta eltelt napok száma (a határozott időn belül módosításig), mely alatt az előfizetéshez tartozó kedvezményeket igénybe vette.
Promóció vég dátuma: A szolgáltatás határozott idejének / hűségidejének lejárata
Összeg: Az adott termékkategóriához tartozó, jelenleg meglévő szolgáltatás határozott időn / hűségidőn belül történő lemondásakor fizetendő összeg (pl. bekötési díj, havidíj, számhordozási díj, ajándék)