Általános Kampányos Feltételek

Általános feltételek

Az akciók 2018. március 22. napjától visszavonásig érvényesek. Az alább részletezett feltételek mellett vonatkoznak mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító egyéni előfizetők, mobil szolgáltatás szempontjából új, vagy meglévő, egyéni előfizetők.
Vezetékes szolgáltatásnak minősülnek az alábbi UPC-s szolgáltatások: kábeltévé, kábelinternet, ADSL-internet, kábeltelefon, analóg telefon.
Mobil szolgáltatásnak minősülnek a UPC Mobil és UPC Mobilinternet szolgáltatások.
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1500 Ft / szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több vezetékes szolgáltatás együttes választása esetén az első szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1500 Ft, minden további szolgáltatásé 0 Ft.

Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (MyUPC, vagy Díjnet elektronikus számla) választja, a megrendelt szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.
 a.)
Amennyiben az előfizető az akcióban Fiber Power internet szolgáltatást, vagy Fiber Power internet szolgáltatást tartalmazó többtermékes csomagot választ, vagy meglévő szolgáltatását ezekre módosítja, UPC ePack kedvezményben részesülhet. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. Az igénybevétel további feltétele, hogy az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben ne álljon fenn díjtartozása. A feltételek fennállása esetén kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető.

2016. aug. 9. - 2017. dec. 31. között megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén az ePack kedvezmény összege bruttó 444,92 forint. 2018. jan. 1. után megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén, az ePack kedvezmény összege bruttó 600 forint.

b.) Azon előfizetők, akik nem rendelkeznek Fiber Power internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9. előtt igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1000 Ft jóváírásban részesülnek az első számlázott havidíjból.

A fentieken felül további egyszeri 600 Ft jóváírás biztosított a havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek.

A jelen Általános Kampányos Feltételek szerinti akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Happy Home csomag részét képező Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók, a UPC Mobilinternet szolgáltatás, a UPC Mobil csomagok internet szolgáltatás tartalma, illetve az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó, havidíjból biztosított kedvezmények (pl. ePack) egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számításra.
2017. október 24. után vezetékes vagy mobil szolgáltatások 24 hónapos elkötelezettség vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

További feltételek UPC Kábeltv/Digitális Kábeltv igénybevétele esetén

Akciós feltételekkel a UPC Digitális és Analóg Kábeltv csomagok 12 és 24 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe. 2017. október 24. után UPC Digitális és Analóg Kábeltv csomagok 24 hónapos elkötelezettség vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

A UPC Digitális Kábeltv és a UPC Videotár szolgáltatás az ÁSZF-ben feltüntetett területeken érhető el.

Az HBO GO igénybevételéhez HBO Pak vagy HBO MaxPak előfizetés szükséges. A szolgáltatás aktiválásához a upc.hu/hbogo URL-en lehetséges az HBO GO szolgáltatás megrendelését elindítani. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányít. Az HBO GO oldalán az ügyfél ügyfélszáma megadásával, illetve szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt az ügyfél 24 órán belül kézhez kapja.

A csatornaszámok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A prémium csomagok csak a Digital Bronze vagy Digital Gold csomagok mellé, valamint csomagajánlatban a Digital Mini csomag mellé rendelhetők. Az Analóg kábeltévé feltüntetett csatornaszáma súlyozott átlagszám, amely területenként eltérő, az előfizető lakóhelyén elérhető pontos csatornaszámokról elérhetőségeinken érdeklődhet.

Digital Bronze csomag vásrlása esetén a Digital Gold csatornák (+30 csatorna) igénybevételének első 2 hónapjában a Szolgáltató kedvezményes szolgáltatást biztosít. A 3. hónaptól a + Digital Gold csatornák díja 1500 Ft/hó. A díj a jelzett időponttól automatikusan kiszámlázásra kerül, amennyiben az előfizető azok 3. hónaptól való megtartására vonatkozó igényét előzetesen jelezte.

További feltételek UPC Telefon igénybevétele esetén

A csomagok számlázása perc alapú, és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők. A csomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében. A csomagokban szereplő korlátlan hívások kizárólag a normál tarifával hívható telefonszámokra vonatkoznak. A Nonstop csomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, egyéni előfizetők használati igényeinek kielégítését szolgálják. A csomagok üzleti célokra nem használhatók (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység). A nem rendeltetésszerű használat esetén a UPC fenntartja a jogot az ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. Egy címen egy Nonstop csomag rendelhető, kivéve a Nonstop S csomag, amelyre ez a megkötés nem vonatkozik. A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomag mellé igényelhető kiegészítő opció, amely havi 100 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a belföldi normál díjazású mobil irányba bonyolított hívások esetén. Az opció havidíja 600 Ft, az opcióhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a Szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében.

Akciós feltételekkel a UPC Telefon csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

További feltételek UPC Internet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

Az internet szolgáltatások igénybevételéhez, valamint tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről szerződéskötést megelőzően kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken. Az igénybevétel során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt specifikációtól.

Akciós feltételekkel Fiber Power internetcsomagok 12 illetve 24 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. 2017. október 24. után Fiber Power internetcsomagok 24 hónapos elkötelezettség vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

A Fiber Power 500 elérhetősége területileg korlátozott. Az 500 Mbit/s sebességgel lefedett települések listája és a szolgáltatási csomagok elérhetőségének további információi megtalálhatóak a hatályos ÁSZF-ben. https://www.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/.

Az „HBO GO Fiber Power mellé” kizárólag Fiber Power előfizetés mellé választható abban az esetben, ha az Előfizető nem rendelkezik kábeltelevízió szolgáltatással. Az „HBO GO Fiber Power mellé” szolgáltatás megrendelése a http://www.upc.hu/internet/internet-kiegeszito-szolgaltatasok/hbo-go-fiber-power-melle/ URL-en indítható el. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányítja. Az HBO GO oldalán az előfizető ügyfélszáma megadásával, illetve szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően az ügyfél a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt 24 órán belül kézhez kapja.

A Fiber Power+ csomagok Fiber Power Internet csomagot és Nonstop S telefonszolgáltatást tartalmaznak. Az elérhető csomagok: Fiber Power 120+, Fiber Power 240+ és Fiber Power 500+. A Fiber Power+ csomagok webshopban nem elérhetőek, megrendeléséhez a weboldalon lehet visszahívást kérni. Új UPC előfizető bármelyik Fiber Power+ csomagot megrendelheti. Meglévő UPC előfizetők számára csak a meglévő kábeles szolgáltatásuk felfelé módosításával érhetőek el a Fiber Power+ csomagok.

2017. június 21-től bevezetésre került egy új internetcsomag, a Fiber Power 240 Super amely minden internet szempontjából új ügyfél számára elérhető UPC szolgáltatási területen. Az új internetcsomag kizárólag 12 hónapos határozott idejű szerződéssel csak online rendelés esetén vehető igénybe.

További feltételek akciós csomag igénybevétele esetén

2017. október 24-től a Happy Home csomagok 12 vagy 24 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. Az akciós csomagok igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos, egyidejű fenntartása. Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál részletezett feltételek szerint biztosítottak. Az akciós csomagok meglévő előfizetők számára eltérő feltételekkel vehetőek igénybe.

A 2017. október 24. után kötött új előfizetések mellé történő készülékvásárlás esetén a havidíj 24 hónapos elkötelezettség vállalása mellett értendő.

Happy Home Fiber 120+Digital Mini csomagot választhat az 1, vagy 3 vezetékes alapszolgáltatással rendelkező digital TV- előfizető kivételével bármely előfizető.
Happy Home Fiber 120+Digital Bronze csomagot választhat a 3 vezetékes alapszolgáltatással rendelkező Digital Gold előfizető kivételével bármely előfizető.
Happy Home Fiber 240+Digital Gold csomagot választhat a 3 vezetékes alapszolgáltatással és egyszerre Digital Gold és Fiber Power 500 internettel rendelkező előfizető kivételével bármely előfizető.
Happy Home Fiber 500 + Digital Gold csomagot választhat minden új és meglévő előfizető.
Meglévő előfizető a szolgáltatási cím pontos megadását követően a szolgáltató által meghatározott igénybevételi feltételek teljesülése esetén jogosult a Happy Home MIX 3 + Fiber 120, Happy Home Mix 3 + Fiber 500, Happy Home 4 + Fiber 120 és Happy Home 4 + Fiber 500 csomagok kedvezményes igénybevételére.

A felvétel opció díja 1000 Ft/hó az első médiaboxon, minden további vételi ponton 1500 Ft/hó.

További feltételek UPC Mobilhang-szolgáltatás igénybevétele esetén

Érvényes: 2018. március 22-től

2018. január 1-től a mobil csomagok (nettó) árában meghatározásra kerül az internet tartalom, amely 5% ÁFA kulccsal kerül számlázásra. A változás következtében az értékesítésben résztvevő, valamint az értékesítésből kivont, de az előfizetőknél aktív mobil csomagok bruttó ára megváltozik.

2017. október 24-től a Freedom csomagok és az Easy S és M valamint Mobil S csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe. A csomagok között havi egyszeri díjmentes módosítás lehetséges, azonban csomagmódosításkor a határozott idejű szerződés időtartama újraindul.

A feltüntetett kedvezményes havidíjak személyi használatra érhetők el.
2017. október 24-től a következő áron biztosítja a UPC a mobil előfizetést, egységes áron új és már UPC szolgáltatással rendelkező ügyfeleknek a vezetékes szolgáltatási területen:

Tarifa Mobil S Easy S Easy M Freedom Bronze Freedom Silver
Havidíj 1890 Ft 2990 Ft 4790 Ft 5790 Ft 7990 Ft

A honlapon feltüntetett adat-, hívás-, és SMS-díjak belföldi, normál díjas irányokra és Roaming zóna 1-re vonatkoznak.
Csomagjaink számlázása perc alapú és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők.

A csomagokhoz tartozó roaming díj táblázat megtalálható a honlapunkon, illetve a teljes körű forgalmi díjtáblázat az ÁSZF 3/d számú mellékletében.
A díjcsomagokban a korlátlan beszélgetés kizárólag normál tarifával hívható, belföldi telefonszámokra vonatkozik. A hálózaton belüli percek és SMS-ek kizárólag a UPC mobilhálózaton belül értendők, a UPC vezetékes kábeltelefon és analógtelefon irányba bonyolított hívások nem számítanak hálózaton belülinek. A Freedom szolgáltatási csomag igénybevételével az előfizető tudomásul veszi a Freedom szolgáltatási csomag igénybevételi feltételeit, amelyek a kampány ideje alatt az alábbiak: rendeltetésszerű személyi használat, valamint egyéni előfizetők esetében a díjmentes UPC Wi-Free használata és az otthoni wifi használata (amennyiben az előfizető UPC wifiképes modemmel rendelkezik). A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatási csomagot az internet ÁSZF 2.1.5 pontjában meghatározott előfizetői szolgáltatási csomagra válthatja.

A Freedom csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebességei az alábbiak: Freedom Bronze esetén 1024 kbps letöltési és 512 kbps feltöltési sebesség. Freedom Silver esetén 2048 kbps letöltési és 1024 kbps feltöltési sebesség. A csomagok korlátlan belföldi adatforgalmat tartalmaznak.
Mobil S és Easy S valamint M csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebességei az alábbiak: 21 Mbps letöltési és 7 Mbps feltöltési sebesség. Easy S csomag esetén a rendelkezésre álló adatkeret falhasználása után forgalomlassítás lép életbe, az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 64/64kbps.

A mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség minden csomagban 0/0 Mbit/s.
Ajánlatunk keretében 2017. augusztus 30-tól a Mobil S és Easy S csomagban a benne foglalt 50 perc lebeszélhetőség mellé további 50 perc opció vehető igénybe. A +50 perc opció megrendelése esetén az első 3 hóban 0 Ft, utána 600 Ft/hó elkötelezettség nélkül.
Az Easy M csomagban a benne foglalt 2GB adathasználat mellé további 2GB opció vehető igénybe. Megrendelése esetén a +2GB az első 3 hóban 0 Ft, utána 1000 Ft/hó elkötelezettség nélkül.

Minden hangalapú mobil csomag külföldön is használható. A külföldön érvényes roaming díjszabásról és díjzónákról a http://www.upc.hu/roaming/ oldalon talál bővebb információt. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos országokban csak bizonyos hálózatokon lehet hívást kezdeményezni és SMS-t küldeni, azonban hívás- és SMS-fogadás minden hálózatról lehetséges. A külföldi hálózatokról bővebben ezen a linken tájékozódhat.

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon, tablet, TV készülék, laptop) meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havidíj összegéből jóváírásra kerül a havidíj mértékéig.

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés pénzügyi megalapozása céljából a UPC az előfizetői szerződés megkötése előtt hitelképességi vizsgálatot végezzen és a megadott személyes iratokban szereplő adatok hitelességét a kormányzati hivatalos adatbázisban – az ÁSZF-ben meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse, amelynek keretében a UPC jogosult az adatokat ezen, titkosításra kötelezett harmadik fél részére kiadni.

Egy lakossági előfizető maximum 5 előfizetést vásárolhat.

További feltételek készülékvásárlás esetén

A 2017. október 24. után kötött új előfizetések mellé történő készülékvásárlás esetén a havidíj 24 hónapos elkötelezettség vállalása mellett értendő, minden más esetben az elkötelezettség időtartama 12 hónap. 2018. március 22-től új ügyfeleknek kedvezményes készülékvásárlásra van lehetősége, amennyiben a készülékvásárlás (mobiltelefon, tablet, TV, laptop) UPC mobil vagy kábeles szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéshez vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéshez kapcsolódik.

Készülékvásárlási jogosultsági kategóriák:

Vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC kábeltévé és/vagy vezetékes internet (kábelinternet vagy ADSL-internet), és/vagy kábeltelefon vagy analóg telefon termékkel rendelkező ügyfél.

Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC mobil hang és/vagy mobilinternet termékkel rendelkező, vagy az(oka)t újonnan választó előfizető.

UPC szolgáltatási terület: Azon ingatlan nyilvántartásban szereplő címek, ahol a UPC kábeles szolgáltatások elérhetőek.

Készülékvásárlási korlátok:

Mobilkészülék, mobil kiegészítő és táblagép kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak UPC szolgáltatási területen állandó lakcímmel rendelkező, UPC kábeles és/vagy UPC mobil szolgáltatással rendelkező előfizető számára érhető el.

UPC szolgáltatási területen kívüli állandó lakcímmel rendelkező, kizárólag UPC mobilhang szolgáltatással rendelkező előfizető mobilkészüléket, mobil kiegészítőt és táblagépet csak listaáron választhat.

TV és laptop készülék kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak vezetékes UPC szolgáltatással rendelkező ügyfél számára elérhető.

Részletfizetési feltételek:

A készülék vételárának részletfizetési konstrukcióban történő kiegyenlítése esetén a részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az előfizető legalább egy vezetékes, mobilhang vagy mobilinternet szolgáltatással rendelkezik. Amennyiben minden alapszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor a fennmaradó részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek. Egy előfizető egy időben tetszőleges számú készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az aktuálisan választott új készülék részletét is) mobilkészülék és táblagép esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 10 000 Ft-ot, míg TV készülék és laptop esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 15 000 Ft-ot. Amennyiben az előfizető összes, szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor kell megfizetnie. Három, a számlában feltüntetett fizetési határidőben megfizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig.

Mobilkészülék támogatott áron történő vásárlása esetén határozott idejű készülékszerződés érvényes. Amennyiben a készülékszerződés ideje alatt az előfizető összes, mobilhang szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, úgy a készüléktámogatott ár és a készülék listaára közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

Készülék választásának menete:

TV és laptop készülék vásárlására kizárólag online rendelés és kiszállítás útján kerülhet sor.

72 órás csere: Az ügyfélnek lehetősége van 72 órán belül meghibásodott készülék kicserélését kérni.

TV: Ebben az esetben a Samsung hotline száma hívható.

A Samsung ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 0680-726-786 (Hétfő-Szombat 08.00-21.00) Az elérhetőség a készülékek dobozára ragasztott jótállási jegyen is megtalálható.

A Samsung bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az igazolással a UPC üzleteiben igényelhető az új készülék.

Laptop: HP laptopok esetében az ügyfél a HP hotline számát hívhatja. A HP ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 1 777 7545 (Hétfő-Péntek 08.30-18.00). A HP bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az ügyfél ezzel az igazolással a UPC üzleteiben igényelheti az új készüléket. Apple laptopok esetében az ügyfél az iStyle Hungary Kft. szervizpontjaiba tudja bevinni a készüléket. Az iStyle hívható telefonszáma: 1 428 8000. Átvevőpontok bármelyik magyarországi iStyle üzletben: http://szerviz.istyle.hu/atvevopontok/

14 napos elállás:

Az ügyfélnek az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a készüléket az alábbi UPC üzletbe:
Budapest, Váci út 178, 1138 – Duna Pláza (1. emelet), UPC üzlet (Nyitva tartás: 10:00 – 20:00)

Jótállás:
– TV: Az ügyfél a kitöltetlen garanciajeggyel (dobozon külső tasakban található) az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és a számlával jogosult jótállás igénybevételére. Az ügyfél jótállási igényét a Samsung hotline számán jelentheti be. A Samsung biztosítja a jótállást és kitölti a garanciajegyet a számla és az átadás-átvételi dokumentum alapján.

Vásárlási limit:
Részletre vásárolható TV és laptop készülékek maximális száma: 1-1 db. Egyszerre, egy időben egy ügyfélszámhoz legfeljebb 1 db TV és/vagy 1 db laptop készülék vásárolható. Teljes összegű vásárlást viszont nem korlátozunk.

A honlapon közzétett TV, laptop, mobiltelefon- és táblagép képek illusztrációk, a készülékekről közölt adatok tájékoztató jellegűek, részletek az adott gyártó oldalán érhetők el. A készülékeket az akció visszavonásáig vagy a készlet erejéig érhetőek el. Az árak bruttó árak.

2017. június 21-től megvásárolható mobiltelefonok vásárlási feltételei:

A készülékeket részletfizetési konstrukcióban új vagy meglévő, UPC Easy mobil vagy UPC Freedom mobil szolgáltatással rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe. Új UPC Freedom mobil és új UPC Easy mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek a mobil szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe. Meglévő UPC Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek új UPC Freedom vagy új UPC Easy mobil csomagra váltással és az arra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe az ajánlatot. A szolgáltatási területen élő, csak mobil szolgáltatással rendelkező vagy azt újonnan vásároló ügyfelek számára is elérhető az ajánlat, míg a UPC szolgáltatási területen kívül élők listaárra jogosultak.

Lejárt akciók:

4000 Ft jóváírás Freedom csomagok online vásárlása esetén:

Az akció visszavonásig érvényes kizárólag online rendelés esetén, mobilszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megkötése esetén. A 4000 Ft összegű kedvezmény az első befizetett számlát követő 30 napon belül kerül jóváírásra. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: 1221.

2016. december 2-től érvényes, 10 000 Ft-os kedvezménnyel megvásárolható mobiltelefonok és a 20 000 Ft-os kedvezménnyel megvásárolható iPhone készülékek vásárlási feltételei:

Készülékeinket részletfizetéses konstrukcióban új vagy meglévő, UPC Freedom, vagy Easy S Mobil szolgáltatással rendelkező, lakossági ügyfeleink vehetik igénybe. Új UPC Freedom, vagy Easy S Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek a mobil szolgáltatásra vonatkozó 12 hónapos határozott idejű szerződéssel, míg meglévő UPC Freedom, vagy Easy S Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek új UPC Freedom, vagy Easy S mobil csomagra váltással és az arra vonatkozó 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe az ajánlatot. A szolgáltatási területen élő, csak mobil hangszolgáltatással rendelkező vagy azt újonnan vásároló ügyfelek számára is elérhető az ajánlat, míg a szolgáltatási területünkön kívül élők listaárra jogosultak.

14.990 Ft-os készülék promóció:
Az akció 2016. 06. 02-től 2016. 07. 31-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. A kedvezmény igénybe vételének feltétele 12 havi határozott idejű mobilszolgáltatásra vonatkozó új előfizetői szerződés megkötése és legkésőbb 2016. augusztus 31-ig sikeresen lebonyolított mobil számhordozás. Az előfizetői szerződés határozott időn belüli megszűnése esetén az igénybe vett kedvezmény összege az előfizetőnek kiszámlázásra kerül (Huawei Y5 mobiltelefon készülék esetén visszafizetendő: 15.010.- Ft; Samsung J1 Duos mobiltelefon esetén visszafizetendő: 18.010 Ft, LG Y50 mobiltelefon esetén visszafizetendő: 19.210.- Ft). Egy előfizetői szerződéshez kizárólag egy akciós készülék választható. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: 1221.

4000 Ft jóváírás online számhordozással:
Az akció 2016. 06. 02-től 2016. 07. 31-ig vagy visszavonásig érvényes kizárólag online rendelés esetén, mobilszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megkötése és legkésőbb 2016. augusztus 31-ig sikeresen lebonyolított mobil számhordozás esetén. A 4000 Ft összegű kedvezmény az első befizetett számlát követő 30 napon belül kerül jóváírásra. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: 1221.

Hozd a mobilszámod a UPC-hez és elengedjük a kezdőrészletet promóció:
A kedvezmény igénybe vételének feltétele az akció időtartama alatt elindított, majd legkésőbb 2016. február 29-ig sikeresen lebonyolított számhordozás. Az akció keretén belül az előfizető az aktuálisan meghirdetett mobil készülék kínálat bármely készülékét 0Ft-os kezdőrészlettel jogosult megvásárolni. Samsung Galaxy A3 Duos készülék választása esetén továbbá egy JBL Go hangszórót, vagy JBL T300 fejhallgatót 1 Ft-os kedvezményes vételáron vásárolhat. Amennyiben a számhordozás nem zárul le sikeresen legkésőbb 2016. február 29-ig, úgy a szolgáltató jogosult utólag egy összegben kiszámlázni a készülék elengedett kezdőrészletének összegét, illetve adott esetben a választott tartozék 9.990 Ft-os vételárát. A promóciós kedvezmény legfeljebb 5 sikeresen hordozott telefonszám esetén vehető igénybe. A promóció bármely értékesítési csatornán igénybe vehető.

14 990 Ft-os készülék promóció esetén:
6 havi határozott idejű, mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megkötését vállalja az előfizető. A mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időn belüli, bármely okból történő megszűnése esetén az előfizető a készülék árához képest igénybe vett kedvezmény összegét köteles megfizetni (Huawei Y5 mobiltelefon készülék esetén visszafizetendő: 21.610.- Ft; Samsung J1 mobiltelefon esetén visszafizetendő: 17.999Ft, LG Y50 mobiltelefon esetén visszafizetendő: 23.000.-Ft. Egy akciós készülékhez szükségszerűen tartoznia kell egy mobil tarifának, amelyhez kapcsolódik az adott 6 hónapos határozott idejű szerződés. A promóció bármely értékesítési csatornán igénybe vehető. A promóció feltétele az online csatorna esetében új mobil szolgáltatás egyidejű megkötése.

JBL tartozék akció online csatornán:
Online csatornán Samsung Galaxy A3 Duos készülék választása esetén egy JBL Go hangszórót, vagy JBL T300 fejhallgatót 1 Ft-os kedvezményes vételáron vásárolhat ügyfelünk. Az akció során 6 havi határozott idejű, mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megkötését vállalja az ügyfél. A mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időn belüli, bármely okból történő megszűnése esetén a szolgáltató jogosult utólag egy összegben kiszámlázni a választott tartozék 9.990 Ft-os vételárát. A promóció csak online csatornán érhető el és csak új mobil tarifa egyidejű vásárlása esetén, 2016. január 29-ig.

További feltételek UPC Mobilinternet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a UPC Mobilinternet csomagok 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás kizárólag belföldön történő használatra biztosított. Az akcióban a UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok 0 Ft kedvezményes belépési díjjal, USB modem vásárlásával, 24 havi elkötelezettséggel érhetőek el. Amennyiben az ügyfél nem kíván USB modemet vásárolni, a mobilinternet csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetőek igénybe.A UPC a szolgáltatástól való 14 napon belüli elállás esetén a normál használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést (3 havi előfizetési díjnak megfelelő összeg) jogosult felszámítani előfizetésenként. Vezetékes UPC szolgáltatással nem rendelkező ügyfelek csak ügyfélszolgálati irodában fizethetnek elő UPC Mobilinternet csomagra, és UPC mobilstick nélküli csomag választása esetén 3 havi, míg UPC mobilsticket is tartalmazó csomag választása esetén 6 havi havidíj előzetes megfizetése szükséges a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg. Meglévő, UPC mobilstick nélküli mobilinternet szolgáltatás mellé USB modem igénylése utólag a szolgáltatási csomag magasabb csomagra történő módosítása esetén lehetséges. Meglévő UPC mobilsticket is tartalmazó csomaggal rendelkező előfizető magasabb csomagra történő módosítás esetén szintén UPC mobilsticket is tartalmazó csomagot választhat. 2017. augusztus 30-tól a mobilstick egyösszegben, 12.000 forintért megvásárolható, vagy részletfizetéssel, 24 hónapon át havi 500 forinttal. Online USB mobilstick-kel, vagy anélkül is választható a mobilinternet szolgáltatás. A havi adatforgalom elérését követően a sebesség az adott naptári hónap végéig lassításra kerül: az 1 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap végéig; a 3 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra; a 6 GB csomag esetében pedig 0,125/0,125 Mbit/s-ra. A UPC Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s. A UPC Mobilinternet átlagos elérhető letöltési sebessége GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,15 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen pedig 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. Átlagosan elérhető feltöltési sebesség GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,07 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/ HSUPA lefedettségi területen 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. A UPC Sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok mellé, elkötelezettség nélkül biztosított; az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség: 0/0 Mbit/sec. A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja. A UPC vezetékes- és Mobilinternet-csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a szolgáltatás sebességmérésének módjáról és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírás található a UPC Internet és UPC Mobilinternet ÁSZF-ben, illetve a www.upc.hu/mobilinternetlefedettseg és www.upc.hu/savszelesseg oldalakon.