Általános Kampányos Feltételek

Általános feltételek

A UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-366290, a továbbiakban: „UPC”, vagy „Szolgáltató”) akciói 2019. augusztus 29. napjától visszavonásig érvényesek napjától visszavonásig érvényesek. Az alább részletezett feltételek vonatkoznak mindazon ügyfelekre, akik az adott vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító egyéni előfizetők, mobil szolgáltatás szempontjából új vagy meglévő egyéni előfizetők.
Vezetékes szolgáltatásnak minősülnek az alábbi UPC-s szolgáltatások: kábeltelevízió, kábelinternet, ADSL-internet, kábeltelefon, analóg telefon.
Mobilszolgáltatásnak minősülnek a UPC Mobil és UPC Mobilinternet szolgáltatások.
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1.500,- Ft / szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több vezetékes szolgáltatás együttes választása esetén az első szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1.500,- Ft, minden további szolgáltatásé 0,- Ft. Online vásárlás esetén a belépési díj 0 Ft.
Kábelinternet szolgáltatáscsomagok kedvezményes szüneteltetési díja 1240 Ft/hó.

Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (MyUPC, vagy Díjnet elektronikus számla) választja, a megrendelt szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.

a.)
Amennyiben az előfizető az akcióban önálló internet szolgáltatást, vagy internet szolgáltatást tartalmazó több termékes csomagot választ, vagy meglévő szolgáltatását ezekre módosítja, UPC ePack kedvezményben részesülhet. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, és a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. A UPC ePack kedvezmény első alkalommal történő igénybe vételével az előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy részére a Szolgáltató valamennyi értesítést, dokumentumot kizárólag elektronikus úton küldjön meg. Az igénybevétel további feltétele, hogy az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben ne álljon fenn díjtartozása. A feltételek fennállása esetén kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető. Amennyiben az adott havi internet havidíj nem éri el a UPC ePack kedvezmény összegét, az ePack kedvezmény az internet havidíj mértékéig kerül beszámításra.

2016. augusztus 9. - 2017. december 31. között megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén az ePack kedvezmény összege bruttó 444,92,- Ft. 2018. január 1. után megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén, az ePack kedvezmény összege bruttó 600,- Ft.

b.) Azon előfizetők, akik nem rendelkeznek internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9. előtt igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1.000,- Ft jóváírásban részesülnek az első számlázott havidíjból.

A fentieken felül további egyszeri 500,- Ft jóváírás biztosított a havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek.

A jelen Általános Kampányos Feltételek szerinti akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Happy Home csomag részét képező internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók, a UPC Mobilinternet szolgáltatás, a UPC Mobil csomagok internetszolgáltatás tartalma, és az internetszolgáltatáshoz kapcsolódó, havidíjból biztosított kedvezmények (pl. ePack) egyaránt 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek számításra.

Mobilszolgáltatások 24 hónapos elkötelezettség-vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

További feltételek UPC Kábeltv/Digitális Kábeltv igénybevétele esetén

Akciós feltételekkel a UPC Digitális és Analóg Kábeltv csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

A UPC Digitális Kábeltv és a UPC Videotár szolgáltatás az ÁSZF-ben feltüntetett területeken érhető el.

Az HBO GO igénybevételéhez HBO Pak vagy HBO MaxPak előfizetés szükséges. A szolgáltatás aktiválásához a upc.hu/hbogo URL-en lehetséges az HBO GO szolgáltatás megrendelését elindítani. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányít. Az HBO GO oldalán az ügyfél ügyfélszáma megadásával, és szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO-n való regisztrációt követően a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt az ügyfél 24 órán belül kézhez kapja.

A csatornaszámok változásának jogát a Szolgáltató fenntartja. 

A TV Comfort és TV Premium csomagok 12 hónapos határozott hűségidő vállalása esetén érvényesek. Az analóg kábeltévé értékesítése a továbbiakban a webshopban megszűnik, a 06 80 985 303 telefonszámon igényelhető.

A +HD csatornák opció kivezetésre kerül, így a meglévő Digital Mini, Bronze vagy Gold előfizetéssel rendelkező ügyfelek ezt az extra szolgáltatást a továbbiakban újonnan nem tudják igénybe venni. Amennyiben kereskedelmi HD csatornákat szeretné nézni, akkor a meglévő előfizetését TV Comfortra vagy TV Premiumra-ra kell módosítania.

Amennyiben meglévő SD/SD DVR-képes mediaboxszal rendelkezik, akkor a HD csatornák eléréséhez azt is Horizon mediaboxra / Horzion Mediabox felvétel opcióval kell váltania.
2018. szeptember 11-től a Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold csomagot kivezettük az értékesítésből.

További feltételek UPC Telefon igénybevétele esetén

A csomagok számlázása perc alapú, és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők. A csomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében. A csomagokban szereplő korlátlan hívások kizárólag a normál tarifával hívható telefonszámokra vonatkoznak. A Nonstop csomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, egyéni előfizetők használati igényeinek kielégítését szolgálják. A csomagok üzleti célokra nem használhatók (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység). A nem rendeltetésszerű használat esetén a UPC fenntartja a jogot az ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. Egy címen egy Nonstop csomag rendelhető, kivéve a Nonstop S csomag, amelyre ez a megkötés nem vonatkozik. A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomag mellé igényelhető kiegészítő opció, amely havi 100 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a belföldi normál díjazású mobil irányba bonyolított hívások esetén. Az opció havidíja 600,- Ft, az opcióhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a www.upc.hu oldalon, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében.

Akciós feltételekkel a UPC Telefon csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

További feltételek UPC Internet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók egyaránt 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek számlázásra.
A Fiber Power internet csomagokat 2018.szeptember 11-től kivezettük és bevezettük az Internet 150, 300 és 500 csomagokat, melyek 12 hós elkötelezettséggel, valamint elkötelezettség nélkül érhetőek el.
Kizárólag online csatornán, 12 hónapos elkötelezettség vállalása mellett továbbra is értékesítésre kerülnek speciális online internet csomagok. Az Internet 150 Online, 300 Online, és 500 Online csomagok internet szempontjából új ügyfelek számára elérhetőek.

Az internet szolgáltatások igénybevételéhez, valamint tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről szerződéskötést megelőzően kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken. Az igénybevétel során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt specifikációtól.

Akciós feltételekkel az internetcsomagok 12 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe.
Az Internet 500 elérhetősége területileg korlátozott. Az 500 Mbit/s sebességgel lefedett települések listája és a szolgáltatási csomagok elérhetőségének további információi megtalálhatóak a hatályos ÁSZF-ben a https://www.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/; weboldalon.

Az „HBO GO Internet mellé” kizárólag internet előfizetés mellé választható abban az esetben, ha az előfizető nem rendelkezik kábeltelevízió szolgáltatással. Az „HBO GO Internet mellé” szolgáltatás megrendelése az Extrák alatt URL-en indítható el. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányítja. Az HBO GO oldalán az előfizető ügyfélszáma megadásával, majd szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően az ügyfél a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt 24 órán belül megkapja.

További feltételek akciós csomag igénybevétele esetén

2018. szeptember 11-től visszavonásig a Happy Home csomagok 12 hónapos határozott, vagy határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. Az akciós csomag kedvezmények igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos, egyidejű fenntartása. Az akciós csomag részét képező szolgáltatások bármelyikének előfizető kérésére történő módosítása, felmondása esetén a Szolgáltató az akciós csomag minden szolgáltatására vonatkozóan kérheti az igénybe vett kedvezmények (egyszeri díj, havi díj) visszafizetését. Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál részletezett feltételek szerint biztosítottak. Az akciós csomagok meglévő előfizetők számára eltérő feltételekkel vehetőek igénybe.
2018. szeptember 11-től az addig érvényben lévő Happy Home csomagok kivezetésre kerültek és új Happy Home csomagok kerülnek bevezetésre.

Új ügyfelek részére online elérhető Happy Home csomagok:

 • Happy Home 150 Comfort
 • Happy Home 300 Comfort
 • Happy Home 300 Premium
 • Happy Home 500 Premium + HBO

A szolgáltatási cím pontos megadását követően a szolgáltató által meghatározott igénybevételi feltételek teljesülése esetén jogosult az alábbi csomagok igénybevételére: Happy Home Extra 150 Comfort, Happy Home Extra 300 Comfort, Happy Home Extra 500 Premium, Happy Home Ultra Comfort, Happy Home Ultra Premium, Happy Home Max 150 Comfort, Happy Home Max 300 Comfort, Happy Home Max 500 Premium, Happy Home Mix 150 Comfort, Happy Home Mix 300 Comfort, Happy Home Mix 500 Premium.

A felvétel opció díja első médiaboxon 1.500,- Ft/hó minden további médiaboxon 2.500,- Ft/hó.

További feltételek UPC Mobilszolgáltatás igénybevétele esetén

Érvényes: 2019. október 1-től visszavonásig.

2019. október 1-től a hangalapú UPC Mobilszolgáltatásra történő új szerződéskötést vagy meglévő szerződés módosítását a szolgáltató nem teszi lehetővé.

A honlapon feltüntetett adat-, hívás-, és SMS-díjak belföldi, normál díjas irányokra és Roaming zóna 1-re vonatkoznak. Roaming zóna 1 szolgáltatás igénybevételekor a díjazás méltányos használat esetén megegyezik az előfizető által igénybevett díjcsomagnak megfelelő belföldi díjazással és a roaming szolgáltatás igénybevételéért többletdíj nem kerül felszámításra. Az egyes szolgáltatási csomagokhoz tartozó méltányosan felhasználható adatmennyiségek és a méltányos használatra vonatkozó részletes feltételek elérhetősége: www.upc.hu/roaming.
Csomagjaink számlázása perc alapú és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők.
A csomagokhoz tartozó roaming díj táblázat megtalálható a honlapunkon, a teljes körű forgalmi díjtáblázat az ÁSZF 3/d számú mellékletében.
A díjcsomagokban a korlátlan beszéd kizárólag normál tarifával hívható, belföldi telefonszámokra vonatkozik. A hálózaton belüli percek és SMS-ek kizárólag a UPC mobilhálózaton belül értendők, a UPC vezetékes kábeltelefon és analógtelefon irányba bonyolított hívások nem számítanak hálózaton belülinek. A Korlátlan Adat opció vagy Korlátlan Beszéd opció igénybevételével az előfizető tudomásul veszi a Korlátlan Adat opció és Korlátlan Beszéd opció igénybevételi feltételeit, amelyek a kampány ideje alatt az alábbiak: rendeltetésszerű személyi használat, valamint egyéni előfizetők esetében a díjmentes UPC Wi-Free használata és az otthoni wifi használata (amennyiben az előfizető UPC wifiképes modemmel rendelkezik). A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatási csomagot az internet ÁSZF 2.1.5 pontjában meghatározott előfizetői szolgáltatási csomagra válthatja.

A mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség minden csomagban 0/0 Mbit/s.

Minden hangalapú mobil csomag külföldön is használható. A külföldön érvényes roaming díjszabásról és díjzónákról a http://www.upc.hu/roaming/ oldalon talál bővebb információt. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos országokban csak bizonyos hálózatokon lehet hívást kezdeményezni és SMS-t küldeni, azonban hívás- és SMS-fogadás minden hálózatról lehetséges. A külföldi hálózatokról bővebben https://www.upc.hu/pdf/mobil-roaming-informaciok.pdf-ben tájékozódhat.

A Szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon, tablet, TV készülék, laptop) meg kell fizetnie. Három befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havidíj összegéből jóváírásra kerül a havidíj mértékéig.

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés pénzügyi megalapozása céljából a UPC az előfizetői szerződés megkötése előtt hitelképességi vizsgálatot végezzen és a megadott személyes iratokban szereplő adatok hitelességét a kormányzati hivatalos adatbázisban – az ÁSZF-ben meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse, amelynek keretében a UPC jogosult az adatokat ezen, titkosításra kötelezett harmadik fél részére kiadni.

Egy lakossági előfizető maximum 5 előfizetést vásárolhat.

További feltételek készülékvásárlás esetén

2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes mobil készülékvásárlásra van lehetősége, amennyiben a készülékvásárlás (mobiltelefon) UPC mobil szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéshez vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéshez kapcsolódik.
2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes TV, laptop és tablet készülékvásárlásra is lehetősége van, amennyiben UPC vezetékes szolgáltatással rendelkeznek, vagy azt újonnan rendelnek.

Készülékvásárlási jogosultsági kategóriák:

Vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC kábeltévé és/vagy vezetékes internet (kábelinternet vagy ADSL-internet), és/vagy kábeltelefon vagy analóg telefon termékkel rendelkező ügyfél.
Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC mobil hang és/vagy mobilinternet termékkel rendelkező előfizető.
UPC szolgáltatási terület: Azon ingatlan nyilvántartásban szereplő címek, ahol a UPC kábeles szolgáltatások elérhetőek.

Készülékvásárlási korlátok:

Mobilkészülék és mobil kiegészítő kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak UPC szolgáltatási területen állandó lakcímmel rendelkező, UPC kábeles és/vagy UPC mobil szolgáltatással rendelkező előfizető számára érhető el.
UPC szolgáltatási területen kívüli állandó lakcímmel rendelkező, kizárólag UPC mobilhang szolgáltatással rendelkező előfizető mobilkészüléket és mobil kiegészítőt csak listaáron választhat.
TV, laptop és táblagép készülék kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak vezetékes UPC szolgáltatással rendelkező ügyfél számára elérhető.

Részletfizetési feltételek:
A készülék vételárának részletfizetési konstrukcióban történő kiegyenlítése esetén a részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az előfizető legalább egy vezetékes, mobilhang vagy mobilinternet szolgáltatással rendelkezik. Amennyiben minden alapszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor a fennmaradó részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek. Egy előfizető egy időben tetszőleges számú készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az aktuálisan választott új készülék részletét is) mobilkészülék és táblagép esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 15.000,- Ft-ot, míg TV készülék és laptop esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 20.000,- Ft-ot. Amennyiben az előfizető összes, Szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.
A Szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor kell megfizetnie. Három befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havidíj összegéből jóváírásra kerül a havidíj mértékéig.
Mobilkészülék támogatott áron történő vásárlása esetén határozott idejű készülékszerződés érvényes. Amennyiben a készülékszerződés ideje alatt az előfizető összes, mobilhang szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, úgy a készüléktámogatott ár és a készülék listaára közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

Készülék választásának menete:

TV és laptop készülék vásárlására kizárólag online rendelés és kiszállítás útján kerülhet sor.
72 órás csere: Az ügyfélnek lehetősége van 72 órán belül meghibásodott készülék kicserélését kérni.
– TV: Ebben az esetben a Samsung hotline száma hívható.
A Samsung ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: +36 80 726 786 (Hétfő-Szombat 08.00-21.00) Az elérhetőség a készülékek dobozára ragasztott jótállási jegyen egyaránt megtalálható.
A Samsung bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az igazolással a UPC üzleteiben igényelhető az új készülék. A Thomson és TCL készülékek esetében a hivatalos szervizpartner: Conelser Kft. Jogos DOA esetén csereigazolást állít ki a szerviz. Ezt az ügyfél nálunk tudja beváltani egy új készülékre. További információk a http://www.conelser.hu/ oldalon a „Szervizpontok” menü alatt. A Conelser hívható telefonszáma: +36 22 502 866; +36 20 501 5170 (hétfő-péntek 08.00-16.30).– Laptop: HP laptopok esetében az ügyfél a HP hotline számát hívhatja. A HP ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: +36 1 777 7545 (Hétfő-Péntek 08.30-18.00). A HP bevizsgálja a készüléket és amennyiben a termék valóban hibásnak bizonyul a szakértői vizsgálat eredményét követően, csereigazolást állít ki. Az ügyfél ezzel az igazolással a UPC üzleteiben igényelheti az új készüléket. Apple laptopok esetében az ügyfél az iStyle Hungary Kft. szervizpontjaiba tudja bevinni a készüléket. A magyarországi iStyle üzletek átvevőpontjai a következő weboldadlon találhatók meg: : http://szerviz.istyle.hu/atvevopontok/ Az iStyle hívható telefonszáma: +36 1 428 8000.

14 napos elállás:
Az ügyfélnek az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a készüléket az alábbi UPC üzletek egyikébe:

 • Budapest:
  • Allee, 2. emelet: Október 23. u. 8-10.
  • Árkád 2, metrószint: Kerepesi út 61.
  • Blaha Lujza tér: Erzsébet krt. 5.
  • Duna Pláza 1. emelet: Váci út 178.
  • Mammut II, 2. emelet: Lövőház u. 2-6.
    
 • Nyugat:
  • Pécs – Árkád, 1. emelet: Bajcsy-Zs. u. 11/1
  • Székesfehérvár: Palotai u. 1. 91/B utcafront
  • Veszprém – Balaton Pláza: Budapest u. 20-28.
    
 • Kelet:
  • Debrecen – Fórum Bevásárlóközpont, 1. emelet: Csapó u. 29.
  • Miskolc – Szinvapark, 2. emelet: Bajcsy-Zs. u. 2-4.
  • Nyíregyháza – Korzó Bevásárlóközpont: Nagy Imre tér 1.


Az üzletekről egyéb információ a https://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/uzleteink/ oldalon található.

Jótállás:
– TV: Az ügyfél a készülék dobozán, külső tasakban található kitöltetlen garanciajeggyel, az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és a számlával jogosult jótállás igénybevételére. Az ügyfél jótállási igényét a Samsung/Thomson&TCL: Conelser hotline számán jelentheti be. A Samsung/Thomson&TCL: Conelser biztosítja a jótállást és kitölti a garanciajegyet a számla és az átadás-átvételi dokumentum alapján.

Vásárlási limit:
Részletre vásárolható TV és laptop készülékek maximális száma: 1-1 db. Egyszerre, egy időben egy ügyfélszámhoz legfeljebb 1 db TV és/vagy 1 db laptop készülék vásárolható. Teljes összegű vásárlást viszont nem korlátoz a UPC.
A UPC honlapján közzétett TV, laptop, mobiltelefon- és táblagép képek illusztrációk, a készülékekről közölt adatok tájékoztató jellegűek, részletek az adott gyártó oldalán érhetők el. A készülékek az akció visszavonásáig vagy a készlet erejéig érhetőek el. Az árak bruttó árak.

2018. május 9-től megvásárolható kedvezményes mobiltelefonok vásárlási feltételei:
A készülékek kedvezményes áron egyösszegben vagy részletfizetési konstrukcióban új UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus mobil szolgáltatással és az arra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

2019. november 5-től az online értékesített készülékek listaárai:

Készülék kategória Készülék típus Bruttó listaár
Telefon Nokia 216 18 000 Ft
Telefon Alcatel one Touch U5 DS 28 320 Ft
Telefon Huawei Y5 2018 DS 41 904 Ft
Telefon Huawei Y6 2018 DS 49 200 Ft
Telefon Huawei Y6 2019 DS 63 024 Ft
Telefon Samsung Galaxy J3 2017 DS 51 504 Ft
Telefon Huawei Y7 Prime 2018 DS 62 820 Ft
Telefon Samsung Galaxy A10 62 304 Ft
Telefon Huawei Y7 2019 DS 64 020 Ft
Telefon Huawei P Smart 2019 DS 83 760 Ft
Telefon Samsung Galaxy J7 2017 DS 107 040 Ft
Telefon Nokia 6.1 82 608 Ft
Telefon Sony Xperia XA1 Dual 67 188 Ft
Telefon Huawei P Smart Z 101 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy A6 2018 DS 77 988 Ft
Telefon Apple iPhone 5S 16GB 126 000 Ft
Telefon Huawei Mate 10 lite DS 103 152 Ft
Telefon Samsung Galaxy A6+ 2018 DS 91 092 Ft
Telefon Samsung Galaxy A7 DS 109 920 Ft
Telefon Samsung Galaxy A8 2018 DS 115 668 Ft
Telefon Samsung Galaxy A20e DS 69 528 Ft
Telefon Samsung Galaxy A40 DS 91 920 Ft
Telefon Samsung Galaxy A50 DS 119 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy A70 DS 142 752 Ft
Telefon Apple iPhone SE 32GB 148 068 Ft
Telefon Huawei Mate 20 lite DS 105 360 Ft
Telefon Huawei P20 4/64 DS 142 788 Ft
Telefon Huawei P30 lite DS 119 856 Ft
Telefon Huawei P30 DS 251 988 Ft
Telefon Huawei P30 Pro 6/128 DS 323 988 Ft
Telefon Apple iPhone 7 32GB 189 588 Ft
Telefon Samsung Galaxy A9 DS 222 468 Ft
Telefon Huawei P20 Pro 225 588 Ft
Telefon Apple iPhone 8 64 GB 239 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy S9 221 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy S9 Plus 263 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy S10E 249 588 Ft
Telefon Huawei Mate 20 Pro DS 371 988 Ft
Telefon Apple iPhone XR 64 GB 383 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy Note 9 128 GB DS 317 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy S10 305 988 Ft
Telefon Samsung Galaxy S10+ 347 988 Ft
Telefon Apple iPhone X 64GB 387 588 Ft
Telefon Apple iPhone 11 128 GB 383 988 Ft
Tablet Huawei MediaPad T3 10 WiFi 63 360 Ft
Tablet Huawei MediaPad T5 3/32 WiFi 81 504 Ft
Tablet Lenovo Tab E8 (TB-8304F1) 1/16 40 308 Ft
Tablet Lenovo Tab M10 (TB4-X605F) 3/32 80 352 Ft
Tablet Apple 10,2-inch iPad Wi-Fi 32 GB 161 988 Ft
Tablet Apple 9,7-inch iPad 6 Wi-Fi 32 GB 139 680 Ft
TV TCL 40ES560 40 col 113 904 Ft
TV Samsung UE32N5302 32 col 101 952 Ft
TV Thomson 50UD6406 50 col 190 800 Ft
TV TCL 50DP600 50 col 136 656 Ft
TV Samsung UE43RU7022 43 col 134 000 Ft
TV Thomson 55UD6336 55 col 171 360 Ft
TV Samsung UE55NU7023 55 col 180 000 Ft
TV Thomson 43UD6306 43 col 119 952 Ft
TV Samsung UE43RU7102 43 col 149 904 Ft
TV Samsung UE50NU7022 50 col 152 352 Ft
TV Samsung UE50NU7092 50 col 164 304 Ft
TV Samsung UE50RU7102 50 col 180 000 Ft
TV Samsung UE50RU7402 50 col 219 456 Ft
TV Samsung UE55RU7102 55 col 203 904 Ft
TV Samsung UE55RU7402 55 col 257 988 Ft
TV Thomson 65UD6306 65 col 275 988 Ft
TV TCL Xess X2 U55X9006 55 col QLED 311 988 Ft
TV Samsung QE43Q60RA 43 col 230 256 Ft
TV Samsung QE49Q60RA 49 col 299 988 Ft
TV Samsung QE55Q60RA 55 col 347 988 Ft
TV Samsung QE55Q70RA 55 col 441 588 Ft
Laptop Lenovo Ideapad S145-15IWL 81MV00CPHV 125 856 Ft
Laptop Lenovo Ideapad S145-15IWL 81MV00CQHV 167 904 Ft
Laptop Lenovo Ideapad S340-15IWL 81N800DPHV 224 640 Ft
Laptop Lenovo YOGA 530-14IKB-81EK00PQHV 257 748 Ft
Laptop Huawei Matebook D 53010ESW 329 700 Ft
Laptop Huawei Matebook 13 53010FUE 359 988 Ft
Laptop Lenovo Ideapad L340-15IRH Gaming 81LK005DHV 359 700 Ft
Laptop Apple MacBook Air 13 col 128GB mqd32mg/a 390 228 Ft
Laptop Lenovo Legion Y540-15IRH-PGO 81SY004THV 437 760 Ft
Laptop Lenovo Legion Y530-15ICH-81FV00T6HV 479 988 Ft
Laptop Huawei Matebook X Pro 53010ESY 717 588 Ft
Vezetékes telefon Gigaset A120 5 988 Ft
Vezetékes telefon Panasonic KX-TG6811PDB 14 388 Ft
Vezetékes telefon Panasonic KX-TG6812PDB 21 588 Ft
Vezetékes telefon Panasonic KX-TGB210HGB 8 388 Ft
Tartozék Electrize külső akkumulátor 7 990 Ft
Tartozék Selfi bot 4 990 Ft
Tartozék JBL Go hordozható BT hangszóró 10 990 Ft
Tartozék JBL T300 fejhallgató 14 990 Ft

További feltételek UPC Mobilinternet igénybevétele esetén

2019. október 1-től a UPC Mobilinternet szolgáltatásra történő új szerződéskötést vagy meglévő szerződés módosítását a szolgáltató nem teszi lehetővé.

2018. január 1-től a UPC Mobilinternet csomagok 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás kizárólag belföldön történő használatra biztosított. A havi adatforgalom elérését követően a sebesség az adott naptári hónap végéig lassításra kerül: az 1 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap végéig; a 3 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra; a 6 GB csomag esetében pedig 0,125/0,125 Mbit/s-ra. A UPC Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s. A UPC Mobilinternet átlagos elérhető letöltési sebessége GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,15 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen pedig 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. Átlagosan elérhető feltöltési sebesség GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,07 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/ HSUPA lefedettségi területen 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. A UPC Sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok mellé, elkötelezettség nélkül biztosított; az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség: 0/0 Mbit/sec. A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044159) biztosítja rádiófrekvencia nyújtásával. A UPC vezetékes- és Mobilinternet-csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, a szolgáltatás sebességmérésének módjáról és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírás található a UPC Internet és UPC Mobilinternet ÁSZF-ben, illetve a https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep és www.upc.hu/savszelesseg oldalakon.