Általános Kampányos Feltételek

Általános feltételek

A UPC Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-366290, a továbbiakban: „UPC”, vagy „Szolgáltató”) akciói 2018. november 6. napjától visszavonásig érvényesek. Az alább részletezett feltételek vonatkoznak mindazon ügyfelekre, akik az adott vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító egyéni előfizetők, mobil szolgáltatás szempontjából új vagy meglévő egyéni előfizetők.
Vezetékes szolgáltatásnak minősülnek az alábbi UPC-s szolgáltatások: kábeltelevízió, kábelinternet, ADSL-internet, kábeltelefon, analóg telefon.
Mobilszolgáltatásnak minősülnek a UPC Mobil és UPC Mobilinternet szolgáltatások.
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1.500,- Ft / szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több vezetékes szolgáltatás együttes választása esetén az első szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1.500,- Ft, minden további szolgáltatásé 0,- Ft. Online vásárlás esetén a belépési díj 0 Ft.

Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (MyUPC, vagy Díjnet elektronikus számla) választja, a megrendelt szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.

a.)
Amennyiben az előfizető az akcióban önálló internetszolgáltatást, vagy internetszolgáltatást tartalmazó több termékes csomagot választ, vagy meglévő szolgáltatását ezekre módosítja, UPC ePack kedvezményben részesülhet. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. A kedvezmény utólag, a következő havi internet előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető. Amennyiben az adott havi internet havidíj nem éri el a UPC ePack kedvezmény összegét, az ePack kedvezmény az internet havidíj mértékéig kerül beszámításra.

2016. augusztus 9. - 2017. december 31. között megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén az ePack kedvezmény összege bruttó 444,92,- Ft. 2018. január 1. után megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén, az ePack kedvezmény összege bruttó 600,- Ft.

b.) Azon előfizetők, akik nem rendelkeznek internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9. előtt igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1.000,- Ft jóváírásban részesülnek az első számlázott havidíjból.

A fentieken felül további egyszeri 600,- Ft jóváírás biztosított a havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek.

A jelen Általános Kampányos Feltételek szerinti akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA- kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Happy Home csomag részét képező internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók, a UPC Mobilinternet szolgáltatás, a UPC Mobil csomagok internetszolgáltatás tartalma, és az internetszolgáltatáshoz kapcsolódó, havidíjból biztosított kedvezmények (pl. ePack) egyaránt 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek számításra.

2018. május 9. után mobilszolgáltatások 24 hónapos elkötelezettség-vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

További feltételek UPC Kábeltv/Digitális Kábeltv igénybevétele esetén

Akciós feltételekkel a UPC Digitális és Analóg Kábeltv csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

A UPC Digitális Kábeltv és a UPC Videotár szolgáltatás az ÁSZF-ben feltüntetett területeken érhető el.

Az HBO GO igénybevételéhez HBO Pak vagy HBO MaxPak előfizetés szükséges. A szolgáltatás aktiválásához a upc.hu/hbogo URL-en lehetséges az HBO GO szolgáltatás megrendelését elindítani. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányít. Az HBO GO oldalán az ügyfél ügyfélszáma megadásával, és szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO-n való regisztrációt követően a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt az ügyfél 24 órán belül kézhez kapja.

A csatornaszámok változásának jogát a Szolgáltató fenntartja. 

A TV Comfort és TV Premium csomagok 12 hónapos határozott hűségidő vállalása esetén érvényesek. Az analóg kábeltévé értékesítése a továbbiakban a webshopban megszűnik, a 06 80 980 039 telefonszámon igényelhető.

A +HD csatornák opció kivezetésre kerül, így a meglévő Digital Mini, Bronze vagy Gold előfizetéssel rendelkező ügyfelek ezt az extra szolgáltatást a továbbiakban újonnan nem tudják igénybe venni. Amennyiben kereskedelmi HD csatornákat szeretné nézni, akkor a meglévő előfizetését TV Comfortra vagy Premiumra-ra kell módosítania.

Amennyiben meglévő SD/SD DVR-képes mediaboxszal rendelkezik, akkor a HD csatornák eléréséhez azt is Horizon mediaboxra / Horzion Mediabox felvétel opcióval kell váltania.
2018. szeptember 11-től a Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold csomagot kivezetjük az értékesítésből.

További feltételek UPC Telefon igénybevétele esetén

A csomagok számlázása perc alapú, és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők. A csomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében. A csomagokban szereplő korlátlan hívások kizárólag a normál tarifával hívható telefonszámokra vonatkoznak. A Nonstop csomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, egyéni előfizetők használati igényeinek kielégítését szolgálják. A csomagok üzleti célokra nem használhatók (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység). A nem rendeltetésszerű használat esetén a UPC fenntartja a jogot az ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. Egy címen egy Nonstop csomag rendelhető, kivéve a Nonstop S csomag, amelyre ez a megkötés nem vonatkozik. A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomag mellé igényelhető kiegészítő opció, amely havi 100 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a belföldi normál díjazású mobil irányba bonyolított hívások esetén. Az opció havidíja 600,- Ft, az opcióhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a www.upc.hu oldalon, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében.

Akciós feltételekkel a UPC Telefon csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

További feltételek UPC Internet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók egyaránt 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek számlázásra.
A Fiber Power internet csomagokat 2018.szeptember 11-től kivezetjük és bevezetjük az Internet 150, 300 és 500 csomagokat, melyek 12 hós elkötelezettséggel, valamint elkötelezettség nélkül érhetőek el.
Kizárólag online csatornán, 12 hónapos elkötelezettség vállalása mellett  továbbra is értékesítésre kerülnek speciális online internet csomagok. Az Internet 300 Online és 500 Online csomagok internet szempontjából új ügyfelek számára elérhetőek.

Az internet szolgáltatások igénybevételéhez, valamint tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről szerződéskötést megelőzően kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken. Az igénybevétel során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt specifikációtól.

Akciós feltételekkel az internetcsomagok 12 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe.
Az Internet 500 elérhetősége területileg korlátozott. Az 500 Mbit/s sebességgel lefedett települések listája és a szolgáltatási csomagok elérhetőségének további információi megtalálhatóak a hatályos ÁSZF-ben a https://www.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/; weboldalon.

Az „HBO GO Internet mellé” kizárólag Fiber Power előfizetés mellé választható abban az esetben, ha az előfizető nem rendelkezik kábeltelevízió szolgáltatással. Az „HBO GO Internet mellé” szolgáltatás az Extrák között Internet csomag mellé megvásárolható. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányítja. Az HBO GO oldalán az előfizető ügyfélszáma megadásával, majd szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően az ügyfél a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt 24 órán belül megkapja.

További feltételek akciós csomag igénybevétele esetén

2018. szeptember 11-től visszavonásig a Happy Home csomagok 12 hónapos határozott, vagy határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. Az akciós csomagok igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos, egyidejű fenntartása. Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál részletezett feltételek szerint biztosítottak. Az akciós csomagok meglévő előfizetők számára eltérő feltételekkel vehetőek igénybe.
2018. szeptember 11-től az addig érvényben lévő Happy Home csomagok kivezetésre kerülnek és új Happy Home csomagok kerülnek bevezetésre. Az új Happy Home csomagok az első két hónapban 50% kedvezménnyel érhetőek el.

Online elérhető Happy Home csomagok:

  • Happy Home 150 Comfort
  • Happy Home 300 Comfort
  • Happy Home 300 Premium
  • Happy Home 500 Premium + HBO

Meglévő előfizető a szolgáltatási cím pontos megadását követően a szolgáltató által meghatározott igénybevételi feltételek teljesülése esetén jogosult a Happy Home 150 Comfort Online, Happy Home 300 Comfort Online, Happy Home 500 Comfort Online, Happy Home 150 Premium Online, Happy Home 300 Premium Online, Happy Home 500 Premium Online, Happy Home 150 Comfort Online Extra, Happy Home 300 Comfort Online Extra, Happy Home 500 Comfort Online Extra, Happy Home 150 Premium Online Extra, Happy Home 300 Premium Online Extra, Happy Home 500 Premium Online Extracsomagok kedvezményes igénybevételére.

A felvétel opció díja első médiaboxon 1.000,- Ft/hó az, minden további médiaboxon 1.500,- Ft/hó.

További feltételek UPC Mobilhang-szolgáltatás igénybevétele esetén

Érvényes: 2018. november 6-tól visszavonásig.

2018. január 1-től a mobil csomagok (nettó) árában meghatározásra kerül az internet tartalom, amely 5% ÁFA kulccsal kerül számlázásra. A változás következtében az értékesítésben résztvevő, valamint az értékesítésből kivont, de az előfizetőknél aktív mobil csomagok bruttó ára megváltozik.

A mobilcsomagok között havi egyszeri díjmentes módosítás lehetséges, azonban csomagmódosításkor a határozott idejű szerződés időtartama újraindul.

A feltüntetett kedvezményes havidíjak személyi használatra érhetők el.

2018 szeptember 11-től értékesített mobilcsomagok1:

Csomagok1 UPC Mobil Start UPC Mobil Super UPC Mobil Super Plus
Kedvezményes ár - új Happy Home csomag és új mobil termék egyidejű vásárlása esetén9 Az első 2 hónapban 1 245,00 Ft 1 995,00 Ft 3 245,00 Ft
A 3. hónaptól 2 490,00 Ft 3 990,00 Ft 6 490,00 Ft
Kedvezményes ár UPC kábeles előfizetők számára*11 2 490,00 Ft 3 990,00 Ft 6 490,00 Ft
 Kedvezményes ár szolgáltatási területen UPC kábeles szolgáltatással nem rendelkezők számára 2 990,00 Ft 4 790,00 Ft 7 790,00 Ft
Szerződés időtartam kedvezményes ár esetén2 12/24 hó 12/24 hó 12/24 hó
Listaár (szolgáltatási területen kívül, határozatlan idejű szerződéssel) 4 990,00 Ft 6 990,00 Ft 9 990,00 Ft
Benne foglalt hang (perc) 100 Hálózaton belül korlátlan + 120 Hálózaton belül korlátlan + 400
Benne foglalt SMS (db) - - -
Benne foglalt adat (MB)5 500*3 3072*3 4096*3
Adatletöltési sebesség 21 Mbps 21 Mbps 21 Mbps
Adatfeltöltési sebesség 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps
Perc és SMS forgalmi díj a havidíjban foglaltak elhasználása után4 35 Ft 35 Ft 35 Ft
Lehetséges kiegészítő szolgáltatások külön díj ellenében Családi csomag, Kedvenc szám, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy egyszeri 500 MB Korlátlan adat opció, Családi csomag (csak technikai – 0 Ft), Kedvenc szám, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy*6 egyszeri 500 MB*7 Korlátlan adat opció, Korlátlan beszéd opció, Családi csomag (csak technikai – 0 Ft), Kedvenc szám*8, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy*6 egyszeri 500 MB*7

 

1 A fenti táblázatban szereplő hívásdíjak a belföldi, normál díjas hívásokra és a Roaming Zóna I-re vonatkoznak. Az új csomagok meglévő mobilcsomagok mellé is igénybe vehetőek. Az árak bruttó árak.
2 A kedvezményes árú díjcsomagok 12, illetve készülékvásárlás esetén 24 hónapos elkötelezettség vállalása mellett vehetőek igénybe.
A 24 hó határozott idejű csomagok csak egyidejű TV, laptop, tablet, mobiltelefon vagy usb stick készülék vásárlása esetén vehetők igénybe.
3 Throttling (forgalom lassítás) a csomagban foglalt adatkeret felhasználását követően
4 A számlázás perc alapú. Minden belföldi, normál díjas irányba és Roaming zóna 1-ben.
5 2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek meghatározásra.
*6 A havi 100 MB megújuló kiegészítő adat szolgáltatás nem vehető igénybe a Korlátlan adat opcióval egyidejűleg egyazon előfizetésen. Az egyik megrendelése előtt a másikat le kell mondani.
*7 Az egyszeri 500 MB kiegészítő adat szolgáltatás nem rendelhető meg, amennyiben a Korlátlan adat opció aktív az előfizetésen. Amennyiben az 500 MB kiegészítő adat korábban megrendelésre került, akkor az a 30 napos érvényességi idő végével leesik az előfizetésről.
*8 A Kedvenc szám szolgáltatás nem vehető igénybe a Korlátlan beszéd opcióval egyidejűleg egyazon előfizetésen. A Korlátlan beszéd opció megrendelésével a Kedvenc szám szolgáltatás leesik az előfizetésről.
*9 A 2 hónapig 50% kedvezmény Happy Home Comfort vagy Happy Home Premium csomag, és új mobil termék egyidejű megrendelése esetén vehető igénybe. A kedvezmény igénybevételének feltétlele a szerződéskötéskor vállalt termékek megléte az azokra vállalt elkötelezettségi idő időtartama alatt. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, a szolgáltató a kedvezményt visszavonhatja.
*10 A csomagban foglalt adatkeret felhasználását követően az ÁSZF 3/d mellékletének megfelelő túlforgalmazási díj kerül terhelésre.
*11 Amennyiben a UPC kábeles szolgáltatás(ok) lemondásra kerülnek, a megmaradó mobil szolgáltatás a kábeles kikötést követően a UPC kábeles szolgáltatással nem rendelkezők  számára elérhető havidíjon kerül terhelésre.

A Korlátlan beszéd opció kizárólag UPC Mobil Super Plus csomag mellé rendelhető meg opcionális kiegészítő hang szolgáltatásként. A Korlátlan beszéd opció megújuló, havidíjas szolgáltatás, amely a megrendeléstől a lemondásig havonta kiszámlázásra kerül.
A szolgáltatás havidíjai az alábbiak:

  • Kedvezményes ár (UPC kábeles szolgáltatás és UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 2500 Ft/SIM
  • Listaár (UPC kábeles szolgáltatás nélkül UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 7000 Ft/SIM

 

A szolgáltatási területen kívül eső előfizetők és a kábeles szolgáltatással nem rendelkezők vagy arra új előfizetést nem kötők nem jogosultak az opció kampányos áron történő igénybevételére. A kábeles szolgáltatás(ok) lemondását követően a Korlátlan Beszéd opció a továbbiakban listaáron vehető igénybe.

Az opció bármikor megrendelhető és a megrendelést követő 1 hónap elteltével bármikor lemondható. A szolgáltatás hóközi megrendelése és lemondása esetén időarányos havidíj kerül terhelésre, kivéve az 1. hónapban, amikor teljes havidíj terhelődik, amely a megrendelés időpontjától függően 1 számlában egészben, vagy 2 számlában időarányosan törve jelenik meg.

A Korlátlan adat opció kizárólag UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé rendelhető meg opcionális kiegészítő adat szolgáltatásként.
A Korlátlan adat opció belföldön UPC mobilhálózaton korlátlan adatforgalmat biztosít az alábbiaknak megfelelően:

  • Havi 20 GB adatforgalom eléréséig a maximális adat le-/feltöltési sebesség 21/5 Mbit/s
  • Havi 20 GB adatforgalom felett a maximális adat le-/feltöltési sebesség 1/0,5 Mbit/s

 

A szolgáltatási csomaghoz tartozó Roaming zóna 1 díjzónában felhasználható méltányos adathasználati keret és a keretet meghaladó esetben érvényes díjazás az 1/g számú mellékletben kerül meghatározásra.
A Korlátlan adat opció megújuló, havidíjas szolgáltatás, amely a megrendeléstől a lemondásig havonta kiszámlázásra kerül.
A szolgáltatás havidíjai az alábbiak:

  • Kedvezményes ár (UPC kábeles szolgáltatás és UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 2000 Ft/SIM
  • Listaár (UPC kábeles szolgáltatás nélkül UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé mellé): bruttó 6000 Ft/SIM

 

A szolgáltatási területen kívül eső előfizetők és a kábeles szolgáltatással nem rendelkezők vagy arra új előfizetést nem kötők nem jogosultak az opció kampányos áron történő igénybevételére. A kábeles szolgáltatás(ok) (internet, TV, vezetékes telefon) lemondását követően a Korlátlan Adat opció a továbbiakban listaáron vehető igénybe.
Az opció bármikor megrendelhető és a megrendelést követő 1 hónap elteltével bármikor lemondható. A szolgáltatás hóközi megrendelése és lemondása esetén időarányos havidíj kerül terhelésre, kivéve az 1. hónapban, amikor teljes havidíj terhelődik, amely a megrendelés időpontjától függően 1 számlában egészben, vagy 2 számlában időarányosan törve jelenik meg.
Az opció nem vehető igénybe a 100 MB megújuló havi adatjeggyel egyidejűleg egyazon előfizetésen.
Ha a Korlátlan Adat opció előfizetése aktív státuszú, az 500 MB egyszeri adatjegy nem rendelhető meg.

A honlapon feltüntetett adat-, hívás-, és SMS-díjak belföldi, normál díjas irányokra és Roaming zóna 1-re vonatkoznak. Roaming zóna 1 szolgáltatás igénybevételekor a díjazás méltányos használat esetén megegyezik az előfizető által igénybevett díjcsomagnak megfelelő belföldi díjazással és a roaming szolgáltatás igénybevételéért többletdíj nem kerül felszámításra. Az egyes szolgáltatási csomagokhoz tartozó méltányosan felhasználható adatmennyiségek és a méltányos használatra vonatkozó részletes feltételek elérhetősége: www.upc.hu/roaming.
Csomagjaink számlázása perc alapú és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők.
A csomagokhoz tartozó roaming díj táblázat megtalálható a honlapunkon, a teljes körű forgalmi díjtáblázat az ÁSZF 3/d számú mellékletében.
A díjcsomagokban a korlátlan beszéd kizárólag normál tarifával hívható, belföldi telefonszámokra vonatkozik. A hálózaton belüli percek és SMS-ek kizárólag a UPC mobilhálózaton belül értendők, a UPC vezetékes kábeltelefon és analógtelefon irányba bonyolított hívások nem számítanak hálózaton belülinek. A Korlátlan Adat opció vagy Korlátlan Beszéd opció igénybevételével az előfizető tudomásul veszi a Korlátlan Adat opció és Korlátlan Beszéd opció igénybevételi feltételeit, amelyek a kampány ideje alatt az alábbiak: rendeltetésszerű személyi használat, valamint egyéni előfizetők esetében a díjmentes UPC Wi-Free használata és az otthoni wifi használata (amennyiben az előfizető UPC wifiképes modemmel rendelkezik). A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatási csomagot az internet ÁSZF 2.1.5 pontjában meghatározott előfizetői szolgáltatási csomagra válthatja.

A mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség minden csomagban 0/0 Mbit/s.

2018. május 9-től meglévő Mobil S és Easy S csomaggal rendelkező ügyfelek részére +50 perc opció vehető igénybe 600 Ft/hó havidíj ellenében, elkötelezettség nélkül.

Minden hangalapú mobil csomag külföldön is használható. A külföldön érvényes roaming díjszabásról és díjzónákról a http://www.upc.hu/roaming/ oldalon talál bővebb információt. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos országokban csak bizonyos hálózatokon lehet hívást kezdeményezni és SMS-t küldeni, azonban hívás- és SMS-fogadás minden hálózatról lehetséges. A külföldi hálózatokról bővebben ezen a linken tájékozódhat.

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon, tablet, TV készülék, laptop) meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havidíj összegéből jóváírásra kerül a havidíj mértékéig.

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés pénzügyi megalapozása céljából a UPC az előfizetői szerződés megkötése előtt hitelképességi vizsgálatot végezzen és a megadott személyes iratokban szereplő adatok hitelességét a kormányzati hivatalos adatbázisban – az ÁSZF-ben meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse, amelynek keretében a UPC jogosult az adatokat ezen, titkosításra kötelezett harmadik fél részére kiadni.

Egy lakossági előfizető maximum 5 előfizetést vásárolhat.

További feltételek készülékvásárlás esetén

2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes mobil készülékvásárlásra van lehetősége, amennyiben a készülékvásárlás (mobiltelefon) UPC mobil szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéshez vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéshez kapcsolódik.
2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes TV, laptop és tablet készülékvásárlásra is lehetősége van, amennyiben UPC vezetékes szolgáltatással rendelkeznek, vagy azt újonnan rendelnek.

Készülékvásárlási jogosultsági kategóriák:

Vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC kábeltévé és/vagy vezetékes internet (kábelinternet vagy ADSL-internet), és/vagy kábeltelefon vagy analóg telefon termékkel rendelkező ügyfél.
Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC mobil hang és/vagy mobilinternet termékkel rendelkező, vagy az(oka)t újonnan választó előfizető.
UPC szolgáltatási terület: Azon ingatlan nyilvántartásban szereplő címek, ahol a UPC kábeles szolgáltatások elérhetőek.

Készülékvásárlási korlátok:

Mobilkészülék és mobil kiegészítő kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak UPC szolgáltatási területen állandó lakcímmel rendelkező, UPC kábeles és/vagy UPC mobil szolgáltatással rendelkező előfizető számára érhető el.
UPC szolgáltatási területen kívüli állandó lakcímmel rendelkező, kizárólag UPC mobilhang szolgáltatással rendelkező előfizető mobilkészüléket és mobil kiegészítőt csak listaáron választhat.
TV, laptop és táblagép készülék kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak vezetékes UPC szolgáltatással rendelkező ügyfél számára elérhető.

Részletfizetési feltételek:
A készülék vételárának részletfizetési konstrukcióban történő kiegyenlítése esetén a részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az előfizető legalább egy vezetékes, mobilhang vagy mobilinternet szolgáltatással rendelkezik. Amennyiben minden alapszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor a fennmaradó részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek. Egy előfizető egy időben tetszőleges számú készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az aktuálisan választott új készülék részletét is) mobilkészülék és táblagép esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 10.000,- Ft-ot, míg TV készülék és laptop esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 15.000,- Ft-ot. Amennyiben az előfizető összes, szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.
A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor kell megfizetnie. Három, a számlában feltüntetett fizetési határidőben megfizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig.
Mobilkészülék támogatott áron történő vásárlása esetén határozott idejű készülékszerződés érvényes. Amennyiben a készülékszerződés ideje alatt az előfizető összes, mobilhang szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, úgy a készüléktámogatott ár és a készülék listaára közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

Készülék választásának menete:

TV és laptop készülék vásárlására kizárólag online rendelés és kiszállítás útján kerülhet sor.
72 órás csere: Az ügyfélnek lehetősége van 72 órán belül meghibásodott készülék kicserélését kérni.
– TV: Ebben az esetben a Samsung hotline száma hívható.
A Samsung ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 0680-726-786 (Hétfő-Szombat 08.00-21.00) Az elérhetőség a készülékek dobozára ragasztott jótállási jegyen is megtalálható.
A Samsung bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az igazolással a UPC üzleteiben igényelhető az új készülék.– Laptop: HP laptopok esetében az ügyfél a HP hotline számát hívhatja. A HP ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 1 777 7545 (Hétfő-Péntek 08.30-18.00). A HP bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az ügyfél ezzel az igazolással a UPC üzleteiben igényelheti az új készüléket. Apple laptopok esetében az ügyfél az iStyle Hungary Kft. szervizpontjaiba tudja bevinni a készüléket. Az iStyle hívható telefonszáma: 1 428 8000. Átvevőpontok bármelyik magyarországi iStyle üzletben: http://szerviz.istyle.hu/atvevopontok/

14 napos elállás:
Az ügyfélnek az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a készüléket az alábbi UPC üzletbe:
Budapest, Váci út 178, 1138 – Duna Pláza (1. emelet), UPC üzlet (Nyitva tartás: 10:00 – 20:00)

Jótállás:
– TV: Az ügyfél a kitöltetlen garanciajeggyel (dobozon külső tasakban található) az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és a számlával jogosult jótállás igénybevételére. Az ügyfél jótállási igényét a Samsung hotline számán jelentheti be. A Samsung biztosítja a jótállást és kitölti a garanciajegyet a számla és az átadás-átvételi dokumentum alapján.

Vásárlási limit:
Részletre vásárolható TV és laptop készülékek maximális száma: 1-1 db. Egyszerre, egy időben egy ügyfélszámhoz legfeljebb 1 db TV és/vagy 1 db laptop készülék vásárolható. Teljes összegű vásárlást viszont nem korlátozunk.
A honlapon közzétett TV, laptop, mobiltelefon- és táblagép képek illusztrációk, a készülékekről közölt adatok tájékoztató jellegűek, részletek az adott gyártó oldalán érhetők el. A készülékeket az akció visszavonásáig vagy a készlet erejéig érhetőek el. Az árak bruttó árak.

2018. november 6-tól az online értékesített készülékek listaárai:

Készülék kategória Készülék típus Listaár (Bruttó Ft)
Mobiltelefon Nokia 216 18000
Mobiltelefon Alcatel one Touch U5 DS 33024
Mobiltelefon Huawei Y5 2018 DS 49200
Mobiltelefon Huawei Y6 2018 DS 57600
Mobiltelefon Samsung Galaxy J3 2017  DS 51504
Mobiltelefon Huawei Y7 Prime 2018 DS 78240
Mobiltelefon Samsung Galaxy J4+ DS 60432
Mobiltelefon Samsung Galaxy J5 2017 DS 70368
Mobiltelefon Samsung Galaxy J6+ DS 87360
Mobiltelefon Samsung Galaxy J7 2017  DS 107040
Mobiltelefon Nokia 6 83760
Mobiltelefon Nokia 6.1 89880
Mobiltelefon Sony Xperia XA1 Dual 78480
Mobiltelefon Samsung Galaxy A5 (2017) 107904
Mobiltelefon Samsung Galaxy A6 2018 DS 96960
Mobiltelefon Apple iPhone 5S 16GB 126000
Mobiltelefon Huawei Mate 10 lite DS 103152
Mobiltelefon Huawei P20 lite 116868
Mobiltelefon Samsung Galaxy A6+ 2018 DS 107040
Mobiltelefon Samsung Galaxy A7 DS 109920
Mobiltelefon Samsung Galaxy A8 2018 DS 115668
Mobiltelefon Apple iPhone SE 32GB 148068
Mobiltelefon Huawei Mate 20 lite DS 144720
Mobiltelefon Huawei P20 4/64 DS 195588
Mobiltelefon Huawei P20 241428
Mobiltelefon Apple iPhone 7 32GB 232788
Mobiltelefon Huawei P20 Pro 281748
Mobiltelefon Apple iPhone 8 64 GB 308388
Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 239508
Mobiltelefon Samsung Galaxy S8 Plus 293988
Mobiltelefon Samsung Galaxy S9 320388
Mobiltelefon Samsung Galaxy S9 Plus 357588
Mobiltelefon Huawei Mate 20 Pro DS 383988
Mobiltelefon Apple iPhone XR 64 GB 383988
Mobiltelefon Samsung Galaxy Note 9 128 GB DS 385188
Mobiltelefon Apple iPhone X 64GB 465588
Tablet Huawei MediaPad T3 10 WiFi 66240
Tablet Apple 9,7-inch iPad 6 Wi-Fi 32 GB 139680
TV Thomson 32HD3301 32 col 69120
TV Samsung UE32M5502A 32 col 138240
TV Samsung UE32M5522 32 col 125280
TV Samsung UE43M5502A 43 col 181668
TV Thomson 49UC6406 49 col Android 172800
TV Thomson 55UD6336 55 col 178560
TV Samsung UE55NU7023 55 col 180000
TV Samsung UE50NU7022 50 col 195840
TV Samsung UE43NU7122 43 col 147168
TV Thomson 55UC6306 55 col 211680
TV Samsung UE55NU7022 55 col 226080
TV Samsung UE49NU7102 49 col 188640
TV Samsung UE50NU7402 50 col 239040
TV Samsung UE55NU7402 55 col 277188
TV TCL Xess X2 U55X9006 55 col QLED 347460
TV Samsung UE55MU6502 55 col 355188
Laptop HP 15-ra047nh 131040
Laptop Lenovo IdeaPad 330-15IKB-81DC00KNHV 149988
Laptop Lenovo IdeaPad 330-15IKB-81DC00KTHV 189588
Laptop Lenovo IdeaPad 330-15IKBR-81DE01Q3HV 221988
Laptop HP 15-bw016nh 237588
Laptop Lenovo YOGA 530-14IKB-81EK00PQHV 257748
Laptop HP Pavilion X360 14-ba015nh 359028
Laptop HP Omen 15-ce012nh 655188
Laptop Apple MacBook Air 13 col 128GB mqd32mg/a 390228
Laptop Lenovo Legion Y530-15ICH-81FV00T6HV 479988
Vezetékes telefon Gigaset A120 5988
Vezetékes telefon Panasonic KX-TG6811PDB 14388
Vezetékes telefon Panasonic KX-TG6812PDB 21588
Vezetékes telefon Panasonic KX-TGB210HGB 8388
USB Stick Alcatel OT X602D USB 3G+ modem 14400
USB Stick Huawei E3372h-153 12000
Tartozék Electrize külső akkumulátor 7990
Tartozék Selfi bot 4990
Tartozék JBL Go hordozható BT hangszóró 10990
Tartozék JBL T300 fejhallgató 14990

További feltételek UPC Mobilinternet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a UPC Mobilinternet csomagok 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás kizárólag belföldön történő használatra biztosított. Az akcióban a UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok 0 Ft kedvezményes belépési díjjal, USB modem vásárlásával, 24 havi elkötelezettséggel érhetőek el. Amennyiben az ügyfél nem kíván USB modemet vásárolni, a mobilinternet csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetőek igénybe.A UPC a szolgáltatástól való 14 napon belüli elállás esetén a normál használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést (3 havi előfizetési díjnak megfelelő összeg) jogosult felszámítani előfizetésenként. Vezetékes UPC szolgáltatással nem rendelkező ügyfelek csak ügyfélszolgálati irodában fizethetnek elő UPC Mobilinternet csomagra, és UPC mobilstick nélküli csomag választása esetén 3 havi, míg UPC mobilsticket is tartalmazó csomag választása esetén 6 havi havidíj előzetes megfizetése szükséges a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg. Meglévő, UPC mobilstick nélküli mobilinternet szolgáltatás mellé USB modem igénylése utólag a szolgáltatási csomag magasabb csomagra történő módosítása esetén lehetséges. Meglévő UPC mobilsticket is tartalmazó csomaggal rendelkező előfizető magasabb csomagra történő módosítás esetén szintén UPC mobilsticket is tartalmazó csomagot választhat. 2018. május 9-től a mobilstick 12 hó határozott idejű elkötelezettség vállalásával egyösszegben, 12.000 forintért megvásárolható, vagy részletfizetéssel, 24 hónapon át havi 500 forinttal. A mobilinternet csomagra vállalt 24 hó határozott idejű elkötelezettség esetén egyösszegben, 8.640 forintért megvásárolható, vagy részletfizetéssel, 24 hónapon át havi 360 forinttal. Online USB mobilstick-kel, vagy anélkül is választható a mobilinternet szolgáltatás. A havi adatforgalom elérését követően a sebesség az adott naptári hónap végéig lassításra kerül: az 1 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap végéig; a 3 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra; a 6 GB csomag esetében pedig 0,125/0,125 Mbit/s-ra. A UPC Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s. A UPC Mobilinternet átlagos elérhető letöltési sebessége GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,15 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen pedig 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. Átlagosan elérhető feltöltési sebesség GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,07 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/ HSUPA lefedettségi területen 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. A UPC Sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok mellé, elkötelezettség nélkül biztosított; az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség: 0/0 Mbit/sec. A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja. A UPC vezetékes- és Mobilinternet-csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a szolgáltatás sebességmérésének módjáról és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírás található a UPC Internet és UPC Mobilinternet ÁSZF-ben, illetve a www.upc.hu/mobilinternetlefedettseg és www.upc.hu/savszelesseg oldalakon.