Általános Kampányos Feltételek

Általános feltételek

2018. augusztus 6-12. között csomag/internet szempontjából új előfizetés és 12 havi elkötelezettség vállalása mellett online érdeklődés esetén az első hónap 0 Ft.

Az akciók 2018. május 9. napjától visszavonásig érvényesek. Az alább részletezett feltételek mellett vonatkoznak mindazon ügyfelekre, akik az adott, vezetékes szolgáltatástípus szempontjából új, vagy meglévő szolgáltatási csomagjukat magasabb csomagra módosító egyéni előfizetők, mobil szolgáltatás szempontjából új, vagy meglévő, egyéni előfizetők.
Vezetékes szolgáltatásnak minősülnek az alábbi UPC-s szolgáltatások: kábeltévé, kábelinternet, ADSL-internet, kábeltelefon, analóg telefon.
Mobil szolgáltatásnak minősülnek a UPC Mobil és UPC Mobilinternet szolgáltatások.
Valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 1500 Ft / szolgáltatás, amelyet a szolgáltató az előfizető általi saját telepítés választása esetén elenged. Több vezetékes szolgáltatás együttes választása esetén az első szolgáltatás kedvezményes belépési díja 1500 Ft, minden további szolgáltatásé 0 Ft.

Amennyiben az előfizető az elektronikus számlakézbesítési módot (MyUPC, vagy Díjnet elektronikus számla) választja, a megrendelt szolgáltatások függvényében az alábbi kedvezményekben részesülhet.
 a.)
Amennyiben az előfizető az akcióban Fiber Power internet szolgáltatást, vagy Fiber Power internet szolgáltatást tartalmazó többtermékes csomagot választ, vagy meglévő szolgáltatását ezekre módosítja, UPC ePack kedvezményben részesülhet. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. Az igénybevétel további feltétele, hogy az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben ne álljon fenn díjtartozása. A feltételek fennállása esetén kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető.

2016. aug. 9. - 2017. dec. 31. között megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén az ePack kedvezmény összege bruttó 444,92 forint. 2018. jan. 1. után megkötött, internet szolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó előfizetői szerződés esetén, az ePack kedvezmény összege bruttó 600 forint.

b.) Azon előfizetők, akik nem rendelkeznek Fiber Power internet szolgáltatással, vagy azt 2016. augusztus 9. előtt igényelték, elektronikus számlaküldési mód választása esetén egyszeri 1000 Ft jóváírásban részesülnek az első számlázott havidíjból.

A fentieken felül további egyszeri 600 Ft jóváírás biztosított a havidíjból, amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a kedvezményként korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek.

A jelen Általános Kampányos Feltételek szerinti akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Happy Home csomag részét képező Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók, a UPC Mobilinternet szolgáltatás, a UPC Mobil csomagok internet szolgáltatás tartalma, illetve az internet szolgáltatáshoz kapcsolódó, havidíjból biztosított kedvezmények (pl. ePack) egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számításra.
2018. május 9. után mobil szolgáltatások 24 hónapos elkötelezettség vállalással csak egyidejű készülékvásárlás mellett igényelhetőek.

További feltételek UPC Kábeltv/Digitális Kábeltv igénybevétele esetén

Akciós feltételekkel a UPC Digitális és Analóg Kábeltv csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

A UPC Digitális Kábeltv és a UPC Videotár szolgáltatás az ÁSZF-ben feltüntetett területeken érhető el.

Az HBO GO igénybevételéhez HBO Pak vagy HBO MaxPak előfizetés szükséges. A szolgáltatás aktiválásához a upc.hu/hbogo URL-en lehetséges az HBO GO szolgáltatás megrendelését elindítani. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányít. Az HBO GO oldalán az ügyfél ügyfélszáma megadásával, illetve szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt az ügyfél 24 órán belül kézhez kapja.

A csatornaszámok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A prémium csomagok csak a Digital Bronze vagy Digital Gold csomagok mellé, valamint csomagajánlatban a Digital Mini csomag mellé rendelhetők. Az Analóg kábeltévé feltüntetett csatornaszáma súlyozott átlagszám, amely területenként eltérő, az előfizető lakóhelyén elérhető pontos csatornaszámokról elérhetőségeinken érdeklődhet.

Digital Bronze csomag vásárlása esetén a Digital Gold csatornák (+30 csatorna) igénybevételének első 2 hónapjában a Szolgáltató kedvezményes szolgáltatást biztosít. A 3. hónaptól a + Digital Gold csatornák díja 1500 Ft/hó. A díj a jelzett időponttól automatikusan kiszámlázásra kerül, amennyiben az előfizető azok 3. hónaptól való megtartására vonatkozó igényét előzetesen jelezte.

További feltételek UPC Telefon igénybevétele esetén

A csomagok számlázása perc alapú, és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők. A csomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében. A csomagokban szereplő korlátlan hívások kizárólag a normál tarifával hívható telefonszámokra vonatkoznak. A Nonstop csomagok kizárólag a lakossági felhasználás szabályainak betartása mellett, egyéni előfizetők használati igényeinek kielégítését szolgálják. A csomagok üzleti célokra nem használhatók (pl. telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység). A nem rendeltetésszerű használat esetén a UPC fenntartja a jogot az ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására. Egy címen egy Nonstop csomag rendelhető, kivéve a Nonstop S csomag, amelyre ez a megkötés nem vonatkozik. A 100 perc mobil opció Nonstop M díjcsomag mellé igényelhető kiegészítő opció, amely havi 100 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a belföldi normál díjazású mobil irányba bonyolított hívások esetén. Az opció havidíja 600 Ft, az opcióhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható a Szolgáltató honlapján, illetve az ÁSZF 3/a számú mellékletében.

Akciós feltételekkel a UPC Telefon csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

További feltételek UPC Internet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a Fiber Power internet alapcsomagok és a kampányszabályok szerint az alapcsomagokhoz választható sebességopciók egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

Az internet szolgáltatások igénybevételéhez, valamint tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről szerződéskötést megelőzően kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken. Az igénybevétel során érzékelhető sebesség függ a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati eszközök működési szabványában foglalt specifikációtól.

Akciós feltételekkel Fiber Power internetcsomagok 12 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe.

A Fiber Power 500 elérhetősége területileg korlátozott. Az 500 Mbit/s sebességgel lefedett települések listája és a szolgáltatási csomagok elérhetőségének további információi megtalálhatóak a hatályos ÁSZF-ben. https://www.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/.

Az „HBO GO Fiber Power mellé” kizárólag Fiber Power előfizetés mellé választható abban az esetben, ha az Előfizető nem rendelkezik kábeltelevízió szolgáltatással. Az „HBO GO Fiber Power mellé” szolgáltatás megrendelése a http://www.upc.hu/internet/internet-kiegeszito-szolgaltatasok/hbo-go-fiber-power-melle/ URL-en indítható el. A megrendelést követően az ügyfél regisztrációs e-mailt kap, amely tartalmazza az aktiváló kódot, valamint egy linket, amely a www.hbogo.hu oldalra irányítja. Az HBO GO oldalán az előfizető ügyfélszáma megadásával, illetve szolgáltatója kiválasztásával tudja a regisztrációt elvégezni. Az HBO GO regisztrációt követően az ügyfél a regisztrációs kulcsot tartalmazó e-mailt 24 órán belül kézhez kapja.

A Fiber Power+ csomagok Fiber Power Internet csomagot és Nonstop S telefonszolgáltatást tartalmaznak. Az elérhető csomagok: Fiber Power 120+, Fiber Power 240+ és Fiber Power 500+. A Fiber Power+ csomagok webshopban nem elérhetőek, megrendeléséhez a weboldalon lehet visszahívást kérni. Új UPC előfizető bármelyik Fiber Power+ csomagot megrendelheti. Meglévő UPC előfizetők számára csak a meglévő kábeles szolgáltatásuk felfelé módosításával érhetőek el a Fiber Power+ csomagok.

2018. május 9-től bevezetésre kerül két új internetcsomag, a Fiber Power 240 ONLINE és Fiber Power 500 ONLINE néven, amely minden internet szempontjából új ügyfél számára elérhető UPC szolgáltatási területen. Az új internetcsomag kizárólag 12 hónapos határozott szerződéssel csak online rendelés esetén vehető igénybe.

További feltételek akciós csomag igénybevétele esetén

2018. május 9-től a Happy Home csomagok 12 hónapos határozott, illetve határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. Az akciós csomagok igénybevételének feltétele a csomagokban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos, egyidejű fenntartása. Az akciós csomagokhoz szolgáltatásonként kapcsolódó kedvezményes opciók az adott szolgáltatásoknál részletezett feltételek szerint biztosítottak. Az akciós csomagok meglévő előfizetők számára eltérő feltételekkel vehetőek igénybe.

Jelenlegi termék 1 vagy 2 vezetékes termékkel rendelkező ügyfél 3 vezetékes termékkel rendelkező ügyfél
Új termék Analóg TV Digitális TV Vezetékes telefon csomag vagy vezetékes internet vezetékes telefonnal Vezetékes telefon Vezetékes internet Analóg / Digitális TV
+ vezetékes internet VAGY
+ Vezetékes telefon
Analóg TV + vezetékes internet + vezetékes telefon Digitális TV + vezetékes internet + vezetékes telefon
Fiber Power Xtra csomag     X X X      
Vezetékes internet + vezetékes telefon X X X X        
Happy Home Fiber Power 120 + Digital Mini X   X X   X X  
Happy Home Fiber 120 + Digital Bronze vagy Happy Home Fiber 240/500 + Digital Gold X X X X   X X X
Happy Home Mobil X X X     X    
Új ügyfelek számára az alábbi csomagok mindegyike elérhető.
Általános értékesítési szabály: TV csomag vagy internetsebesség lefelé történő módosítása nem engedélyezett.

Meglévő előfizető a szolgáltatási cím pontos megadását követően a szolgáltató által meghatározott igénybevételi feltételek teljesülése esetén jogosult a Happy Home Fiber 120 + Digital Bronze Online, Happy Home Fiber 500 + Digital Gold Online, Happy Home Fiber 120 + Digital Bronze Online Extraés Happy Home Fiber 500 + Digital Gold Online Extra csomagok kedvezményes igénybevételére.

A felvétel opció díja 1000 Ft/hó az első médiaboxon, minden további vételi ponton 1500 Ft/hó.

További feltételek UPC Mobilhang-szolgáltatás igénybevétele esetén

Érvényes: 2018. május 9-től

2018. január 1-től a mobil csomagok (nettó) árában meghatározásra kerül az internet tartalom, amely 5% ÁFA kulccsal kerül számlázásra. A változás következtében az értékesítésben résztvevő, valamint az értékesítésből kivont, de az előfizetőknél aktív mobil csomagok bruttó ára megváltozik.

A mobilcsomagok között havi egyszeri díjmentes módosítás lehetséges, azonban csomagmódosításkor a határozott idejű szerződés időtartama újraindul.

A feltüntetett kedvezményes havidíjak személyi használatra érhetők el.

2018 május 9-től értékesített mobilcsomagok1 :

Csomagok1 UPC Mobil Start UPC Mobil Super UPC Mobil Super Plus
Kedvezményes ár UPC kábeles előfizetők számára*11 2 490,00 Ft 3 990,00 Ft 6 490,00 Ft
Kedvezményes ár szolgáltatási területen UPC kábeles szolgáltatással nem rendelkezők számára 2 990,00 Ft 4 790,00 Ft 7 790,00 Ft
Szerződés időtartam kedvezményes ár esetén2 12/24 hó 12/24 hó 12/24 hó
Listaár (szolgáltatási területen kívül, határozatlan idejű szerződéssel) 4 990,00 Ft 6 990,00 Ft 9 990,00 Ft
Benne foglalt hang (perc) 100 Hálózaton belül korlátlan + 120 Hálózaton belül korlátlan + 400
Benne foglalt SMS (db) - - -
Benne foglalt adat (MB)5 500*3 3072*3 4096*3
Adatletöltési sebesség 21 Mbps 21 Mbps 21 Mbps
Adatfeltöltési sebesség 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps
Perc és SMS forgalmi díj a havidíjban foglaltak elhasználása után4 35 Ft 35 Ft 35 Ft
Lehetséges kiegészítő szolgáltatások külön díj ellenében Családi csomag, Kedvenc szám, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy egyszeri 500 MB Korlátlan adat opció, Családi csomag (csak technikai – 0 Ft), Kedvenc szám, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy*6 egyszeri 500 MB*7 Korlátlan adat opció, Korlátlan beszéd*9 opció, Családi csomag (csak technikai – 0 Ft), Kedvenc szám*8, Adatjegy havi 100 MB, Adatjegy*6 egyszeri 500 MB*7

 

1 A fenti táblázatban szereplő hívásdíjak a belföldi, normál díjas hívásokra és a Roaming Zóna I-re vonatkoznak. Az új csomagok meglévő mobilcsomagok mellé is igénybe vehetőek. Az árak bruttó árak.
2 A kedvezményes árú díjcsomagok 12, illetve készülékvásárlás esetén 24 hónapos elkötelezettség vállalása mellett vehetőek igénybe.
A 24 hó határozott idejű csomagok csak egyidejű TV, laptop, tablet, mobiltelefon vagy usb stick készülék vásárlása esetén vehetők igénybe.
3 Throttling (forgalom lassítás) a csomagban foglalt adatkeret felhasználását követően
4 A számlázás perc alapú. Minden belföldi, normál díjas irányba és Roaming zóna 1-ben.
5 2018 január 1-től az internet hozzáférési szolgáltatások bruttó havi díjai 5%-os ÁFA-kulccsal kerülnek meghatározásra.
*6 A havi 100 MB megújuló kiegészítő adat szolgáltatás nem vehető igénybe a Korlátlan adat opcióval egyidejűleg egyazon előfizetésen. Az egyik megrendelése előtt a másikat le kell mondani.
*7 Az egyszeri 500 MB kiegészítő adat szolgáltatás nem rendelhető meg, amennyiben a Korlátlan adat opció aktív az előfizetésen. Amennyiben az 500 MB kiegészítő adat korábban megrendelésre került, akkor az a 30 napos érvényességi idő végével leesik az előfizetésről.
*8 A Kedvenc szám szolgáltatás nem vehető igénybe a Korlátlan beszéd opcióval egyidejűleg egyazon előfizetésen. A Korlátlan beszéd opció megrendelésével a Kedvenc szám szolgáltatás leesik az előfizetésről.
*9 A Korlátlan adat opció és a Korlátlan beszéd opció nem vehető igénybe egyediejűleg egyazon előfizetésen.
*10 A csomagban foglalt adatkeret felhasználását követően az ÁSZF 3/d mellékletének megfelelő túlforgalmazási díj kerül terhelésre.
*11 Amennyiben a UPC kábeles szolgáltatás(ok) lemondásra kerülnek, a megmaradó mobil szolgáltatás a kábeles kikötést követően a UPC kábeles szolgáltatással nem rendelkezők  számára elérhető havidíjon kerül terhelésre.

A Korlátlan beszéd opció kizárólag UPC Mobil Super Plus csomag mellé rendelhető meg opcionális kiegészítő hang szolgáltatásként. A Korlátlan beszéd opció megújuló, havidíjas szolgáltatás, amely a megrendeléstől a lemondásig havonta kiszámlázásra kerül.
A szolgáltatás havidíjai az alábbiak:

  • Kedvezményes ár (UPC kábeles szolgáltatás és UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 2500 Ft/SIM
  • Listaár (UPC kábeles szolgáltatás nélkül UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 7000 Ft/SIM

 

A szolgáltatási területen kívül eső előfizetők és a kábeles szolgáltatással nem rendelkezők vagy arra új előfizetést nem kötők nem jogosultak az opció Kampányos áron történő igénybevételére. A kábeles szolgáltatás(ok) lemondását követően a Korlátlan beszéd opció a továbbiakban listaáron vehető igénybe.
Az opció bármikor megrendelhető és a megrendelést követő 1 hónap elteltével bármikor lemondható. A szolgáltatás hóközi megrendelése és lemondása esetén időarányos havidíj kerül terhelésre, kivéve az 1. hónapban, amikor teljes havidíj terhelődik, amely a megrendelés időpontjától függően 1 számlában egészben, vagy 2 számlában időarányosan törve jelenik meg.
Az opció nem vehető igénybe a Korlátlan adat opcióval egyidejűleg egyazon előfizetésen. Az egyik korlátlan kiegészítő szolgáltatás megrendelését megelőzően a másikat le kell mondani.

A Korlátlan adat opció kizárólag UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé rendelhető meg opcionális kiegészítő adat szolgáltatásként.
A Korlátlan adat opció belföldön UPC mobilhálózaton korlátlan adatforgalmat biztosít az alábbiaknak megfelelően:

  • Havi 20 GB adatforgalom eléréséig a maximális adat le-/feltöltési sebesség 21/5 Mbit/s
  • Havi 20 GB adatforgalom felett a maximális adat le-/feltöltési sebesség 1/0,5 Mbit/s

 

A szolgáltatási csomaghoz tartozó Roaming zóna 1 díjzónában felhasználható méltányos adathasználati keret és a keretet meghaladó esetben érvényes díjazás az 1/g számú mellékletben kerül meghatározásra.
A Korlátlan adat opció megújuló, havidíjas szolgáltatás, amely a megrendeléstől a lemondásig havonta kiszámlázásra kerül.
A szolgáltatás havidíjai az alábbiak:

  • Kedvezményes ár (UPC kábeles szolgáltatás és UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé): bruttó 2000 Ft/SIM
  • Listaár (UPC kábeles szolgáltatás nélkül UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus csomag mellé mellé): bruttó 6000 Ft/SIM

 

A szolgáltatási területen kívül eső előfizetők és a kábeles szolgáltatással nem rendelkezők vagy arra új előfizetést nem kötők nem jogosultak az opció Kampányos áron történő igénybevételére. A kábeles szolgáltatás(ok) lemondását követően a Korlátlan adat opció a továbbiakban listaáron vehető igénybe.

Az opció bármikor megrendelhető és a megrendelést követő 1 hónap elteltével bármikor lemondható. A szolgáltatás hóközi megrendelése és lemondása esetén időarányos havidíj kerül terhelésre, kivéve az 1. hónapban, amikor teljes havidíj terhelődik, amely a megrendelés időpontjától függően 1 számlában egészben, vagy 2 számlában időarányosan törve jelenik meg.
Az opció nem vehető igénybe a Korlátlan beszéd opcióval és/vagy a 100 MB megújuló havi adatjeggyel egyidejűleg egyazon előfizetésen. Az egyik kiegészítő szolgáltatás megrendelését megelőzően a másikat le kell mondani.
Ha a Korlátlan adat opció aktív az előfizetésen, az 500 MB egyszeri adatjegy nem rendelhető meg.

A honlapon feltüntetett adat-, hívás-, és SMS-díjak belföldi, normál díjas irányokra és Roaming zóna 1-re vonatkoznak.
Csomagjaink számlázása perc alapú és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők.
A csomagokhoz tartozó roaming díj táblázat megtalálható a honlapunkon, illetve a teljes körű forgalmi díjtáblázat az ÁSZF 3/d számú mellékletében.
A díjcsomagokban a korlátlan beszélgetés kizárólag normál tarifával hívható, belföldi telefonszámokra vonatkozik. A hálózaton belüli percek és SMS-ek kizárólag a UPC mobilhálózaton belül értendők, a UPC vezetékes kábeltelefon és analógtelefon irányba bonyolított hívások nem számítanak hálózaton belülinek. A Korlátlan adat opció vagy Korlátlan beszéd opció igénybevételével az előfizető tudomásul veszi a Korlátlan adat opció és Korlátlan beszéd opció igénybevételi feltételeit, amelyek a kampány ideje alatt az alábbiak: rendeltetésszerű személyi használat, valamint egyéni előfizetők esetében a díjmentes UPC Wi-Free használata és az otthoni wifi használata (amennyiben az előfizető UPC wifiképes modemmel rendelkezik). A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatási csomagot az internet ÁSZF 2.1.5 pontjában meghatározott előfizetői szolgáltatási csomagra válthatja.

A mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség minden csomagban 0/0 Mbit/s.

2018. május 9-től meglévő Mobil S és Easy S csomaggal rendelkező ügyfelek részére +50 perc opció vehető igénybe 600 Ft/hó havidíj ellenében, elkötelezettség nélkül.

Minden hangalapú mobil csomag külföldön is használható. A külföldön érvényes roaming díjszabásról és díjzónákról a http://www.upc.hu/roaming/ oldalon talál bővebb információt. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos országokban csak bizonyos hálózatokon lehet hívást kezdeményezni és SMS-t küldeni, azonban hívás- és SMS-fogadás minden hálózatról lehetséges. A külföldi hálózatokról bővebben ezen a linken tájékozódhat.

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon, tablet, TV készülék, laptop) meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havidíj összegéből jóváírásra kerül a havidíj mértékéig.

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés pénzügyi megalapozása céljából a UPC az előfizetői szerződés megkötése előtt hitelképességi vizsgálatot végezzen és a megadott személyes iratokban szereplő adatok hitelességét a kormányzati hivatalos adatbázisban – az ÁSZF-ben meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse, amelynek keretében a UPC jogosult az adatokat ezen, titkosításra kötelezett harmadik fél részére kiadni.

Egy lakossági előfizető maximum 5 előfizetést vásárolhat.

További feltételek készülékvásárlás esetén

2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes mobil készülékvásárlásra van lehetősége, amennyiben a készülékvásárlás (mobiltelefon) UPC mobil szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéshez vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéshez kapcsolódik.
2018. május 9-től új és meglévő ügyfeleknek kedvezményes TV, laptop és tablet készülékvásárlásra is lehetősége van, amennyiben UPC vezetékes szolgáltatással rendelkeznek, vagy azt újonnan rendelnek.

Készülékvásárlási jogosultsági kategóriák:

Vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC kábeltévé és/vagy vezetékes internet (kábelinternet vagy ADSL-internet), és/vagy kábeltelefon vagy analóg telefon termékkel rendelkező ügyfél.
Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfél: UPC mobil hang és/vagy mobilinternet termékkel rendelkező, vagy az(oka)t újonnan választó előfizető.
UPC szolgáltatási terület: Azon ingatlan nyilvántartásban szereplő címek, ahol a UPC kábeles szolgáltatások elérhetőek.

Készülékvásárlási korlátok:

Mobilkészülék és mobil kiegészítő kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak UPC szolgáltatási területen állandó lakcímmel rendelkező, UPC kábeles és/vagy UPC mobil szolgáltatással rendelkező előfizető számára érhető el.
UPC szolgáltatási területen kívüli állandó lakcímmel rendelkező, kizárólag UPC mobilhang szolgáltatással rendelkező előfizető mobilkészüléket és mobil kiegészítőt csak listaáron választhat.
TV,laptop és táblagép készülék kedvezményes áron (egy összegben vagy részletre) csak vezetékes UPC szolgáltatással rendelkező ügyfél számára elérhető.

Részletfizetési feltételek:
A készülék vételárának részletfizetési konstrukcióban történő kiegyenlítése esetén a részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az előfizető legalább egy vezetékes, mobilhang vagy mobilinternet szolgáltatással rendelkezik. Amennyiben minden alapszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor a fennmaradó részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek. Egy előfizető egy időben tetszőleges számú készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az aktuálisan választott új készülék részletét is) mobilkészülék és táblagép esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 10 000 Ft-ot, míg TV készülék és laptop esetén nem haladhatja meg a havi bruttó 15 000 Ft-ot. Amennyiben az előfizető összes, szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.
A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor kell megfizetnie. Három, a számlában feltüntetett fizetési határidőben megfizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig.
Mobilkészülék támogatott áron történő vásárlása esetén határozott idejű készülékszerződés érvényes. Amennyiben a készülékszerződés ideje alatt az előfizető összes, mobilhang szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, úgy a készüléktámogatott ár és a készülék listaára közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

Készülék választásának menete:

TV és laptop készülék vásárlására kizárólag online rendelés és kiszállítás útján kerülhet sor.
72 órás csere: Az ügyfélnek lehetősége van 72 órán belül meghibásodott készülék kicserélését kérni.
– TV: Ebben az esetben a Samsung hotline száma hívható.
A Samsung ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 0680-726-786 (Hétfő-Szombat 08.00-21.00) Az elérhetőség a készülékek dobozára ragasztott jótállási jegyen is megtalálható.
A Samsung bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az igazolással a UPC üzleteiben igényelhető az új készülék.– Laptop: HP laptopok esetében az ügyfél a HP hotline számát hívhatja. A HP ügyfélszolgálatának díjmentesen hívható száma: 1 777 7545 (Hétfő-Péntek 08.30-18.00). A HP bevizsgálja a készüléket és amennyiben tényleg hibás a termék, csereigazolást állít ki. Az ügyfél ezzel az igazolással a UPC üzleteiben igényelheti az új készüléket. Apple laptopok esetében az ügyfél az iStyle Hungary Kft. szervizpontjaiba tudja bevinni a készüléket. Az iStyle hívható telefonszáma: 1 428 8000. Átvevőpontok bármelyik magyarországi iStyle üzletben: http://szerviz.istyle.hu/atvevopontok/

14 napos elállás:
Az ügyfélnek az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a készüléket az alábbi UPC üzletbe:
Budapest, Váci út 178, 1138 – Duna Pláza (1. emelet), UPC üzlet (Nyitva tartás: 10:00 – 20:00)

Jótállás:
– TV: Az ügyfél a kitöltetlen garanciajeggyel (dobozon külső tasakban található) az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és a számlával jogosult jótállás igénybevételére. Az ügyfél jótállási igényét a Samsung hotline számán jelentheti be. A Samsung biztosítja a jótállást és kitölti a garanciajegyet a számla és az átadás-átvételi dokumentum alapján.

Vásárlási limit:
Részletre vásárolható TV és laptop készülékek maximális száma: 1-1 db. Egyszerre, egy időben egy ügyfélszámhoz legfeljebb 1 db TV és/vagy 1 db laptop készülék vásárolható. Teljes összegű vásárlást viszont nem korlátozunk.
A honlapon közzétett TV, laptop, mobiltelefon- és táblagép képek illusztrációk, a készülékekről közölt adatok tájékoztató jellegűek, részletek az adott gyártó oldalán érhetők el. A készülékeket az akció visszavonásáig vagy a készlet erejéig érhetőek el. Az árak bruttó árak.

2018. május 9-től megvásárolható kedvezményes mobiltelefonok vásárlási feltételei:
A készülékek kedvezményes áron egyösszegben vagy részletfizetési konstrukcióban új UPC Mobil Super vagy UPC Mobil Super Plus mobil szolgáltatással és az arra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, vagy online 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetők igénybe.

2017. június 21-től megvásárolható mobiltelefonok vásárlási feltételei:
A készülékeket részletfizetési konstrukcióban új vagy meglévő, UPC Easy mobil vagy UPC Freedom mobil szolgáltatással rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe. Új UPC Freedom mobil  és új UPC Easy mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek a mobil szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe. Meglévő UPC Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek új UPC Freedom vagy új UPC Easy mobil csomagra váltással és az arra vonatkozó 24 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe az ajánlatot. A szolgáltatási területen élő, csak mobil szolgáltatással rendelkező vagy azt újonnan vásároló ügyfelek számára is elérhető az ajánlat, míg a UPC szolgáltatási területen kívül élők listaárra jogosultak.

További feltételek UPC Mobilinternet igénybevétele esetén

2018. január 1-től a UPC Mobilinternet csomagok 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás kizárólag belföldön történő használatra biztosított. Az akcióban a UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok 0 Ft kedvezményes belépési díjjal, USB modem vásárlásával, 24 havi elkötelezettséggel érhetőek el. Amennyiben az ügyfél nem kíván USB modemet vásárolni, a mobilinternet csomagok 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetőek igénybe.A UPC a szolgáltatástól való 14 napon belüli elállás esetén a normál használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést (3 havi előfizetési díjnak megfelelő összeg) jogosult felszámítani előfizetésenként. Vezetékes UPC szolgáltatással nem rendelkező ügyfelek csak ügyfélszolgálati irodában fizethetnek elő UPC Mobilinternet csomagra, és UPC mobilstick nélküli csomag választása esetén 3 havi, míg UPC mobilsticket is tartalmazó csomag választása esetén 6 havi havidíj előzetes megfizetése szükséges a szolgáltatás igénylésével egyidejűleg. Meglévő, UPC mobilstick nélküli mobilinternet szolgáltatás mellé USB modem igénylése utólag a szolgáltatási csomag magasabb csomagra történő módosítása esetén lehetséges. Meglévő UPC mobilsticket is tartalmazó csomaggal rendelkező előfizető magasabb csomagra történő módosítás esetén szintén UPC mobilsticket is tartalmazó csomagot választhat. 2018. május 9-től a mobilstick 12 hó határozott idejű elkötelezettség vállalásával egyösszegben, 12.000 forintért megvásárolható, vagy részletfizetéssel, 24 hónapon át havi 500 forinttal. A mobilinternet csomagra vállalt 24 hó határozott idejű elkötelezettség esetén egyösszegben, 8.640 forintért megvásárolható, vagy részletfizetéssel, 24 hónapon át havi 360 forinttal. Online USB mobilstick-kel, vagy anélkül is választható a mobilinternet szolgáltatás. A havi adatforgalom elérését követően a sebesség az adott naptári hónap végéig lassításra kerül: az 1 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap végéig; a 3 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra; a 6 GB csomag esetében pedig 0,125/0,125 Mbit/s-ra. A UPC Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s. A UPC Mobilinternet átlagos elérhető letöltési sebessége GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,15 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen pedig 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. Átlagosan elérhető feltöltési sebesség GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,07 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/ HSUPA lefedettségi területen 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. A UPC Sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok mellé, elkötelezettség nélkül biztosított; az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség: 0/0 Mbit/sec. A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja. A UPC vezetékes- és Mobilinternet-csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a szolgáltatás sebességmérésének módjáról és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírás található a UPC Internet és UPC Mobilinternet ÁSZF-ben, illetve a www.upc.hu/mobilinternetlefedettseg és www.upc.hu/savszelesseg oldalakon.