Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatás tudomásul vételével, illetve azzal, hogy Ön a UPC Magyarország Kft. (a továbbiakban: UPC) www.upc.hu weboldalán használt chat felületén a UPC munkatársaival beszélgetést kezdeményez, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy munkatársaink:

 

  • A chat felületen információbiztonsági okokból, személyazonossága beazonosítása érdekében a UPC nyilvántartásában szereplő adatairól tájékoztatást kérjenek;
  • Az Ön által feltett – esetlegesen az Ön személyes adatait is tartalmazó - kérdésekre a chat felületen válaszoljanak, illetve Ön és a UPC munkatársa között esetlegesen személyes adatot is tartalmazó kommunikáció történjen; valamint
  • Amennyiben Ön a UPC munkatársa általi visszahívást kezdeményez, az Ön által megadott telefonszámon Önt visszahívják; illetve
  • Az Ön által megadott adatokat, kizárólag az adott beszélgetésben felvetett kérdések tisztázása céljából egyébként kezeljék;
  • A chat felületen történt beszélgetéseket  a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamig és módon a UPC rendszereiben tárolják.
  • Adatfeldolgozás céljából személyes adatait a FastBridge Hungary Marketing-kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadják.

 

Az Ön adatainak biztonsága érdekében az Ön által esetlegesen megadott személyes adatok adatkezelője: UPC Magyarország Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77609/2014.

Tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelése a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.


Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatainak biztonsága érdekében az adatkezelő és az adatfeldolgozó is minden szükséges – technikai és szervezési, valamint egyéb - intézkedést megtesz, eljárásait és folyamatait úgy alakítja ki, hogy az Ön személyes adatainak védelme biztosítva legyen.


A UPC által kezelt adatok védelmének szabályairól tájékozódhat továbbá az alábbi linkeken:

 

Amennyiben jelen tájékoztatást követően továbbra is hozzájárul a chat felületen történő beszélgetés lefolytatásához, és ez által adatainak kezeléséhez, kérjük, folytassa a beszélgetést, mi pedig az Ön hozzájárulása alapján haladunk tovább az Ön kérdéseinek és kéréseinek megoldásában.