Előfizetői adatvédelmi szabályzat

Tiszteletben tartjuk a személyiségi jogait

A UPC Magyarország Kft. elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi irányelvek („irányelvek”) ismertetik, hogyan kezeljük személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, és amikor azokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az irányelvek meghatározzák, hogy a UPC Magyarország Kft. hogyan kezeli az Ön által részünkre átadott személyes adatokat, tájékoztatva Önt vagy hozzájárulását kérve, amikor ezt az alkalmazandó jogszabály előírja.

Ezek az irányelvek a UPC Magyarország Kft. és kapcsolt vállalatai valamennyi előfizetőjére érvényesek. Ugyancsak érvényesek weboldalaink látogatóira, függetlenül attól, hogy e látogatók a UPC Magyarország Kft. előfizetői-e vagy sem.

Kérjük, a jelen irányelveket általános szerződéses feltételeinkkel és adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint az előfizetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételeinkkel összefüggésben olvassa. Ezen irányelvek időről-időre módosulhatnak. Kérjük, weboldalainkon rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e változás az irányelvekben!

Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más vállalatok weboldalaival és az általuk kínált szolgáltatásokkal; ezeknek a vállalatoknak saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, valamint termékeik vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk "személyes adatokon"?

Szigorú adatvédelmi normák felállítása érdekében a személyes adatok tág értelmezését követjük, így minden olyan adatot ideértünk, amely bármely természetes személyre, például alkalmazottra vagy előfizetőre vonatkozik, beleértve többek között a neveket, címeket, születési dátumokat és számlázási nyilvántartásokat. Előfizetőinkkel kapcsolatban, és ha a szövegből következik, a személyes adatok magukban foglalják a forgalmi adatokat, a helyszínnel kapcsolatos adatokat, az IP-címeket, az internethasználattal kapcsolatos adatokat és a set top boxok (dekóderek) használati adatait.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek az Ön azonosítását vagy az Önnel való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ például a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, a születési dátum, nyelvi preferenciák, a szállítási adatok, valamint a közvetlenül Öntől kapott egyéb kapcsolati adatok.

Számlaadatok – de olyan adatok tartoznak, amelyeket Ön szolgáltatásainak létesítéséhez ad át részünkre, például bankszámlaadatok, számlázási cím, továbbá olyan adatok, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor akciókban vesz részt vagy termékeinkről és szolgáltatásainkról érdeklődik. Szolgáltatásaink érdekében ellenőrizzük és tároljuk az Ön hitelelőzményeit.

Forgalmi adatok – ide olyan adatok tartoznak, amelyek a termékek és a szolgáltatások igénybevétele során keletkeznek.

  • vezetékes és mobil telefon forgalmi adatok: az Ön telefonszáma, az Ön által hívott telefonszám, a hívás ideje és időtartama, a mobil telefon készülék azonosító száma (IMSI és /vagy IMEI szám), a mobil telefon használatakor meghatározható földrajzi helyzet vagy pozíció.
  • internet adat – az eszközre vonatkozó adatok, beleértve az alábbiakat: az IP-MAC-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, az internet felcsatlakozás ideje és időtartama, a csatlakozás minősége, az adat mennyisége és az a földrajzi hely ahova a hálózatunkon belül az adat  irányul. További részleteket a Mit jelentenek a cookei-k? című fejezetben talál.
  • digitális televízió adatok: a televízió programok használatának időpontjára és tartamára vonatkozó adatok, a megtekintett csatornák, VoD használata, vagy TV menük böngészése mint pl. a TV Guide vagy VoD katalógusé

Helymeghatározásra vonatkozó adat – azon adat, amely a helyhez kötött szolgáltatások hozzáférési pontját tartalmazza (az Ön szolgáltatási címét) vagy a mobil telefon készülék földrajzi helyét (annak a mobil toronynak a helyét, amelyen keresztül használja a mobil telefon szolgáltatást, vagy az Ön által igénybevett publikus wifi hozzáférési pont helyét), amely ahhoz kell, hogy a kapcsolat felépüljön és működjön a szolgáltatás.

Szolgáltatási információk – azon adatok, melyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk, mint például a set top box modellje és szolgáltatási száma, az alkalmazott szoftver verziója, a smart-kártya azonosítószáma, az IP/MAC cím és a szervizcsomag szintje.

Egyéb személyes adatok – ezek olyan adatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan elérhető forrásokból szerzünk be. Más személyek személyes adatait is kezelhetjük, ha ilyeneket átad részünkre, például ha valamely termékünket egy másik személy megajándékozása céljából vásárolja meg.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó adatokat szolgáltatásainkkal összefüggésben kezeljük. Fontos számunkra, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyszerűek, személyesek és megbízhatóak legyenek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és minél jobban az Ön személyes igényeihez igazítsuk őket. Ezért az alábbi célokból kezelünk személyes adatokat, adott esetben tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása. Kapcsolattartáshoz szükséges, számla ,szolgáltatási és forgalmi adatokat használunk termékeink és szolgáltatásaink kialakításához és karbantartásához, adminisztrációs céljainkra, valamint mindenkori akcióinkkal összefüggésben. Ezek közé a tevékenységek közé tartozik a szolgáltatási hely kiépítése, a technikai támogatás, a hardverek és szoftverek frissítése, a számlázás, a fizetések beszedése és a hitelellenőrzés. A mobil eszköz helymeghatározási adatát különböző célra használjuk, beleértve a mobil hang - és adatszolgáltatásunkat, segélyhívó szolgáltatásokat, a harmadik fél által nyújtott alkalmazásokat és szolgáltatásokat, mint például a navigáció, időjárás, feltérképezés, gyermekbiztonsági  alkalmazások és eszközök. További részleteket a „Mire kell odafigyelni a harmadik fél által nyújtott alkalmazás esetén?” című fejezetben talál.

Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése. Fejlesztési döntéseink kialakításakor az érintett hírközlési hálózatok szintjén értelmezett, aggregált használat adatira támaszkodunk. Így például bizonyos műfajú VOD-szolgáltatásunk iránt jelentkező kiemelt igény az érintett műfaj filmválasztékának bővítését eredményezheti. Piackutatást is folytathatunk meglévő szolgáltatásaink továbbfejlesztésére és új termékek kifejlesztésére előfizetőink igényeinek megfelelően.

Termékeink és szolgáltatásaink bemutatása. Alkalomadtán tájékoztathatjuk termékeink és szolgáltatásaink frissülő jellemzőiről és azon promóciókról, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. További részletekért tekintse meg "A hozzájárulás és a letiltás módja" pontot, ahol részletesen tájékoztatjuk, hogyan határozhatja meg hozzájárulásának terjedelmét.

Áruk és szolgáltatások vásárlásának lehetővé tétele kereskedelmi partnereinktől. Termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során időről időre speciális ajánlatokat mutathatunk be Önnek a képernyőn vagy az interneten, lehetővé téve, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon partnereinktől, például hirdetőktől, reklámozóktól, alkalmazásforgalmazótól vagy app store-okból (a továbbiakban együttesen: "kereskedelmi partnerek"). Ha úgy dönt, hogy elfogadja ezeket az ajánlatokat, vagy lebonyolít egy tranzakciót, akkor megfelelő személyes adatait összegyűjthetjük és közölhetjük a promóciókat vagy tranzakciókat támogató kereskedelmi partnereinkkel. A UPC Magyarország Kft. az adatokat csak akkor kezeli és adja át, ha Ön ezen ajánlatokat elfogadja. Kérése teljesítésén kívül a kereskedelmi partnerek a személyes adatait felhasználhatják arra is, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó egyéb információkat küldjenek Önnek. A személyes adatoknak a kereskedelmi partnerek általi felhasználására az ő adatvédelmi szabályzataik irányadók, és ezekre kell hivatkoznia, ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy kereskedelmi partnereink hogyan használják az Ön személyes adatait.

Teljesítményünk kezelése. Felhasználhatunk személyes adatokat, amikor visszajelzést kérünk termékeink és szolgáltatásaink teljesítményéről, ügyfélszolgálatunkról, valamint karbantartási tevékenységünkről és egyéb műveleteink minőségéről. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, az Önre vonatkozó, termékeink felhasználásával és elérésével kapcsolatos információkat felhasználhatjuk a forgalom szabályozása, a hálózat szabályozása, kapacitás tervezés, statisztikai és technikai elemzés, az előfizetők kérdéseinek megválaszolása, valamint a visszaélések megakadályozása vagy észlelése érdekében. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, képzési és minőségbiztosítási célokból, valamint, hogy rögzítsük azon termékek és szolgáltatások részleteit, melyeket Ön tőlünk megrendelt, figyelemmel kísérhetjük és rögzíthetjük is az Önnel folytatott kommunikációinkat, beleértve az e-maileket és a telefonbeszélgetéseket.

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Jogszabályok kötelezhetnek bennünket személyes adatok átadására valamely bírósági vagy hatósági eljárás előírásainak megfelelően vagy a bűnüldöző hatóságok kérésének eleget téve. A bírósági vagy hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokkal összhangban előfordulhat, hogy ezen adatok átadására az Ön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül kerül sor. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy kifogásolja a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetleges igényét.

Egyéb felhasználások. Kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználhatunk anonimizált és összesített információkat jelentések és elemzések készítésére, például azzal kapcsolatban, hogy előfizetőink milyen típusú tartalmat és/vagy hirdetéseket néznek meg vagy ugornak át.

Kinek adhatunk személyes adatokat?

A UPC Magyarország Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak megóvása iránt. Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és adott esetben előzetes tájékoztatástól és hozzájárulástól függően, az alább leírt módon személyes adatokat adhatunk át harmadik felek számára, beleértve az EU-n és Svájcon kívüli országokban található harmadik feleket is, amelyekben az adatvédelmi szabályok különbözhetnek az EU-ban és Svájcban érvényes szabályoktól.

A Liberty Global csoporton belüli szervezeti egységek. Személyes adatait megoszthatjuk bármely anyavállalattal, leányvállalattal vagy közös irányítás alatt álló egyéb vállalattal (együttesen: "kapcsolt vállalatok"). Ilyen esetekben a kapcsolt vállalatoktól elvárjuk, hogy a jelen irányelveket tartsák tiszteletben.

A UPC Magyarország Kft.alkalmazottai. Csak speciális felhatalmazású alkalmazottak kiválasztott csoportja férhet hozzá az Ön személyes adataihoz . Ezek az alkalmazottak csak a feladataik megfelelő ellátása érdekében feltétlenül szükséges információkat ismerhetik meg.

Kereskedelmi partnerek. Ha Ön egy általunk megjelenített, de kereskedelmi partnereink által végrehajtott tranzakcióban kíván részt venni, akkor adott esetben személyes adatokat adhatunk át e kereskedelmi partnerek részére. További részletekért tekintse meg a "Milyen célból használunk fel személyes adatokat?" pontot.

Vállalatfelvásárlás. Amennyiben egy másik vállalat megvásárolja a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft-t, vagy megszerzi annak eszközeit, amelyek magukban foglalják vagy tartalmazzák a UPC Magyarország Kft. által kezelt személyes adatokat, akkor a vevő átvállalja az Ön személyes adataira vonatkozó, a jelen irányelvekben ismertetett jogokat és kötelezettségeket.

Egyéb harmadik felek. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, megoszthatunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, ha az adatok átadása szükséges a termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához (pl. ügyfélszolgálat), valamint olyan harmadik fél beszállítókkal, amelyeket a UPC Magyarország Kft. kifejezetten azzal a céllal alkalmaz, hogy termékeket és szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésünkre, mely esetben előírjuk e felek számára, hogy az adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljék, és kizárólag a meghatározott termékek vagy szolgáltatások rendelkezésünkre bocsátása céljából használják fel. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetőséget adnak rá, személyes adatokat oszthatunk meg követelések érvényesítésével foglalkozó vállalkozásokkal is. Előfordulhatnak olyan esetek is, ahol jogszabály kötelez bennünket személyes adatok átadására hatóságok vagy más harmadik felek számára. Nem tesszük nyilvánossá előfizetőink mobil telefon számát és nem szolgáltatjuk ki vagy tesszük elérhetővé harmadik fél részére, csak abban az esetben, amennyiben Ön hozzájárulását adja ehhez.

Hogyan óvjuk a személyes adatokat?

Minden tőlünk telhetőt megteszünk előfizetőink adatainak és az azokhoz fűződő jogoknak a megóvása érdekében, és megfelelő lépéseket teszünk megvédésükre. A vonatkozó szabályozással összhangban társaságunk kijelölte azokat a személyeket, akik felelősek hálózatunk biztonságáért, infrastruktúránk és informatikai rendszereink támogatásáért.

A személyes adatok megóvására olyan, az Ön részére kínált vagy rendelkezésre bocsátott szolgáltatástól vagy terméktől függően különböző megoldásokat vezettünk be, amelyek részben technikai, részben az ezen irányelveken alapuló megoldásokon alapulnak. E megoldások közé tartozhat többek között a jelszavas védelem, a titkosítás, a tűzfalak alkalmazása, a vírus-, és behatolás-védelem, valamint az alkalmazottakra vonatkozó hozzáférési korlátozások rendszere.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.

A hozzájárulás és letiltás módja

Megkereshetjük, hogy hozzájárulása esetén tájékoztassuk az érdeklődésére számot tartó termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha a továbbiakban már nem kívánna az ilyen direktmarketing tevékenység címzettje lenni, azt többféle módon is (e-mail, SMS, telefon, postai levél), vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve is letilthatja. Ügyfélszolgálatunkat weboldalunk "Kapcsolat" oldala útján érheti el.

Mit jelentenek a cookie-k?

A "cookie-k" az Ön internetböngészője által tárolt kisméretű fájlok. Internetböngészője olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb "clickstream"-adatok.

A cookie-k segítségével weboldalainkat az előfizetők szükségleteihez igazíthatjuk, jobb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatunk, és emlékeztethetjük bizonyos választásaira, így nem szükséges újból beírnia őket. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

A hirdetési hálózati szolgáltatók révén segítséget nyújthatunk reklámok vagy más tartalmak elhelyezéséhez e weboldalon és más olyan weboldalakon, amelyek a UPC Magyarország Kft. hirdetéseit jelenítik meg. A hirdetési hálózati szolgáltatók cookie-kat, web beaconokat vagy a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén lévő hasonló technológiákat alkalmazhatnak, hogy az Ön érdeklődéséhez szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal szolgáljanak, kialakítva internetböngészési profilját ezen a weboldalon vagy az Ön által meglátogatott egyéb weboldalakon. A cookie-knak, web beaconoknak vagy hasonló technológiáknak a hirdetési hálózati szolgáltatóink általi alkalmazását saját adatvédelmi szabályzataik határozzák meg, és nem a UPC Magyarország Kft. adatvédelmi szabályzata.

Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

Mire kell odafigyelni a harmadik fél által nyújtott alkalmazás esetén?

A vezeték nélküli szolgáltatásaink részeként, amikor a helymeghatározáson alapuló saját alkalmazásainkat ajánljuk fel, tájékoztatjuk Önöket és ezáltal a választás lehetőségét is megadjuk, hogy a speciális helymeghatározási beállítások megtalálhatóak a mobil eszközön és ezek automatikusan beállításra kerülnek. A mobil alkalmazások több típusa alkalmazza a mobil eszköz földrajzi helyzetére vonatkozó adatokat, beleértve az egyéb cégek által nyújtott alkalmazásokat és a vezeték nélküli eszközök működési rendszerét is. Amikor Ön új mobil alkalmazás vagy szolgáltatás igénybevételét tervezi, Önnek figyelmesen át kell tanulmányoznia a helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokra és alkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatot, hogy tisztában legyen azzal, hogy az adatai és az Önre vonatkozó információk miként kerülnek összegyűjtésre és felhasználásra.

Milyen jogai vannak?

Ön jogosult kérni pontatlan, helytelen vagy elavult személyes adatai törlését vagy aktualizálását. Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adataink hiányosak, hibásak, nem helyénvalók vagy elavultak, kérjük, tudassa velünk, és mi a szükséges változtatásokat a törvényes határidőn belül megtesszük.

Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről. Ha a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad rá, kis összegű díjat számíthatunk fel, amely fedezi az ezen adatok Ön számára történő átadásával kapcsolatos adminisztrációs költséget.

Ön ugyancsak jogosult kérni, hogy szüntessük be személyes adatainak direktmarketing célokra való feldolgozását. Ha a jövőben nem kíván direktmarketing információkat vagy telefonértékesítési megkereséseket kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az ügyfélszolgálatot weboldalunk "Kapcsolat" oldala útján érheti el.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben személyes adatainak kezelését megtiltja, vagy azok kezelésének megszüntetését kéri, előfordulhat, hogy nem tudjuk folytatni termékeink vagy szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátását.

Hogyan fordulhatnak hozzánk ezen belső irányelvek ügyében?

Ha ezen irányelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket a privacy@upc.hu e-mail címen.