Panasz intézés

Tájékoztatjuk, hogy bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik telefonon keresztül a 1221-es központi ügyfélszolgálati számon, elektronikus úton a weboldalon, írásban a 1462 Budapest, Pf.477 levelezési címre postázva, továbbá az ügyfélszolgálaton személyesen az alábbi elérhetőségen.

A bejelentések, panaszok intézése

 

Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi.

 

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja.

 

A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt a vizsgálat eredményéről értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy Panaszával- annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

 

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja

 

Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására.

 

A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

 

Az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezésének módja

 

Az Előfizető az ügyfélszolgálati és panaszkezelési eljárással, az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz,

 

Fogyasztó-kapcsolati Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: +36 1 459-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Honlapja: www.nfh.hu

 

Továbbá,

 

Az Előfizető panaszával közvetlenül a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból gyakorló felügyeleti szervhez, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520
Általános információ és központi e-mail cím: info@nmhh.hu

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673, Telefax: (1) 468-0680

 

Az Előfizető a Média- és Hírközlési Biztoshoz is fordulhat, ha a Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az Előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az Előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn:

Média- és Hírközlési Biztos
1433 Budapest, Pf.198. Telefon: (+36 1) 429 8644, fax: (+36 1) 429 8761
Panaszbejelentését benyújthatja az alábbi linken,

 

továbbá a Gazdasági Versenyhivatalhoz, illetve az előfizető lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez, és a Budai Központi Kerületi Bírósághoz az itt megadott elérhetőségeken.

 

 

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek

 

Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Telefon: (1) 457-7100, Telefax: (1) 356-5520

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Nyilvántartási és tájékoztatási Főosztály

1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Telefon: (1) 468-0673, Telefax: (1) 468-0680,

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
Pécsi hatósági iroda

7624 Pécs, Alkotmány u. 23.

Telefon (72) 508 800

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Debreceni hatósági iroda

4025 Debrecen, Hatvan u. 43.

Telefon (52) 522 122

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Szegedi hatósági iroda

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

Telefon: (62) 568-300, Telefax: (62) 568-368

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Soproni hatósági iroda

9401 Sopron, Kossuth L. u. 26.

Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Miskolci hatósági iroda

3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

Telefon: (46) 555-500, Telefax: (46) 411-475

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei  

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi FőosztályFogyasztóvédelmi
1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36 1 328 0185
Telefax: +36 1 411 0116

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 14-16.
Telefonszám: +36 72 510 790, +36 72 510 494
Telefax: +36 72 510 791
E-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám: +36 46 506 071
Telefax: +36 46 506 072

E-mail: fogyved_emf_miskolc@nfh.hu

 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Telefonszám: +36 22 501 751
Telefax: +36 22 501 627

E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

 

 

Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Telefonszám: +36 52 533 924
Telefax: +36 52 327 753

E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefonszám: +36 56 513 336
Telefax: +36 56 514 306

E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

 

 

Nógrád Megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefonszám: +36 32 511 116
Telefax: +36 32 511 118

E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Telefonszám: +36 42 500 694, +36 42 504 397
Telefax: +36 42 504 398

E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Hollán Ernő út 1.
Telefonszám: +36 94 505 220
Telefax: +36 94 506 984

E-mail: fogyved_nydf_szombathely@nfh.hu

 

 

Zala Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 10.

Telefonszám: +36 92 510 530
Telefax: +36 92 510 641
E-mail: fogyved_nydf_zalaegerszeg@nfh.hu

Fogyasztó-kapcsolati Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.,
Telefonszám: +36 76 481 405
Telefax: +36 76 481 416

E-mail: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151
Telefax: +36 66 546 140

E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Telefonszám: +36 62 541 737
Telefax: +36 62 541 739

E-mail: fogyved_daf_szeged@nfh.hu

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
9022 Győr, Árpád út 32.
Telefonszám: +36 96 329 244
Telefax: +36 96 329 186

E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefonszám: +36 36 515 598
Telefax: +36 36 323 587

E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Telefonszám: +36 34 309 303
Telefax: +36 34 309 302

E-mail: fogyved_kdf_tatabanya@nfh.hu

 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7400 Kaposvár, Fő u. 57.
Telefonszám: +36 82 510 868
Telefax: +36 82 510 661

E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu

 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Telefonszám: +36 74 510 414
Telefax: +36 74 510 413

E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu

 

 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefonszám: +36 88 564 136
Telefax: +36 88 564 139

E-mail: fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: 472-8900, Telefax: 472-8905, www.gvh.hu

 

Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

 

 

A Békéltető Testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu / mariann.matyus@bkmkik.hu

 

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

 

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu / Nemes.Brigitta@hbkik.hu

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (20) 373-2570
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

 

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661

Mobil: (30) 6370-047
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 116.)
Telefonszáma: (88) 814-121 / (88) 814-111 (titkárság)
Fax száma: (88) 412-150
Név: dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 

Budai Központi Kerületi Bíróság
1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.,
Levelezési cím: 1251 Budapest, Pf.: 32.
Központi telefonszám: +36 1 391 4930
Telefax: +36 1 391 4995

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154 / (72) 507-148
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: pbkik@pbkik.hu

 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 


Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Jeney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu / bekelteto@gymskik.hu

 


Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 429-612/122
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: eniko.kovacs@hkik.hu

 


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-027
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 


Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon/Fax: (1) 269-0703
Név: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 


Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu / bea@vmkik.hu

 


Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu