Nagykereskedelmi Partnereknek

Jelenlegi és leendő összekapcsolási és műsorszolgáltató partnereink számára fontos információk és minta dokumentumok.

Vezetékes Hálózaton Nyújtott Infrastruktúra Átengedés és OBH – UPCRUO
Kinyitom Bezárom

Minőségi mutatók

Hozzáférési pontok

Nagykereskedelmi Országos Bitfolyam Hozzáférés – OBH Szolgáltatás - UPCRUO
Kinyitom Bezárom

Minőségi mutatók

Nagykereskedelmi Információs Felület - UPCRUO
Kinyitom Bezárom

A UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.; cg.: 01-09-366290) (a továbbiakban: UPC) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke PC/17915-64/2017. (a továbbiakban: 3(a). piaci határozat) és PC/17920-64/2017. (a továbbiakban: (3(b). piaci határozat) sz. határozatai (a továbbiakban együtt: Határozatok) értelmében a UPCRUO hatálya alatt nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan Nagykereskedelmi Információs Felület-et üzemeltet Jogosult szolgáltatók részére.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a ruo@upc.hu email címen jelezhetik.

1. Elektronikus kapcsolattartás

A UPC biztosítja Jogosult Szolgáltatók számára az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét a Jogosult Szolgáltatók ajánlatát megelőző együttműködés, valamint a hálózati szerződés megkötésével, módosításával, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos együttműködés során, továbbá az előfizetői hozzáférési ponton telepített hálózat végződtető berendezések (végberendezések) üzembe helyezése és hibakezelése során.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a ruo@upc.hu email címen jelezhetik.

Dokumentumtár

Igénybejelentési adatlapok

Szerződéses dokumentumok

Berendezésekkel kapcsolatos követelmények

2. Működést támogató rendszerekben található információkhoz való hozzáférés

A UPC hozzáférést biztosít a Jogosult szolgáltató számára a működést támogató rendszereiben található azon információkhoz, amelyek a Jogosult Szolgáltató számára a nagykereskedelmi szolgáltatás létesíthetőségének megítéléséhez, a megrendeléséhez, valamint a hibakezeléshez szükségesek.

A UPC az információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Jogosult Szolgáltatók számára az információk elérését biztosító elektronikus információs hozzáférési felületet biztosít:

2.1 Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

A UPC az UPCRUO 5, 6, 7, 8. pontjaiban meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő információkhoz biztosít hozzáférést:

 • A szolgáltatás létesíthetőségével és a megrendeléssel kapcsolatban, adott előfizetői hozzáférési pont, vagy földrajzi cím vonatkozásában:
  • Hálózat típusa,
  • Alkalmazott átviteli technológia,
  • Valamennyi elérhető nagykereskedelmi szolgáltatás megnevezése,
  • Az elérhető nagykereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges időbeli korlátozások:
   • elérhetőség záró dátuma,
   • megszüntetés oka,
   • megszüntetést követően elérhető nagykereskedelmi szolgáltatások.
  • Nem fizikai hozzáférési szolgáltatások esetén az elérhető legmagasabb sávszélességek (névleges, garantált le- és feltöltési sebességek),
  • Az adott előfizetői hozzáférési pont vonatkozásában az információs hozzáférési felület kialakítását követően elvégzett alkalmassági, megvalósíthatósági vizsgálatok időpontja és eredménye.

Dokumentumtár

2.2 Hibakezeléssel kapcsolatos információk

A Jogosult Szolgáltató által igénybevett hozzáférési szolgáltatás felhasználásával nyújtott előfizetői szolgáltatás folytonosságát, vagy minőségét érintő, a UPC hálózatában felmerülő hibával, illetve karbantartással kapcsolatos információk, így különösen a szolgáltatás kimaradás, vagy minőségromlás bekövetkezésének okával, időpontjával, valamint megszűnésének várható időpontjával kapcsolatos információk olyan részletezettségben, ahogyan az a UPC saját kiskereskedelmi üzletága számára hozzáférhető.

Dokumentumtár

2.3 Elektronikus információs felülettel kapcsolatos információk

Az elektronikus információs hozzáférési felület üzemszünete esetén a UPC elektronikus formában, késedelem nélkül tájékoztatja felülethez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Jogosult Szolgáltatót a felület üzemszünetének kezdetéről és várható befejeződéséről, valamint annak tényleges befejeződéséről. Tervezett üzemszünet – a szolgáltatás előre tervezett karbantartás, felújítás, bővítés, vagy más ehhez kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából történő szüneteltetése – esetén a UPC legalább 7 nappal korábban értesíti a felülethez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Jogosult Szolgáltatót a felület üzemszünetének kezdetéről és várható befejeződéséről, valamint befejeződésekor annak tényleges befejezéséről. A UPC a tervezett üzemszünetet este 8 és reggel 8 közé időzíti.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a ruo@upc.hu email címen jelezhetik.

3. Tájékoztatás szolgáltatás kiesés, minőségromlás, üzemszünet esetén

A UPC a Jogosult Szolgáltatókat elektronikus formában tájékoztatja a UPC hálózatában várható, vagy bekövetkezett, a Jogosult Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatásokat érintő szolgáltatáskieséssel, vagy minőségromlással kapcsolatban. A tájékoztatást a UPC a saját kiskereskedelmi üzletágának tájékoztatásával egy időben valósítja meg és ennek keretében mindazokat, a szolgáltatáskiesés, vagy minőségromlás okával, kezdő és befejező időpontjával kapcsolatos információkat átadja, amelyeket a saját kiskereskedelmi üzletága számára átad.

A UPC elektronikus formában, késedelem nélkül tájékoztatja az információs hozzáférési felülethez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Jogosult Szolgáltatókat az információs hozzáférési felület üzemszünetének kezdetéről és várható befejeződéséről, valamint az üzemszünet tényleges befejeződéséről.

Jogosult szolgáltatók a felülethez való hozzáférési igényüket a ruo@upc.hu email címen jelezhetik.

Műsorszolgáltató Partnereknek - UPC kábeltelevíziós hálózat
Kinyitom Bezárom

 

A PDF file-ok megnyitásához Adobe Reader szükséges.