Általános Kampányos Feltételek

Általános igénybe vételi feltételek üzleti előfizetők számára

Az akció 2019. október 1. napjától visszavonásig tart. A kedvezmény igénybe vételére az adott szolgáltatás szempontjából új ügyfelek, illetve azon ügyfelek jogosultak, akik határozatlan idejű vagy lejárt határozott idejű szerződéssel rendelkeznek. Az akció keretében valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 0.- Ft. Amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját Díjnet szolgáltatáson keresztül rendezi, egyszeri bruttó 1000- Ft jóváírásra jogosult a havidíjból. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. A jelen akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze. A jelen akció meghirdetésével egyidejűleg a 2018. november 6-tól meghirdetett akciós feltételek visszavonásra kerülnek.

A UPC e-pack kedvezmény 2017. január 1. napjától visszavonásig érvényes és nettó 500 Ft, bruttó 525 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatást tartalmazó csomagok havidíjából. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. A kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető. A tájékoztatás nem teljes körű, a UPC ePack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Business Class csomag részét képező Fiber Power Business internet alapcsomagok egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra. 2018. január 1-től az ePack kedvezmény Áfa kulcsa 5%-ra változott. A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a UPC Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. További tájékoztatás a 1420-as telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségen.

UPC Üzleti csomag igénybevétele esetén irányadó feltételek

2018. január 1-től a Fiber Power Business internet alapcsomagok 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

A UPC Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok igénybevételére új és meglévő üzleti előfizetők jogosultak. Business Class, Business Class Prémium, HoReCa és HoReCa+ csomagok 12 vagy 24 hónapos határozott idejű, vagy hűségidő nélkül – határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. A honlapon feltüntetett havidíjak e-Pack kedvezmény igénybevétele esetén érvényesek, az e-Pack kedvezmény nélküli havidíjak megtalálhatóak az ÁSZF 10. számú mellékletében. A kedvezmény igénybevételének feltétele a csomagban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos egyidejű fenntartása. A csomagban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések megszűnése vagy módosítása esetén a kedvezmény visszavonásra kerülhet, és a szolgáltató jogosult az aktuális kampányos árat számlázni. Módosítás esetén a módosítás pillanatában aktuális kampányos ár kerül visszaállításra. A jelenlegi akcióban elérhető kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze. A Business Class 170 csomag tartalmazza a Fiber Power Business 170, Business Telefon Basic első és második vonal üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 220 csomag tartalmazza a Fiber Power Business 220, Business Telefon Basic első és második vonal üzleti szolgáltatások. A HoReCa Pack csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal és TV Comfort üzleti szolgáltatásokat. A HoReCa Premium Pack csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal és TV Premium üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 170 Prémium csomag tartalmazza a Fiber Power Business 170, Business Telefon Basic első és második vonal, illetve Prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 220 Prémium csomag tartalmazza a Fiber Power Business 220, Business Telefon Basic első és második vonal, illetve Prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatások. A HoReCa Pack+ csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal, TV Comfort, illetve Pérmium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatásokat. A HoReCa Premium Pack+ csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal, TV Premium, illetve Prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 350 Prémium csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal és Prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 500 Prémium csomag tartalmazza a Fiber Power Business 500, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic és Prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti szolgáltatásokat.

UPC Üzleti Televízió szolgáltatás igénybevétele esetén irányadó feltételek

A meghirdetett díjak igénybe vételének feltétele a kedvezményben szereplő csomagokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos egyidejű fenntartása, a szolgáltatások egy hozzáférési ponton történő beüzemelése, és a Szolgáltató általi, egy ügyfél-azonosítón történő nyilvántartása. Az akcióban nem vehetnek részt azon üzleti Előfizetők, akiknek a UPC Magyarország Kft-vel szemben fennálló lejárt, vagy nem lejárt díjtartozásuk van. Az egyedileg is értékesített szolgáltatások díjai a csomagban elérhető áraknál magasabbak lehetnek.

Szolgáltatás set top box-on keresztül.

A szolgáltató alap szolgáltatásként minden végponthoz set-top-boxot biztosít.
A TV Comfort/TV Premium alapcsomagok részeként 33 HD csatorna érhető el, amelyhez igény esetén a szolgáltató HD képes médiaeszközt is biztosít. A HD csatornák csak a HD képes UPC Mediabox készülékkel érhetők el.

UPC Üzleti Telefon igénybevétele esetén irányadó feltételek

Az akciós ajánlat új üzleti Előfizetők vagy meglévő UPC Telefon szolgáltatási csomagjukat magasabb szolgáltatási csomagra módosító üzleti Előfizetők számára érhető el a UPC hálózattal kiépített területein.

Magasabb szolgáltatási csomagnak az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, az Előfizető meglévő telefon csomagjánál magasabb havidíjú UPC telefon szolgáltatási csomag tekintendő.

A kedvezmény 12 vagy 24 hónapos határozott idejű előfizetői szerződés létrejötte esetén vehető igénybe. A csomagban elérhető egyes szolgáltatások egyedi árazása a csomagban elérhető árnál magasabb lehet.

Az akcióban nem vehetnek részt azon Előfizetők, akiknek a UPC Magyarország Kft-vel szemben fennálló lejárt vagy le nem járt díjtartozásuk van. Több szolgáltatás igénybevétele esetén további feltétel a szolgáltatások egy ügyfél azonosítón történő nyilvántartása, és azonos hozzáférési ponton történő felszerelése.

Az akció keretein belül elérhető Business Telefon 300, Business Telefon 500 és Business Telefon 1000 díjcsomagok esetén a havonta fel nem használt percek a következő hónapra nem vihetők át.

Az akció keretein belül vásárolt bármely üzleti vezetékes telefonszolgáltatás mellé 0.- Ft összegért Business Telefon Basic vonal biztosított második vonalként. További vezetékes vonalak igénylése esetén a harmadik, negyedik vezetékes vonal nettó és bruttó árai megegyeznek az adott telefon honlapon feltüntetett áraival.

A havidíj a UPC telefon forgalmi díját nem tartalmazza, és arra a kedvezmény nem vonatkozik. A meghirdetett UPC telefon díjcsomagok számlázása másodperc alapú, és a forgalmi díjai a havidíjon felül fizetendők. A díjcsomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható honlapunkon, illetve az ÁSZF 3/a. számú mellékletében. Az akciós megrendelés igénybevételének feltétele a létesítési címen rendelkezésre álló megfelelő fővonali, hálózati, illetve átvitel-technikai kapacitás.

UPC Üzleti Internet igénybevétele esetén irányadó feltételek

A szolgáltatás igénybevételének feltétele 12 vagy 24 hónapos határozott idejű, vagy hűségidő nélkül- határozatlan idejű szerződés megkötése.  A honlapon feltüntetett havidíjak e-pack kedvezmény  igénybevétele esetén érvényesek, az e-Pack kedvezmény nélküli havidíjak megtalálhatók az ÁSZF 10. számú mellékletében. A Szerződés időtartama alatt új Előfizetők számára a Wifi-szolgáltatás díjmentesen biztosított.
A garantált le-és feltöltési sebességekről további információ a hatályos Általános Szerződési Feltételekben található. Az akciós havidíjak határozott idejű szerződés mellett érvényesek, amellyel egyidejűleg a szolgáltatás egyszeri díját (nettó 8320 Ft/bruttó 10 566 Ft) elengedi. Az akció igénybevételének feltétele a létesítési címen rendelkezésre álló megfelelő fővonali, hálózati, illetve átvitel technikai kapacitás.
A UPC Business internet csomagonkénti garantált le- és feltöltési sebessége: Fiber Power Business 170 – 60/5 Mbit/s; Fiber Power Business 220 - 60/6,5 Mbit/s; Fiber Power Business 350 - 90/8 Mbit/s; Fiber Power Business 500 – 100/10.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a domain regisztráció időtartama az igény rögzítésétől számított 17 nap, a domain áthozatal időpontja pedig az igény rögzítésétől számított 4 nap, azonban az a havi előfizetési díjra vonatkozó fizetési kötelezettsége ettől függetlenül a Szolgáltatás megkezdésének időpontjától, a szolgáltatatás igénybevételi feltételeiben meghatározottak szerint fennáll.

Fiber Power Business Prémium, Business Class Prémium és HoReCa+ csomagokba foglalt Prémium kiegészítő szolgáltatás:

A prémium kiegészítő szolgáltatás biztosítja a folytonos üzletmenetet a kábeles internet kapcsolatban esetlegesen fellépő szolgáltatás kiesés ideje alatt is. A kiegészítő mobil hozzáférés kizárólag belföldön, abban az esetben lép működésbe, amikor a fővonal megszakad. A szolgáltatás ebben az esetben automatikusan mobil hálózatra vált és a modemhez kábelen csatlakoztatott eszközök számára biztosítja az Internet hozzáférést. A modem ebben az esetben a beépített Wifi funkciót korlátozza. Fix IP internet szolgáltatás esetén is dinamikus IP címet használ a mobil kapcsolat. Amint a fővonali kapcsolat helyreáll, a kábelmodem automatikusan visszavált a kábeles szolgáltatásra annak jellemzőivel együtt.

Havi adatforgalmi keret SIM kártyánként:

Korlátlan

Maximális le-/feltöltési sebesség:

7/2 Mbit/s

Garantált le- / és felöltési sebesség (a 13/2011 NMHH elnöki rendelet szerint egyedi minőségi célérték):

0/0 Mbit/s

A kiegészítő mobil hozzáférés üzletszerű használat esetén korlátlan adatforgalmi keretet biztosít. Elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7/2 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s.

Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen keresztül halad. Az adatforgalom mérésének legkisebb alapegysége: 1 MB.
A Prémium kiegészítő szolgáltatás üzletszerű használata a fővonali fix internet kapcsolat valamilyen központi, vagy lokális szolgáltatás kiesése miatti megszakadására, valamint a UPC hálózatában bekövetkezett nem várt hiba, vagy akár tervezett karbantartás, leállás által indokolt használatra terjed ki. A vezetékes internet szolgáltatáshoz tartozó kábelmodem ebben az esetben automatikusan mobil hálózatra vált és a modemhez kábelen csatlakoztatott eszközök számára biztosítja az Internet hozzáférést.

Nem minősül üzletszerű használatnak:

  • a kábel modem fix Internet kapcsolatának manuális megszakítása (pl.: kábel kihúzása a modemből) és továbbiakban így használni a modemet mobil interneten keresztül (Kivételt képez ez alól a beüzemelést követő, Szolgáltató által instruált tesztelési eljárás.);
  • a Prémium kiegészítő szolgáltatással felszerelt modem áthelyezése az ügyfél által;
  • a kábel modemből a mobil stick és SIM eltávolítása és más eszközben történő használata.


Amennyiben az Előfizető a nem üzletszerű használat felfüggesztésére felszólítás ellenében sem tesz eleget, úgy a Prémium kiegészítő szolgáltatásban a csomaghoz rendelt adatátviteli sebességet a Szolgáltató 64/64 Kbit/sec-ra lassítja. A lassítás időszakában is a garantált le- és feltöltési sebesség 0/0 Mbit/s.

A sebesség lassításakor és a tárgyhó lejártát követően a sebesség visszaállításakor az adatkapcsolat rövid időre megszakadhat. Az adatforgalom mérésének helye: az alapadatokat a Szolgáltatóval együttműködő 3. fél által működtetett dedikált mérési rendszer szolgáltatja. Az internet felé vagy felől irányuló forgalomnak számít minden forgalom, amely ezen keresztül halad.

Egyszeri díjak
Prémium kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó egyszeri díjak

    Bruttó Nettó
USB modem kártérítési díja Egyszeri díj (Ft) 10000 Ft 7874 Ft
SIM-kártya csere Egyszeri díj (Ft) 2500 Ft 1969 Ft
USB modemcsere díja Egyszeri díj (Ft) 2540 Ft 2000 Ft

 

UPC üzleti Internet-szolgáltatás mellé választható kiegészítő szolgáltatások

Business Wifi
A Business WiFi szolgáltatás honlapon közölt havi díja kizárólag Fiber Power Business 350 vagy 500 internetcsomag, vagy Business Class 170, 220, 350 vagy 500, HoReCa Pack, HoReCa Premium Pack csomag igénybevétele, illetve a Business WiFi szolgáltatásra vállalt 24 havi határozott idejű szerződés esetén érvényes.

Domain csomag
A Domain csomag szolgáltatás kizárólag a Fiber Power Business csomagok mellett elérhető.

Fix IP cím
A Fiber Power Business 170, Fiber Power Business 170 Prémium, Fiber Power Business 220 és Fiber Power Business 220 Prémium internet, illetve Business Class 170, Business Class 170 Prémium, Business Class 220 és Business Class 220 Prémium csomagok mellé Fix IP cím vásárolható nettó 4500 Ft, bruttó 5715 Ft-ért. Fiber Power Business 350, Fiber Power Business 350 Prémium, Fiber Power Business 500, Fiber Power Business 500 Prémium, Business Class 350 Prémium, Business Class 500 Prémium, HoReCa Pack, HoReCa Pack+, HoReCa Premium Pack és HoReCa Premium Pack+ mellé Fix IP vásárolható nettó 3500 Ft, bruttó 4445 Ft-ért.

UPC Wifi opció
A UPC wifi opció igénybevételének további feltételeit az Internet ÁSZF 1/e és 3/a mellékletei tartalmazzák, a szolgáltatás Fiber Power Business csomagra vonatkozó határozatlan idejű új internet előfizetés esetén elérhető. A UPC wifi opció bármikor lemondható. A fix IP cím esetén lemondásra kerülő wifi szolgáltatás esetén a Fiber Power Business Szolgáltatáshoz új fix IP cím kerül kiosztásra.

Készülékvásárlás feltételei üzleti előfizetők számára

A kedvezményes készülék ajánlatok csak üzleti vezetékes szolgáltatás és/vagy UPC mobilinternet szolgáltatás mellé vehetők igénybe. A  készülékek  részletfizetéssel kizárólag a Fiber Power Business üzleti vezetékes internet vásárlása esetén vehetők igénybe 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződés megkötésével. A részletfizetési konstrukció legalább egy aktív UPC előfizetés fennállása időtartamáig tartható fenn.

Egy előfizető egy időben maximum 5 db TV/mobil/laptop készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az éppen vásárolni kívánt új készülék részletét is) nem haladhatja meg a havi nettó 19 685 Ft, bruttó 25 000 Ft-otmennyiben az előfizető összes, szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatása megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig. A kampányban meghirdetett készülék típusokat a készlet erejéig biztosítjuk.

Nem az Eht. hatálya alá tartozó kiegészítő üzleti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó irányadó feltételek KKV ügyfelek esetén

Virtuális telefonközpont szolgáltatás (VPBX)

A VPBX szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az előfizető a szolgáltatónál meglévő, vagy újonnan vásárolt SIP Trunk hangszolgáltatásra vonatkozó előfizetéssel rendelkezzen.

Apcsomag (alaphavidíj + 5 vagy 10 mellék díja) Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
VPBX alaphavidíj 6 500 8 255 6 000 7 620
VPBX 5 mellék 3 750 4 763 3 375 4 286
VPBX 10 mellék 7 500 9 525 6 750 8 573
Opcionális funkciók havidíjai Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
Hangrögzítés (opcionális, rendszerszintű összes mellékre) 15 000,00 19 050 15 000,00 19 050
Rögzített hangfájlok rendszeres átmásolása FTP tárhelyre 7 500,00 9 525 7 500,00 9 525
SIM slot - 1 db SIM kártyahely bérlés 15 000,00 19 050 15 000,00 19 050
         
Telefonkészülék bérlés (opcionális) Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék  bérleti díj (opcionális) 1 870 2 375 1 100 1 397
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék bérleti díj (opcionális) 2 860 3 632 1 540 1 956
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység bérleti díj (opcionális) 4 620 5 867 2 585 3 283
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel bérleti díj (opcionális) 6 820 8 661 3 795 4 820

 

Telefonkészülék vásárlás (opcionális) Nettó ár (Ft/készülék) Bruttó ár (Ft/készülék)
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék  bérleti díj (opcionális) 17 930 22 771
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék bérleti díj (opcionális) 27 170 34 506
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység bérleti díj (opcionális) 41 030 52 108
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel bérleti díj (opcionális) 65 010 82 563

 

VPBX egyszeri díjtételek

VPBX egyszeri díjak

Készülékvásárlás (opcionális) Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék vásárlás 17 930 17 930 17 930
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék vásárlás 27 170 27 170 27 170
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység vásárlás 41 030 41 030 41 030
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel vásárlás 65 010 65 010 65 010
Funkciók beállításának egyszeri díja (IVR/SIM slot) Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Egyszintű IVR egyszeri telepítési díja 22 500 22 500 22 500
Hangfelmondás egyszintű IVR-hoz (Ft/előfizetés) 37 500 37 500 37 500
SIM slot bekapcsolási díj 15 000 15 000 15 000
Bekapcsolási/Telepítési díjak Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Bekapcsolási díj (listaár) 0  0 60 000
Budapesti telepítés kiszállással 15 000 15 000 15 000
Vidéki telepítés kiszállással 20 000 20 000 20 000
Távolsági díj vidékre (kilométerenként) 160  160 160
Ügyfél saját készülékének beállítási díja (készülékenként) - Kompatibilitási listán szereplő készülék esetén 1 500  1 500 1 500
Ügyfél saját készülékének beállítási díja (készülékenként) - Kompatibilitási listán NEM szereplő, de egyeztetés alapján kompatibilis készülék esetén 2 500  2 500 2 500
Készülékek kiküldése futárküldeményként Budapestre 5 000 5 000 5 000
Készülékek kiküldése futárküldeményként vidékre 15 000 15 000 15 000

SIP Trunk kedvezmény VPBX értékesítés esetén

SIP Trunk - VPBX termék mellett Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
SIP Trunk hangcsatornánkénti díja 1 000 500 2 000