Általános Kampányos Feltételek

Érvényes: 2018. január 2-től

Általános igénybe vételi feltételek üzleti előfizetők számára

Az akció 2018. január 2. napjától visszavonásig tart. A kedvezmény igénybe vételére az adott szolgáltatás szempontjából új ügyfelek, illetve azon ügyfelek jogosultak, akik határozatlan idejű vagy lejárt határozott idejű szerződéssel rendelkeznek. Az akció keretében valamennyi szolgáltatás esetében a kedvezményes belépési díj 0.- Ft. Amennyiben az előfizető vállalja, hogy számláját Díjnet szolgáltatáson keresztül rendezi, egyszeri bruttó 1000- Ft jóváírásra jogosult a havidíjból. A jóváírás további feltétele a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a korábban jóváírt díjak az előfizető részére kiszámlázásra kerülnek. A jelen akcióban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze. A jelen akció meghirdetésével egyidejűleg a 2017. október 24-től meghirdetett akciós feltételek visszavonásra kerülnek.

 

A UPC e-pack kedvezmény 2017. január 1. napjától visszavonásig érvényes és nettó 500 Ft, bruttó 590 Ft kedvezményt jelent az internet szolgáltatást tartalmazó csomagok havidíjából. A UPC ePack kedvezmény igénybe vételének feltétele a számlák papíralapú küldése helyett az elektronikus számlázás választása és elfogadása, illetve a számlák elektronikus úton való, határidőre történő befizetése. A kedvezmény utólag, a következő havi előfizetési díjból kerül jóváírásra. Bármely feltétel nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a UPC ePack kedvezmény a következő havi számlában nem kerül jóváírásra, a kiesett hónapra vonatkozóan utólag sem érvényesíthető. A kedvezmény a feltételek ismételt fennállása esetén további intézkedés nélkül ismét igénybe vehető. A tájékoztatás nem teljes körű, a UPC ePack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. 2018. január 1-től az önállóan értékesített és a Business Class csomag részét képező Fiber Power Business internet alapcsomagok egyaránt 5%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra. A fentieken túl a UPC Mobilinternet szolgáltatás, valamint a UPC Mobil csomagok internet szolgáltatás tartalma 2018. január 1-től szintén 5%-os ÁFA kulccsal kerül számlázásra.

 

A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a UPC Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. További tájékoztatás a 1420-as telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségen.

UPC Üzleti csomag igénybevétele esetén irányadó feltételek

A UPC Business Class csomagok igénybevételére új és meglévő üzleti előfizetők jogosultak. Határozott idejű szerződéssel rendelkező meglévő ügyfelek esetén az akció igénybe vételének további feltétele a meglévő csomag havi díjánál legalább nettó 1500 Ft-tal magasabb havi díjú csomagra módosítás. A Business Class csomagok 12 vagy 24 hónapos határozott idejű, vagy hűségidő nélkül – határozatlan idejű szerződéssel vehetők igénybe. A honlapon feltüntetett havidíjak e-pack kedvezmény igénybevétele esetén érvényesek, az e-pack kedvezmény nélküli havidíjak megtalálhatóak az ÁSZF 10. számú mellékletében. A kedvezmény igénybevételének feltétele a csomagban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos egyidejű fenntartása. A csomagban szereplő szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések megszűnése vagy módosítása esetén a kedvezmény visszavonásra kerülhet, és a szolgáltató jogosult az aktuális kampányos árat számlázni. Módosítás esetén a módosítás pillanatában aktuális kampányos ár kerül visszaállításra. A jelenlegi akcióban elérhető kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze. A Business Class 150-es csomag tartalmazza a Fiber Power Business 150, Business Telefon Basic első és második vonal üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 350 DTV szolgáltatás = HoReCa Pack csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal és Digital Bronze üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 350 Mobilinternet szolgáltatással csomag tartalmazza a Fiber Power Business 350, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic második telefonvonal és Mobilinternet 1 GB üzleti szolgáltatásokat. A Business Class 500 csomag tartalmazza a Fiber Power Business 500, Business Telefon 300 + Mobil opció, Business Telefon Basic és Mobilinternet 3 GB üzleti szolgáltatásokat.

UPC Üzleti Televízió szolgáltatás igénybevétele esetén irányadó feltételek

A meghirdetett díjak igénybe vételének feltétele a kedvezményben szereplő csomagokra vonatkozó előfizetői szerződések folyamatos egyidejű fenntartása, a szolgáltatások egy hozzáférési ponton történő beüzemelése, és a Szolgáltató általi, egy ügyfél-azonosítón történő nyilvántartása. Az akcióban nem vehetnek részt azon üzleti Előfizetők, akiknek a UPC Magyarország Kft-vel szemben fennálló lejárt, vagy nem lejárt díjtartozásuk van. Az egyedileg is értékesített szolgáltatások díjai a csomagban elérhető áraknál magasabbak lehetnek.

 

Szolgáltatás set top box-on keresztül

 

A szolgáltató alap szolgáltatásként minden végponthoz set-top-boxot biztosít.

 

A UPC Digital Bronze/Gold alapcsomagok részeként 6 HD csatorna érhető el, amelyhez igény esetén a szolgáltató HD képes médiaeszközt is biztosít. A HD csatornák csak a HD képes UPC Mediabox készülékkel érhetők el.

UPC Üzleti Telefon igénybevétele esetén irányadó feltételek

Az akciós ajánlat új üzleti Előfizetők vagy meglévő UPC Telefon szolgáltatási csomagjukat magasabb szolgáltatási csomagra módosító üzleti Előfizetők számára érhető el a UPC hálózattal kiépített területein.

 

Magasabb szolgáltatási csomagnak az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, az Előfizető meglévő telefon csomagjánál magasabb havidíjú UPC telefon szolgáltatási csomag tekintendő.

 

A csomagban elérhető egyes szolgáltatások egyedi árazása a csomagban elérhető árnál magasabb lehet.

 

Az akcióban nem vehetnek részt azon Előfizetők, akiknek a UPC Magyarország Kft-vel szemben fennálló lejárt vagy le nem járt díjtartozásuk van. Több szolgáltatás igénybevétele esetén további feltétel a szolgáltatások egy ügyfél azonosítón történő nyilvántartása, és azonos hozzáférési ponton történő felszerelése.

 

Az akció keretein belül elérhető Business Telefon 300 és a Business Telefon 500 díjcsomagok esetén a havonta fel nem használt percek a következő hónapra nem vihetők át.

 

Az akció keretein belül vásárolt bármely üzleti vezetékes telefonszolgáltatás mellé 0.- Ft összegért Business Telefon Basic vonal biztosított második vonalként. További vezetékes vonalak igénylése esetén a harmadik, negyedik vezetékes vonal nettó és bruttó árai megegyeznek az adott telefon honlapon feltüntetett áraival.

 

A havidíj a UPC telefon forgalmi díját nem tartalmazza, és arra a kedvezmény nem vonatkozik. A meghirdetett UPC telefon díjcsomagok számlázása másodperc alapú, és a forgalmi díjai a havidíjon felül fizetendők. A díjcsomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható honlapunkon, illetve az ÁSZF 3/a. számú mellékletében. Az akciós megrendelés igénybevételének feltétele a létesítési címen rendelkezésre álló megfelelő fővonali, hálózati, illetve átviteltechnikai kapacitás.

UPC Üzleti Internet igénybevétele esetén irányadó feltételek

A szolgáltatás igénybevételének feltétele 12 vagy 24 hónapos határozott idejű, vagy hűségidő nélkül- határozatlan idejű szerződés megkötése. A honlapon feltüntetett havidíjak e-pack kedvezmény igénybevétele esetén érvényesek, az e-Pack kedvezmény nélküli havidíjak megtalálhatók az ÁSZF 10. számú mellékletében. A Szerződés időtartama alatt új Előfizetők számára a Wifi-szolgáltatás díjmentesen biztosított.

 

A garantált le-és feltöltési sebességekről további információ a hatályos Általános Szerződési Feltételekben található. Az akciós havidíjak határozott idejű szerződés mellett érvényesek, amellyel egyidejűleg a szolgáltatás egyszeri díját (nettó 8320 Ft/bruttó 10 566 Ft) elengedi. Az akció igénybevételének feltétele a létesítési címen rendelkezésre álló megfelelő fővonali, hálózati, illetve átvitel technikai kapacitás.

 

A UPC Business internet csomagonkénti garantált le- és feltöltési sebessége: Fiber Power Business 150 –60/5 Mbit/s; Fiber Power Business 350 - 90/60 Mbit/s; Fiber Power Business 500 – 100/6.

 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a domain regisztráció időtartama az igény rögzítésétől számított 17 nap, a domain áthozatal időpontja pedig az igény rögzítésétől számított 4 nap, azonban az a havi előfizetési díjra vonatkozó fizetési kötelezettsége ettől függetlenül a Szolgáltatás megkezdésének időpontjától, a szolgáltatatás igénybevételi feltételeiben meghatározottak szerint fennáll.

 

UPC Üzleti Internet szolgáltatás mellé választható kiegészítő szolgáltatások

 

Business Wifi

A Business WiFi szolgáltatás honlapon közölt havi díja kizárólag Fiber Power Business 350 vagy 500 internetcsomag, vagy Business Class 150, 350 vagy 500 csomag igénybevétele, illetve a Business WiFi szolgáltatásra vállalt 24 havi határozott idejű szerződés esetén érvényes.

 

Domain csomag

Domain csomag szolgáltatásunk kizárólag a Fiber Power Business csomagok mellett elérhető.

 

UPC Smart Guard

A UPC Smart Guard kiegészítő szolgáltatás bármely Fiber Power Business internet szolgáltatási csomag választása esetén az igénybevétel első 3 hónapjában elkötelezettség nélkül, határozatlan idejű szerződéssel díjmentesen biztosított 1 számítógépre, a 4. hónaptól amennyiben az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy továbbra is igénybe kívánja venni a szolgáltatást, a kiegészítő szolgáltatás havidíja 1 számítógépre nettó 400, bruttó 508 Ft. A szolgáltatás havidíja 3 számítógépre a 4. hónaptól nettó 800.- Ft, bruttó 1.016.- Ft.

 

Fix IP cím

A Fiber Power Business internet, illetve Business Class csomagok mellé Fix IP cím vásárolható nettó 3500 Ft, bruttó 4445 Ft-ért.

 

UPC Wifi opció

A UPC wifi opció igénybevételének további feltételeit az Internet ÁSZF 1/e és 3/a mellékletei tartalmazzák, a szolgáltatás Fiber Power Business csomagra vonatkozó határozatlan idejű új internet előfizetés esetén elérhető. A UPC wifi opció bármikor lemondható. A fix IP cím esetén lemondásra kerülő wifi szolgáltatás esetén a Fiber Power Business Szolgáltatáshoz új fix IP cím kerül kiosztásra.

 

UPC Üzleti Mobilhang-szolgáltatás igénybevétele esetén irányadó feltételek

2017. február 8-tól érvényes 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolható mobiltelefonokra vonatkozó vásárlási feltételek:

 

Készülékeinket részletfizetéses konstrukcióban új vagy meglévő, UPC Freedom Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. Új UPC Freedom Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek a mobil szolgáltatásra vonatkozó 12 hónapos határozott idejű szerződéssel, míg meglévő UPC Freedom Mobil szolgáltatással rendelkező ügyfelek új UPC Freedom mobil csomagra váltással és az arra vonatkozó 12 hónapos határozott idejű szerződéssel vehetik igénybe az ajánlatot. A szolgáltatási területen élő, csak mobil hangszolgáltatással rendelkező vagy azt újonnan vásároló ügyfelek számára is elérhető az ajánlat, míg a szolgáltatási területünkön kívül élők listaárra jogosultak. A mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés határozott időn belüli, bármely okból történő megszűnése esetén a kampányos egyösszegű bruttó ár és a kedvezmény közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

 

A mobilhang csomagok 12 hónapra szóló, határozott idejű szerződéssel, illetve elkötelezettség nélkül is igénybe vehetők. A mobilhang csomagok között havi egy alkalommal díjmentes módosítás lehetséges.

 

Kedvezményes ár

2017. január 1-től visszavonásig az alábbi kedvezményes díjakon biztosítja a UPC az üzleti mobil hang előfizetést a legalább egy UPC üzleti vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfelei számára:

 

Díj Freedom S Freedom M Freedom L Freedom XL
Havidíj (nettó) 2591 Ft 3142 Ft 4717 Ft 11 016 Ft
Havidíj (bruttó) 3090 Ft 3810 Ft 5770 Ft 13 490 Ft

 

A kedvezményes havidíj igénybevételének feltétele a mobil szolgáltatásra vonatkozó 12 hónapra szóló, határozott idejű szerződés vállalása.

 

A szolgáltatáscsomagok ára UPC vezetékes szolgáltatási területéhez tartozó szolgáltatási címre üzleti vezetékes szolgáltatások igénybevétele nélkül megrendelt mobil telefonszolgáltatás, illetve határozatlan idejű szerződéskötés esetén:

 

Díj Freedom S Freedom M Freedom L Freedom XL
Havidíj (nettó) 3 378 Ft 3929 Ft 5504 Ft 11 803 Ft
Havidíj (bruttó) 4029 Ft 4765 Ft 6733 Ft 14 454 Ft

 

A jelen ajánlat szempontjából vezetékes szolgáltatásnak minősülnek az alábbi UPC-s üzleti szolgáltatások: Fiber Power Business internet, ADSL-internet, Business Telefon, Digital Bronze, Digital Gold kábeltévé. A UPC mobilinternet és mobilhang-szolgáltatás nem minősül üzleti vezetékes szolgáltatásnak, ezekre a kedvezmény nem vonatkozik.

 

A mobilhang csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak határozatlan idejű kedvezményt tartalmaznak, amelyek visszavonásig érhetőek el. Amennyiben az előfizető minden üzleti vezetékes szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, az a mobilhangra vonatkozó előfizetés egyidejű megszűnését nem eredményezi, azonban a UPC fenntartja a jogot, hogy az előfizető által igénybe vett Freedom csomag listaárát számlázza a vezetékes szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megszűnésének időpontjától kezdődően, de legkésőbb 30 napon belül. A Freedom S csomag bruttó listaára: 5626 Ft/hó, a Freedom M csomag listaára: 9539 Ft/hó, a Freedom L csomag listaára: 14 353 Ft/hó, a Freedom XL csomag listaára: 28 918Ft/hó. Minden listaár bruttó összeg és határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe.

 

A honlapon feltüntetett adat-, hívás-, és SMS-díjak belföldi, normál díjas irányokra vonatkoznak. A csomagok számlázása perc alapú és a forgalmi díjak a havidíjon felül fizetendők.
A csomagokhoz tartozó roaming díj táblázat a UPC honlapján, a teljes körű forgalmi díjtáblázat az ÁSZF 3/d számú mellékletében található.

 

A UPC díjcsomagokban a korlátlan beszélgetés kizárólag normál tarifával hívható, belföldi telefonszámokra vonatkozik. A hálózaton belüli percek és SMS-ek kizárólag a UPC mobilhálózaton belül értendők, a UPC vezetékes kábeltelefon és analógtelefon irányba bonyolított hívások nem számítanak hálózaton belülinek.


A Freedom szolgáltatási csomag  igénybevételével az előfizető tudomásul veszi a Freedom szolgáltatási csomag igénybevételi feltételeit, amelyek a kampány ideje alatt az alábbiak:
Rendeltetésszerű személyi használat, lehetőség esetén wifi használat mellett (UPC wifiképes modemmel ). A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató az előfizető által igénybe vett szolgáltatási csomagot az internet ÁSZF 2.1.5 pontjában meghatározott előfizetői szolgáltatási csomagra válthatja.

 

Freedom csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebességei az alábbiak:
Freedom S és Freedom M esetén 1024 kbps letöltési és 512 kbps feltöltési sebesség. Freedom L esetén 2048 kbps letöltési és 1024 kbps feltöltési sebesség. Freedom XL esetén 4096 kbps letöltési és 2048 feltöltési sebesség. A csomagok korlátlan belföldi adatforgalmat tartalmaznak. A mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel az egyedi garantált le- és feltöltési sebesség a minden csomagban 0/0 Mbit/s.

 

Minden Freedom csomag külföldön is használható. A külföldön érvényes roaming díjszabásról és díjzónákról a roaming díjszabás oldalon talál bővebb információt. Fontos információ: bizonyos országokban csak bizonyos hálózatokon lehet hívást kezdeményezni és SMS-t küldeni, azonban hívás- és SMS-fogadás, valamint adatforgalmazás minden hálózatról lehetséges. A külföldi hálózatokról bővebben ezen a linken tájékozódhat.

 

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon) meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig. 
Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői szerződés pénzügyi megalapozása céljából a UPC az előfizetői szerződés megkötése előtt hitelképességi vizsgálatot végezzen és a megadott iratokban szereplő adatok hitelességét a kormányzati hivatalos adatbázisban – az ÁSZF-ben meghatározott adatfeldolgozó közreműködésével – ellenőrizhesse, amelynek keretében a UPC jogosult az adatokat ezen, titkosításra kötelezett harmadik fél részére kiadni.

 

Üzleti előfizetők részére UPC Freedom díjcsomagban legfeljebb 25 db SIM kártya használata lehetséges.

 

Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az előfizető legalább egy vezetékes, mobilhang vagy mobilinternet szolgáltatással rendelkezik. Amennyiben minden alapszolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnik, akkor a fennmaradó részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.

 

Egy ügyfél egy időben tetszőleges számú készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet, de ha az ügyfélnek van futó részletfizetéses konstrukciója, akkor az alábbi feltételnek teljesülnie kell: az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden részletfizetést, így a táblagép és a havidíjtartozást is, és beleértve az éppen vásárolni kívánt új eszköz részletét is) nem haladhatja meg a havi bruttó 15 000 Ft-ot. Ennél nagyobb részletfizetési igény estén kérje egyéni elbírálásunkat.

 

A megvásárolt SIM-ek darabszámának függvényében 6 hónap időtartamra mennyiségi kedvezményt biztosítunk üzleti ügyfeleink számára. A 6 hónapos időtartam kezdete az első mobil csomag megvásárlásának napja.

 

A mennyiségi kedvezmény a megvásárolt SIM-kártyák számának függvényében:

  • 3-5 darab SIM vásárlása esetén: bruttó 381 Ft/SIM/hó, nettó 300 Ft/SIM/hó
  • 6-9 darab SIM vásárlása esetén: bruttó 508 Ft/SIM/hó, nettó 400 Ft/SIM/hó
  • 10 darabnál több SIM vásárlása esetén: bruttó 635 Ft/SIM/hó, nettó 500 Ft/SIM/hó.

 

A kedvezmény a mobilszolgáltatás havidíjából kerül jóváírásra az alábbi feltételekkel:

  • Nemfizetés miatti korlátozás esetén a korlátozás időpontjától kezdődően a kedvezmény visszavonásra kerül.
  • A mobil szolgáltatás szüneteltetése esetén a kedvezmény igénybevétele továbbra is lehetséges.
  • A kedvezmény igénybevételére való jogosultság szempontjából a jóváírás pillanatában egy ügyfélszámon nyilvántartott aktív (tehát korlátozással vagy lemondással nem érintett) SIM kártyák darabszámát vesszük figyelembe, több ügyfélszámon egyidejűleg nyilvántartott SIM kártyák a kedvezmény igénybevételére nem jogosítanak.
  • A jóváírás havonta egy alkalommal történik, az adott ügyfél számlaciklusának megfelelően.

Mobilkészülék támogatott áron történő vásárlása esetén határozott idejű készülékszerződés érvényes. Amennyiben a készülékszerződés ideje alatt az előfizető összes, mobilhang szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnik, úgy a készüléktámogatott ár és a készülék listaára közti különbözet egy összegben kiszámlázásra kerül.

 

A készülékek listaárait az alábbi táblázat tartalmazza (az árak bruttó Forintban értendők):

 

Készülékek

Listaár (bruttó)

Nokia 215

12,000 Ft

Samsung Galaxy J1 Duos

39,600 Ft

Huawei Y5

36,000 Ft

LG Y50 Leon

41,040 Ft

Huawei Y5 II DS

45,120 Ft

LG K4 DS

47,999 Ft

Microsoft Lumia 640 DS

54,000 Ft

Samsung Galaxy J1 2016

58,320 Ft

LG Y90 Magna Dual

63,720 Ft

Samsung Galaxy Grand Prime G530

59,940 Ft

Samsung Galaxy Grand Prime VE G531

59,940 Ft

Samsung Galaxy J3 Duos

66,000 Ft

Samsung Galaxy J5 2016

77,800 Ft

Huawei P8 Lite

76,800 Ft

LG K10 DS

76,800 Ft

Samsung Galaxy A3 Duos

83,520 Ft

Samsung Galaxy A5 A500

108,000 Ft

Huawei P9 Lite

98,112 Ft

Samsung Galaxy A3 2016

98,112 Ft

Samsung Galaxy A5 0216

122,100 Ft

Apple iPhone 5S 16 GB

155,124 Ft

Huawei P9

182,580 Ft

Samsung Galaxy S6

179,700 Ft

HTC M8S

179,988 Ft

Microsoft Lumia 950 DS

209,988 Ft

LG G5

275,988 Ft

Samsung Galaxy S7

263,700 Ft

Apple iPhone SE 16 GB

211,188 Ft

Apple iPhone SE 64 GB

227,988 Ft

Samsung Galaxy S7 Edge

296,100 Ft

Apple iPhone 7 32 GB

320,820 Ft

Huawei T1 8"

41,892 Ft

Huawei T1 10"

56,580 Ft

iPad mini 2 Wi-Fi 16GB Space Gray/Silver

101,844 Ft

iPad mini 2 Wi-Fi 32GB Space Gray/Silver

114,420 Ft

iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Space Gray/Silver

157,140 Ft

iPad Air 2 Wi-Fi 32GB Space Gray/Silver

168,660 Ft

Samsung UE32J5200A 32 col

119,988 Ft

Samsung UEK5500A 32 col

131,868 Ft

Samsung UE40J5200A 40 col

155,532 Ft

Samsung UE40K5500A 40 col

167,628 Ft

Samsung UE40JU6400 40 col

179,508 Ft

Samsung UE40KU6400 40 col

227,148 Ft

Samsung UE49KU6400 49 col

275,964 Ft

Samsung UE49KU6500 49 col

311,940 Ft

Samsung UE55KU6000 55 col

323,388 Ft

HP 250 G5 W4M72EA 15.6 col

143,028 Ft

HP x2 210 L5G95EA 10.1 col

143,028 Ft

HP 15 X5D10EA 15.6 col

179,028 Ft

Apple Macbook Air 13 col 128GB mmgf2mg/a

407,028 Ft

 

A mobiltelefonok beállításaihoz hasznos segítséget nyújt a www.upc.hu/keszulekbeallitas oldal.

 

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első eszköz átvételekor (SIM kártya és/vagy mobiltelefon) ki kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig.
A honlapon közzétett mobiltelefon és tablet képek illusztrációk, a készülékekről közölt adatok tájékozató jellegűek, részletek az adott gyártó oldalán érhetők el. A készülékeket az akció visszavonásáig vagy a készlet erejéig biztosítjuk. Az árak bruttó árak.

 

UPC Mobilhang-szolgáltatás mellé választható kiegészítő szolgáltatások

 

Cégen belüli 0 Ft opció

Csak az egy ügyfélszám alá tartozó előfizetések közötti hangszolgáltatás érhető el 0 Ft-os percdíjon. A kedvezménybe maximálisan 25 db SIM-kártya vonható be.  Számlaközi megrendelés illetve lemondás esetén tört havi számlázás nem történik, mindig a teljes havidíj kerül kiszámlázásra.

 

Partner cégek opció

Egy SIM-kártyához csak egy Partner Cégek opció tartozhat. A kedvezménybe maximálisan 10 db SIM-kártya vonható be. Számlaközi megrendelés illetve lemondás esetén tört havi számlázás nem történik, mindig a teljes havidíj kerül kiszámlázásra.

UPC Üzleti Mobilinternet igénybevétele esetén irányadó feltételek

2017. január 1-től a 6/2016. (IX.30.) NMHH rendelet alapján a UPC Mobilinternet csomagok 18%-os ÁFA kulccsal kerülnek számlázásra.

 

A UPC mobilinternet kedvezményes havidíja kizárólag üzleti vezetékes internet szolgáltatás mellé biztosított.  Az egyedileg is értékesített szolgáltatások díjai a csomagban elérhető áraknál magasabbak lehetnek. A UPC mobilinternet szolgáltatás az ország számos pontján elérhetővé teszi a 21,1 Mbit/s sebességű internetezés lehetőségét a szélessávú mobil-adathálózaton. (A megfelelő szolgáltatási csomag, a minimális rendszer-követelményeknek, megfelelő eszköz, és az ideális hálózati lefedettség megléte esetén.) A szolgáltatás elérhetősége a mobilinternet lefedettségi térkép alapján ellenőrizhető.

 

A UPC mobilinternet 1 GB csomag 1 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. Maximum letöltési és feltöltési sebesség (a szolgáltatás alaptulajdonsága) 7,2 Mbps / 1,4 Mbps. Az 1 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül az adott naptári hónap végéig.

 

A UPC mobilinternet 3 GB csomag 3 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. Maximum letöltési és feltöltési sebesség (a szolgáltatás alaptulajdonsága) 7,2 Mbps / 1,4 Mbps. A 3 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül az adott naptári hónap végéig.

 

A UPC mobilinternet 6 GB csomag 6 GB havi adatforgalmi keretet tartalmaz. Maximum letöltési és feltöltési sebesség (a szolgáltatás alaptulajdonsága) 7,2 Mbps / 1,4 Mbps. A 6 GB adatforgalom elérését követően a sebesség lassításra kerül az adott naptári hónap végéig.

 

Az egyes szolgáltatási csomagokba épített adatforgalmi keret felhasználásáról a UPC mobilinternet csomagba épített adatmennyiség 80%- illetve 100%-ának elérése esetén az előfizető értesítő üzenetet kap. A tárgyhónapra felhasznált adatmennyiség ellenőrizhető a http://business.upc.hu/adatforgalom weboldalon. Amennyiben az ügyfél a szolgáltatás sebességének lassítását követően, még az adott tárgyhónapban magasabb szolgáltatási csomagra módosít, úgy a sebesség a tárgyhónap utolsó napjáig lassításra kerül és a magasabb szolgáltatási csomag a következő hónap első napjától érhető el.

 

A UPC mobilinternet átlagos elérhető le- és feltöltési sebessége


A hálózati minőségi mutatóra megadott célérték:

 

Letöltési sebesség:
GPRS lefedettségi területen: 0,05 Mbit/s; EDGE lefedettségi területen: 0,15 Mbit/s; 3G lefedettségi területen: 0,3 Mbit/s; 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen: 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig.

 

Feltöltési sebesség:
GPRS lefedettségi területen: 0,02 Mbit/s; EDGE lefedettségi területen: 0,07 Mbit/s; 3G lefedettségi területen: 0,3 Mbit/s; 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen: 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig.
A UPC mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja.

 

A csomagokkal elérhető maximális sebesség névleges érték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A UPC mobilinternet csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a szolgáltatások sebességmérésének módjáról, továbbá a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírás található a UPC mobilinternetre vonatkozó ÁSZF-ben.

 

Egyszeri díjak
Egyszeri díjak (önálló megrendelés és csomagajánlat esetében)

    Bruttó Nettó
USB modem (21,1 Mbit/s) kártérítési díja Egyszeri díj (Ft) 10000 Ft 7874 Ft
SIM-kártya csere Egyszeri díj (Ft) 2500 Ft 1969 Ft
USB modemcsere díja Egyszeri díj (Ft) 2540 Ft 2000 Ft

 

UPC Mobilinternet sebességnövelő opció

A upc sebességnövelő opció elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 21,1/2 Mbit/s, az egyedi garantált le-és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/sec.

Készülékvásárlás feltételei üzleti előfizetők számára

A kedvezményes készülék ajánlatok csak üzleti vezetékes szolgáltatás és/vagy UPC mobilinternet szolgáltatás mellé vehetők igénybe. A készülékek részletfizetéssel kizárólag a Fiber Power Business üzleti vezetékes internet vásárlása esetén vehetők igénybe 12 vagy 24 hónapos határozott idejű szerződés megkötésével. A részletfizetési konstrukció legalább egy aktív UPC előfizetés fennállása időtartamáig tartható fenn.

 

Egy előfizető egy időben maximum 5 db TV/mobil/laptop készülékfizetési konstrukcióval rendelkezhet. Az egy időben futó összes részletfizetések összege (beleértve minden folyamatban levő eszköz részletfizetést és havidíjtartozást is, és beleértve az éppen vásárolni kívánt új készülék részletét is) nem haladhatja meg a havi nettó 19 685 Ft, bruttó 25 000 Ft-ot. Amennyiben az előfizető összes, szolgáltatótól igénybevett elektronikus hírközlési szolgáltatása megszűnik, úgy a hátralevő készülékrészletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek.

 

A szolgáltató jogosult előleget felszámítani, amelyet az előfizetőnek az első készülék átvételekor meg kell fizetnie. Három, fizetési határidőre befizetett számla után az előleg összege a havi számlán feltüntetett havi díj összegéből jóváírásra kerül a havi díj mértékéig. A kampányban meghirdetett készülék típusokat a készlet erejéig biztosítjuk.

Nem az Eht. hatálya alá tartozó kiegészítő üzleti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó irányadó feltételek KKV ügyfelek esetén

Virtuális telefonközpont szolgáltatás (VPBX)

A VPBX szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az előfizető a szolgáltatónál meglévő, vagy újonnan vásárolt SIP Trunk hangszolgáltatásra vonatkozó előfizetéssel rendelkezzen.


Apcsomag (alaphavidíj + 5 vagy 10 mellék díja)
Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft)
12 hónap
Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
VPBX alaphavidíj 6 500 8 255 6 000 7 620
VPBX 5 mellék 3 750 4 763 3 375 4 286
VPBX 10 mellék 7 500 9 525 6 750 8 573
Opcionális funkciók havidíjai Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
Hangrögzítés (opcionális, rendszerszintű összes mellékre) 15 000,00 19 050 15 000,00 19 050
Rögzített hangfájlok rendszeres átmásolása FTP tárhelyre 7 500,00 9 525 7 500,00 9 525
SIM slot - 1 db SIM kártyahely bérlés 15 000,00 19 050 15 000,00 19 050
         
Telefonkészülék bérlés (opcionális) Nettó ár (Ft) 12 hónap Bruttó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Bruttó ár (Ft) 24 hónap
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék  bérleti díj (opcionális) 1 870 2 375 1 100 1 397
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék bérleti díj (opcionális) 2 860 3 632 1 540 1 956
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység bérleti díj (opcionális) 4 620 5 867 2 585 3 283
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel bérleti díj (opcionális) 6 820 8 661 3 795 4 820Telefonkészülék vásárlás (opcionális) Nettó ár (Ft/készülék) Bruttó ár (Ft/készülék)
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék  bérleti díj (opcionális) 17 930 22 771
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék bérleti díj (opcionális) 27 170 34 506
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység bérleti díj (opcionális) 41 030 52 108
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel bérleti díj (opcionális) 65 010 82 563

 

 

VPBX egyszeri díjtételek

 

VPBX egyszeri díjak

Készülékvásárlás (opcionális) Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Siemens Gigaset A510IP telefonkészülék vásárlás 17 930 17 930 17 930
Cisco SPA303G2 IP telefonkészülék vásárlás 27 170 27 170 27 170
Cisco SPA504G IP telefonkészülék és tápegység vásárlás 41 030 41 030 41 030
Cisco SPA504G IP telefonkészülék, Cisco SPA500S kiegészítő panellel és tápegységgel vásárlás 65 010 65 010 65 010
Funkciók beállításának egyszeri díja (IVR/SIM slot) Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Egyszintű IVR egyszeri telepítési díja 22 500 22 500 22 500
Hangfelmondás egyszintű IVR-hoz (Ft/előfizetés) 37 500 37 500 37 500
SIM slot bekapcsolási díj 15 000 15 000 15 000
Bekapcsolási/Telepítési díjak Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
Bekapcsolási díj (listaár) 0  0 60 000
Budapesti telepítés kiszállással 15 000 15 000 15 000
Vidéki telepítés kiszállással 20 000 20 000 20 000
Távolsági díj vidékre (kilométerenként) 160  160 160
Ügyfél saját készülékének beállítási díja (készülékenként) - Kompatibilitási listán szereplő készülék esetén 1 500  1 500 1 500
Ügyfél saját készülékének beállítási díja (készülékenként) - Kompatibilitási listán NEM szereplő, de egyeztetés alapján kompatibilis készülék esetén 2 500  2 500 2 500
Készülékek kiküldése futárküldeményként Budapestre 5 000  5 000 5 000
Készülékek kiküldése futárküldeményként vidékre 15 000  15 000 15 000

 

SIP Trunk kedvezmény VPBX értékesítés esetén

 

SIP Trunk - VPBX termék mellett Nettó ár (Ft) 12 hónap Nettó ár (Ft) 24 hónap Nettó Listaár (Ft)
SIP Trunk hangcsatornánkénti díja 1 000 500 2 000