Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szerződési Feltételek a Díjfizetést az alábbiak szerint szabályozzák: Az előfizetőt a szolgáltatás igénybe vételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi előfizetői szerződésben feltüntetett módon, a szolgáltatás mindenkori díjának megfelelően. A különféle díjakat és egyéb fizetési kötelezettségeket részletesen a 7. pont tartalmazza.

 

Számlázás gyakorisága

 

A szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban: díjak). A szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott időszakra a fentiektől eltérő számlázási gyakoriságot is biztosíthat az előfizetők részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A szolgáltató az azonos helyzetben lévők azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt. Új előfizető esetében szolgáltató jogosult a szerződés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és folyamatos díjakat, melyről készpénzfizetési számlát állít ki.

 

A számlák kiküldése folyamatosan történik az előfizetők részére, mely időpont nem változtatható előfizetői kérésre. Az előfizető által kezdeményezett csomagmódosítás legkésőbb a megvalósulás időpontjától számított tíz napot követően elkészített első számlában jelenik meg.

Számlázás integritása

 

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás az előfizetői nyilvántartás, az előfizető által igénybevett szolgáltatás alapján történik. A szolgáltató kizárólag az előfizetői szerződésben szereplő, illetve az előfizető által igénybevett és az aktuális Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az előfizetői szerződésben megjelölt díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettségek szerint.
A szolgáltató számlázási rendszere zárt, külső személyek által nem manipulálható.


A díjkiegyenlítés határideje

 

A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidő előtt 8 nappal az előfizető részére megküldeni. A szolgáltató által az előfizetői szerződésben megadott címre kiküldött (eljuttatott) fizetési értesítők a feladást követő 5. napon kézbesítettnek tekintendők. Amennyiben az előfizető a havi rendszerességgel fizetendő díjakról a hónap végéig, ill. az ettől eltérő számlázási gyakoriságú ügyfél a számlázási időszak első hónapjának 20. napjáig nem kap számlát, ezt be kell jelentenie az illetékes ügyfélszolgálaton.


A rendszeres díjak megfizetése a - számlázási gyakoriságnak megfelelő- tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek.