UPC analóg telefon

Több mint 400.000 upc telefon előfizetőt hívhat
0 Ft-os percdíjért éjjel-nappal!

 
bronze
díjcsomag
silver
díjcsomag
FixPerc 180
díjcsomag*
gold
díjcsomag
FixPerc 360
díjcsomag*
Havidíj
12 hónapos határozott idejű szerződéssel

Online ügyintézés esetén 1500 Ft helyett
0 Ft a belépési díj
590
Ft/hó
2990
Ft/hó
2990
Ft/hó
4290
Ft/hó
4290
Ft/hó
 
 
Csomagban kedvezőbb: tv, internet, telefon együtt
5199
Ft/hó-tól
7399
Ft/hó-tól
7399
Ft/hó-tól
8799
Ft/hó-tól
8799
Ft/hó-tól
 
 
Lebeszélhető percek
    180 perc   360 perc
Helyi/belföldi vezetékes
hívások percdíja csúcsidőben
12,5 Ft 12,5 Ft 0/45 Ft 0 Ft 0/45 Ft
Helyi/belföldi vezetékes hívások
percdíja csúcsidőn kívül
12,5 Ft 0 Ft 0/45 Ft 0 Ft 0/45 Ft
Telefonszám-hordozás
Akciósan 0 Ft
Saját
beüzemelés
 
 
Online ügyintézés esetén 1500 Ft helyett 0 Ft a belépési díj
 

UPC csomagok

Három termék választása esetén olcsóbban juthat hozzá.

  • UPC Kábeltv: akár 31 csatorna
  • Fiber Power 30: 30/3 Mbit/s helyett 2 hónapig 60/6 Mbit/s felár nélkül
  • UPC Telefon: 0 Ft/perc upc hálózaton belül
Részletek
[overlay]

* A felhasznált megjelölt percek (180 vagy 360) után a díjtáblázatban foglalt díjakon kerülnek a hívásdíjak kiszámlázásra.

Kedvezményes kínálatunk 2014. február 18-tól visszavonásig, új vagy meglévő szolgáltatási csomagjukon magasabb csomagra módosító egyéni telefon Előfizetők részére, illetve meglévő UPC Telefon Szolgáltatással rendelkező üzleti Előfizetők részére 12 hónapos határozott idejű Előfizetői Szerződéssel érvényes, online ügyintézés esetén.

Magasabb szolgáltatási csomagnak az ÁSZF-ben meghatározott, az Előfizető meglévő telefon csomagjánál magasabb havidíjú UPC Telefon szolgáltatási csomag tekintendő. Magasabb UPC Telefon szolgáltatási csomagra módosítás tekintetében a díjcsomag és a kiegészítő szolgáltatási csomag díja együttesen számítandó.

A kedvezményes belépési díj Szolgáltatásonként 1500 Ft, melyet online ügyintézés és/vagy saját telepítés választása esetén elengedünk.

Online ügyintézés esetén kötelező a Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlarendezés. A Díjnet szolgáltatást első alkalommal választó Előfizető részére egyszeri 1500 Ft jóváírást biztosítunk havidíjából, és/vagy egyszeri 500 Ft jóváírást biztosítunk, amennyiben első alkalommal vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki - további feltétel a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a korábban jóváírt díja(ka)t kiszámlázzuk az Előfizető részére.

Több Szolgáltatás igénybevétele esetén feltétel, hogy azokat a Szolgáltató egy ügyfél-azonosítón tartsa nyilván, és azonos Hozzáférési Ponton kerüljenek felszerelésre.

A FixPerc 180 és a FixPerc 360 díjcsomagok havonta fel nem használt percei a következő hónapra nem vihetők át. A FixPerc díjcsomagokban a fix percek felhasználása után a belföldi mobil hívásirány 65 Ft-os percdíjon, a vezetékes belföldi és a kiemelt nemzetközi vezetékes hívásirányok 45 Ft-os percdíjon hívhatók. A Gold díjcsomag 0 Ft-os percdíjai havi 30 óra erejéig érvényesek, a havi 30 óra felhasználása után a belföldi vezetékes hívások percdíja 12,5 Ft.

A havidíj a UPC Telefon forgalmi díját nem tartalmazza, és arra a kedvezmény nem vonatkozik. A meghirdetett UPC Telefon díjcsomagok számlázása perc alapú, és a forgalmi díjai a havidíjon felül fizetendők. A díjcsomagokhoz tartozó teljes forgalmi díj táblázat megtalálható Honlapunkon, illetve az ÁSZF 3/a. számú mellékletében. A díjmentes telefonszám-hordozás feltétele - a UPC Telefon Szolgáltatásra vonatkozó 24 hónapos szerződés vállalása.

A Nemzetközi díjzónákhoz tartozó országok teljes listáját megtalálhatja honlapunkon, vagy a Szolgáltató helyhez kötött UPC Telefon Szolgáltatására vonatkozó ÁSZF-ben.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak. 

Az ajánlatokkal nem élhetnek azon előfizetők, akiknek a kampányban megrendelni kívánt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése adott kampány indulása előtt kevesebb, mint 1 hónappal szűnt meg.

A jelen akció meghirdetésével a 2013. november 19-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk.

A Honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a UPC Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben további kérdései vannak az akcióval kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!