UPC Internet
UPC Mobilinternet
1 GB
UPC Mobilinternet
3 GB
UPC Mobilinternet
6 GB
Havidíj bármilyen UPC kábeles alapszolgáltatás mellé, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel 1690 Ft 
Rendelés
2290 Ft 
Rendelés
3690 Ft 
Rendelés
USB modem
Táblagép
vásárlási lehetőség
Használja ki táblagéppel a UPC vezeték nélküli internet előnyeit!

Részletek
Havi adatforgalmi keret 1 GB 3 GB 6 GB
Elméleti maximális le- és feltöltési sebesség 7,2 / 1,4 Mbit/s 7,2 / 1,4 Mbit/s 7,2 / 1,4 Mbit/s
Sebességnövelő opció
Elméleti max. sebesség:
21,1 / 2 Mbit/s
Saját beüzemeléssel is Szereld magad csomagban elérhető Szereld magad csomagban elérhető Szereld magad csomagban elérhető

A upc mobilinternet csomagok egyedi garantált le- és felöltési sebessége: 0/0 Mbit/s.

Amennyiben az Előfizető 8 napon belül megszünteti Előfizetői Szerződését, lehetősége van 3 havi befizetésének összegét bankszámlájára visszautaltatni, postai úton kérni a visszafizetést vagy személyesen átvenni az összeget az alábbi oldalon megjelölt ügyfélszolgálati irodáink egyikén: http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/shopok/. Egyéb feltételek változatlanok.

A csomagokkal elérhető maximális sebesség egy névleges érték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A szolgáltatás igénybevétele előtt, kérjük tájékozódjon a szolgáltatás elérhetőségéről a lefedettségi térképen.

Lefedettségi térkép
Tekintse meg, hogy hol és mekkora sávszélesség mellett internetezhet a upc mobilinternet szolgáltatás segítségével.
[overlay]

Rendezze számláját Díjnet szolgáltatáson keresztül, mert ha most regisztrál, egyszeri 1500 Ft-os jóváírást biztosítunk havidíjából! Sőt, ha most választ csoportos beszedési megbízást is, akkor további 500 Ft-ot írunk jóvá Önnek!

UPC Mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó akciónk 2014. február 18-ától visszavonásig, 24 havi elkötelezettséggel és 0 Ft kedvezményes belépési díjjal kizárólag belföldi mobilinternetezésre biztosítjuk.

A UPC mobilsticket tartalmazó csomagok esetében az eszközt 1 Ft kedvezményes áron biztosítjuk.

Meglévő UPC mobilstick nélküli mobilinternet szolgáltatás mellé utólag USB modem csak abban az esetben vásárolható, ha az előfizető meglévő szolgáltatási csomagján felfelé módosít. Meglévő UPC mobilstickes csomaggal rendelkező előfizető felfelé módosításkor csak UPC mobilstickes csomagot választhat.

Meglévő UPC vezetékes alapszolgáltatás mellé vagy meglévő alapszolgáltatáson felfelé módosítással egyidejűleg történő UPC Mobilinternet igénybevétele esetén - ha nincs szükség készülékcserére -, a UPC Mobilinternet Szolgáltatás kizárólag saját beüzemeléssel vehető igénybe.

Vezetékes UPC szolgáltatással nem rendelkező ügyfeleink, kizárólag ügyfélszolgálati irodáinkban fizethetnek elő UPC mobilinternet csomagra. UPC mobilstick nélküli csomag rendelése esetén 3 hónap havidíjat, míg UPC mobilstickes csomag rendelése esetén 6 hónap havidíjat kell előre kifizetnie a szolgáltatás igénylésével egy időben.

A kizárólag UPC Mobilinternet Szolgáltatással rendelkezők számára a UPC a számlát negyedéves gyakorisággal küldi meg, és az Előfizető ettől eltérő számlázási gyakoriságot nem választhat. Ilyen esetben a UPC első számláját az Előfizetői Szerződés megkötésekor állítja ki, melyet az Előfizető készpénzben köteles a Szolgáltató felé megfizetni. Az első számla kiállítását és kiegyenlítését követően az Előfizető különböző területekre vonatkozó számlázási ciklusoknak megfelelő befizetési határidőig köteles megfizetni az esedékes díjat a Szolgáltató részére. Egyéb feltételek változatlanok.

A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak.

Online ügyintézés esetén kötelező a Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlarendezés. A Díjnet szolgáltatást első alkalommal választó Előfizetők részére egyszeri 1500 Ft jóváírást biztosítunk havidíjából, és/vagy egyszeri 500 Ft jóváírást biztosítunk, amennyiben első alkalommal vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki - további feltétel a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a korábban jóváírt díja(ka)t kiszámlázzuk az Előfizető részére.

A UPC Mobilinternet szolgáltatás 8 napon belüli elállása esetén csomagonként 500 Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel. Ilyen esetben az Előfizető köteles a modemet a Szolgáltató ügyfélkapcsolati pontján 15 napon belül leadni. Ennek elmulasztása esetén köteles az eszköz teljes vételárát (8160 Ft) a Szolgáltató részére megfizetni.

A SIM kártya a UPC tulajdona, melynek használatát a Szolgáltatás igénybevételének időtartamára díjmentesen biztosítjuk.
Felhívjuk Előfizetőink figyelmét, hogy Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő SIM-kártyát a Szerződés megszűnését követő 3 munkanapon belül visszaszolgáltatni. 

A Szolgáltató az eszközre 12 hónap jótállási időt vállal. A jótállási időn belül – jogos igény esetén – a meghibásodott eszközt az eredetivel megegyező paraméterű, új vagy felújított eszközre cseréli. Csere esetén az eredeti eszközre vállalt jótállási idő nem hosszabbodik meg.

Előfizetőink jótállási igényüket a vásárlásról kiállított eredeti fizetési bizonylat (ÁFA-s számla, vagy a termék vételárát tartalmazó szolgáltatási számla) bemutatása esetén személyesen érvényesíthetik a UPC erre kijelölt ügyfélszolgálati pontjain már az USB modem átvételét követően, de legkésőbb a modem vételárát tartalmazó számla fizetési határidejétől számított 12 hónapon belül. Az Előfizető által bejelentett meghibásodás esetén a UPC a terméket kicseréli azonos funkció ellátására alkalmas új, vagy felújított eszközre. Csere esetén az eredeti termékre vállalt jótállási idő nem hosszabbodik meg, annak lejárta az eredetileg megvásárolt eszköz lejártával megegyezik. A hibás terméket a vásárlónak kell eljuttatnia a UPC ügyfélszolgálati pontjainak egyikére. 

A jótállás nem érvényesíthető a termék értékesítését tartalmazó eredeti fizetési bizonylat hiánya esetén, elemi csapásból, külső erőszakból, törésből, sérülésből és beázásból eredő hibák esetén, vagy nem rendeltetésszerű üzemeltetés, helytelen kellékhasználat, helytelen tárolás, illetéktelen személy beavatkozása következtében felmerült hiba és a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása esetén.

Az egyes szolgáltatási csomagokhoz tartozó adatforgalmi keret felhasználásáról a UPC Mobilinternet csomaghoz biztosított adatmennyiség 80 és 100%-ának elérése esetén értesítő üzenetet küldünk. Az adatforgalmi keret elérése esetén a Szolgáltatást az adott naptári hónap végéig lassítjuk. A tárgyhónapra felhasznált adatmennyiséget Ön is ellenőrizheti a http://mobilforgalom.upc.huweboldalon. Amennyiben viszont a szolgáltatás sebességének lassítását követően, még az adott tárgyhónapban magasabb szolgáltatási csomagra módosít az Előfizető, a lassítás megszűnik, és az új szolgáltatási csomagra vonatkozó feltételek azonnal életbe lépnek.

Magasabb szolgáltatási csomagnak a Szolgáltatásonként meghatározott feltételek szerinti, valamint az ÁSZF-ben meghatározott, magasabb havidíjú csomag tekintendő.

A havi adatforgalom elérését követően a sebesség az adott naptári hónap végéig lassításra kerül: az 1 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra 2 GB-ig és 0,01/0,01 Mbit/s-ra a 2 GB felett az adott naptári hónap végéig; a 3 GB csomag esetében: 0,06/0,016 Mbit/s-ra; a 6 GB csomag esetében pedig 0,125/0,125 Mbit/s-ra. A UPC

Mobilinternet csomagok elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 7,2/1,4 Mbit/s, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/s. A UPC Mobilinternet átlagos elérhető letöltési sebessége GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,15 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen pedig 2 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig. Átlagosan elérhető feltöltési sebesség GPRS, EDGE lefedettségi területen 0,07 Mbit/s, 3G lefedettségi területen 0,3 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA lefedettségi területen 1 Mbit/s az adatforgalmi keretet tartalmazó csomagok esetében a keret eléréséig.

A upc sebességnövelő opciót UPC Mobilinternet szolgáltatási csomag mellé, elkötelezettség nélkül biztosítjuk; az így elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség: 21,1/2 Mbit/s; az egyedi garantált le-és feltöltési sebessége: 0/0 Mbit/sec.

A UPC Mobilinternet csomagokkal elérhető maximális sebesség névleges érték, amely az adott területen a Szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének is függvénye. A UPC Mobilinternet szolgáltatási csomagok igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges technikai feltételekről, kérjük, érdeklődjön az igénybevételt megelőzően elérhetőségeinken!

A UPC Mobilinternet-csomagokról, az azokhoz tartozó szolgáltatási területekről, illetve a Szolgáltatás sebességmérésének módjáról, és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírást találhat a UPC Mobilinternet ÁSZF-ben, illetve awww.upc.hu/mobilinternetlefedettseg és www.upc.hu/savszelesseg oldalakon. A UPC Mobilinternet hálózatát technikailag a Vodafone biztosítja.

UPC szolgáltatások szempontjából új vagy meglévő, vezetékes szolgáltatásukon felfelé módosító előfizetők számára kedvezményes táblagép-vásárlási lehetőséget biztosítunk a upc kábelinternet szolgáltatással lefedett területeken. Egyösszegű vásárlás esetén a kedvezményes teljes ár az átvételkor fizetendő. A fent leírt feltételek teljesítése mellett a legalább 6 hónapja meglévő, és az elmúlt maximum 12 hónapban kettőnél több késedelmes számlafizetéssel nem rendelkező, késedelmes fizetés miatt nem korlátozott UPC-előfizetők kezdőrészlet befizetése mellett további 24 havi részletfizetéssel is megvásárolhatják a kiválasztott eszközt. A részletfizetés mindaddig fenntartható, amíg az ügyfélnek legalább 1 db élő alapszolgáltatása (mobilinternetet is beleértve) van. Ha az előfizető összes alapszolgáltatása a részletfizetési futamidő alatt bármely okból megszűnik, úgy a hátralevő részletek egy összegben kiszámlázásra kerülnek. Előfizetésenként részletfizetéssel csak 1 db, egyösszegű vásárlással maximum 4 db táblagép igényelhető. A fenti tájékoztatás nem teljes körű. További részletek, valamint a táblagép-vásárlásba bevont területek adatai a 1221-es ügyfélszolgálati telefonszámon, illetve személyesen – hivatalos UPC ügyfélszolgálati irodáinkban – elérhetőek.

A jelenlegi akciónkban meghirdetett kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A jelen akció meghirdetésével a 2013. november 19-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk.

Az ajánlatokkal nem élhetnek azon előfizetők, akiknek a kampányban megrendelni kívánt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése adott kampány indulása előtt kevesebb, mint 1 hónappal szűnt meg.

A Honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a UPC Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben további kérdései vannak az akcióval kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

 1. A UPC Magyarország Kft. (továbbiakban: UPC) az általa nyújtott mobilinternet szolgáltatáshoz értékesített USB modemekre a vásárlás napjától számított 12 hónapig tartó jótállási kötelezettséget vállal, az itt leírt feltételekkel.
 2. A vásárló a jótállási igényét a vásárlásról kiállított eredeti fizetési bizonylat (ÁFA-s számla, vagy a termék vételárát tartalmazó szolgáltatási számla) bemutatása esetén személyesen érvényesítheti a UPC erre kijelölt, következő ügyfélkapcsolati pontjain:

  Település Cím Nyitva tartás
  Budapest 1073, Erzsébet krt. 5. (Blaha Lujza tér) H-P: 09.00-19.00, Szo: 09.00-13.00., V: Zárva
  Budapest 1138, Váci út 178. (Duna Plaza 1. em.) H-Szo: 10.00-20.00, V: 10.00-18.00
  Budapest 1106, Kerepesi út 61. (Árkád 2, metrószint) H-Szo: 10.00-21.00, V: 10.00-19.00
  Budapest 1024, Lövőház u. 2-6. (Mammut II, 2. em.) H-Szo: 10.00-21.00, V: 10.00-18.00
  Budapest 1117, Október 23. u. 8-10. (Alle, 2. em.) H-Szo: 10.00-20.00, V: 10.00-16.00
  Debrecen 4029, Csapó u. 30. (Fórum Bevásárlóközpont) H-Szo: 09.00-20.00, V: 10.00-18.00
  Dunaújváros 2400, Dózsa Gy. u. 2. H: 08.00-20.00., K-Cs: 08.00-17.00., P: 08.00-15.00.
  Eger 3300, Szálloda u. 5. H-P: 08.00-17.00.
  Miskolc 3527, Bajcsy-Zs. u. 2-4. (Szinvapark, 2. em.) H-Szo: 09.00-18.00
  Monor 2200, Belvárosi sétány 2. H-P: 08.00-18.00, Sz-V: zárva
  Nagykanizsa 8800, Táborhely u. 4. H-P: 09.00-18.00., Szo: 10.00-16.00.
  Nyíregyháza 4400, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) H-P: 09.00-19.00., Szo: 09.00-16.00.
  Pécs 7622, Bajcsy-Zs. u. 11/1. (Árkád, 1. em.) H-Szo: 09.00-20.00, V: 10.00-18.00
  Sopron 9400, Csengery u. 30-32. H-P: 08.00-17.00
  Székesfehérvár 8000, Mátyás kir. krt. 7-9. H: 08.00-20:00., K-Cs: 08.00-17.00., P: 08.00-15.00.
  Szolnok 5000, Boldog Sándor István krt. 2/A H-P: 08.00-17.00.
  Szombathely 9700, Kossuth L. u. 8. H-P: 08.00-17.00.
  Tatabánya 2800, Fő tér 20. H-P: 08.00-17.00., Szo: 08.00-12.00
  Veszprém 8200, Budapest u. 20-28. (Balaton Plaza) H: 09.00-20.00., K-Szo: 09.00-19.00., V: 10.00-16.00.

  A jótállási igények érvényesítésére kijelölt helyek listájának, és nyitvatartási idejének jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes lista megtalálható a www.upc.hu weboldalon.
 3. Az USB modem átvételétől, de legkésőbb a modem vételárát tartalmazó számla fizetési határidejétől számított 12 hónapon belül a vásárló által bejelentett – meghibásodás esetén a UPC a terméket kicseréli, azonos funkció ellátására alkalmas új, vagy felújított eszközre. Csere esetén az eredeti termékre vállalt jótállási idő nem hosszabbodik meg, annak lejárta az eredetileg megvásárolt eszköz lejártával megegyezik.
 4. A hibás termék 2. pontban felsorolt ügyfélkapcsolati pontok egyikére történő eljuttatásáról a vásárlónak köteles gondoskodnia.
 5. Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:
  1. A termék értékesítését tartalmazó eredeti fizetési bizonylat hiánya esetén.
  2. Az elemi csapásból, külső erőszakból, törésből, sérülésből és beázásból eredő hibákra.
  3. Nem rendeltetésszerű vagy, helytelen használat, tárolás, illetéktelen személy beavatkozása következtében felmerült hiba, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása esetén.
 6. A UPC jogosult a jelen jótállási feltételeket bármikor – a vásárló szavatossági jogainak érintése nélkül – megváltoztatni, mely esetben a változás tényéről tájékoztatót tesz közzé honlapján.