Megfelező díjcsomag

A havidíj fele lebeszélhető!

A havidíj fele lebeszélhető!

  • Egyszerűsített, áttekinthető percdíjak
  • Kedvező nemzetközi hívásdíjak
  • online ügyintézés esetén 0 Ft-os kedvezményes belépési díj
  • Az akció 12 hónapos határozott idejű szerződés esetén érvényes

Rendezze számláját Díjnet szolgáltatáson keresztül, mert ha most regisztrál, egyszeri 1500 Ft-os jóváírást biztosítunk havidíjából! Sőt, ha most választ csoportos beszedési megbízást is, akkor további 500 Ft-ot írunk jóvá Önnek!

Percdíjak

Percdíjak

Havidíj 2946,4 Ft
Lebeszélhetőség 1473.2 Ft
Kapcsolási díj 4,23 Ft
Helyi hívás (kedvezményes/éjszakai) 14,09 Ft
Helyi hívás (nappali/csúcs) 14,09 Ft
Távolsági I. (kedvezményes/éjszakai) 14,09 Ft
Távolsági I. (nappali/csúcs) 14,09 Ft
Távolsági II. (kedvezményes/éjszakai) 28,17 Ft
Távolsági II. (nappali/csúcs) 28,17 Ft
Távolsági III. (kedvezményes/éjszakai) 28,17 Ft
Távolsági III. (nappali/csúcs) 28,17 Ft
Mobil hívások minden időben 63,93 Ft
Nemzetközi 1 - vezetékes 43,03 Ft
Nemzetközi 1 - mobil 102,45 Ft
Nemzetközi 2 - vezetékes 128,05 Ft
Nemzetközi 2 - mobil 153,67 Ft

A díjcsomag számlázása perc alapú.
Csúcsidő: Munkanapokon 7:00 és 18:00 között
Csúcsidőn kívül: Minden egyéb időben

Feltételek

Akciós feltételek

Kedvezményes online akciónk 2014. február 18-ától visszavonásig, kizárólag online ügyintézés esetén, új egyéni Előfizetők vagy olyan meglévő UPC analóg Telefon Előfizetők részére, akik szolgáltatási csomagjukról módosítanak, 12 hónapos határozott idejű Előfizetői Szerződés létrejötte esetén érvényes, a Szolgáltató 29-es primerkörzetének hálózattal kiépített szolgáltatási területén, ahol a Szolgáltatás kiegészítő beruházás nélkül létesíthető.

A kedvezményes belépési díj Szolgáltatásonként 0 Ft.

Több Szolgáltatás igénybevétele esetén feltétel továbbá, hogy azokat a Szolgáltató egy ügyfél-azonosítón tartsa nyilván, és azonos Hozzáférési Ponton kerüljenek felszerelésre.

A díjcsomagok forgalmi díjai a havidíjon felül fizetendők. A díjcsomagokhoz tartozó teljes forgalmidíj-táblázat megtalálható a Honlapunkon, illetve az ÁSZF 3/b. számú mellékletében. A fel nem használt lebeszélhetőség a következő hónapra nem vihető át. A kedvezményes hívásokról a www.upc.hu oldalon található részvételi feltételből tájékozódhat. A hálózaton belüli díjmentesség kedvezmény kizárólag a forgalmi díjra vonatkozik.

A jelenleg meghirdetett akciónk más kedvezményekkel nem vonható össze. A havidíjak az ÁFA-t tartalmazzák; az ÁFA mértékének változása esetén a havidíjak az új ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan módosulnak

Online ügyintézés esetén kizárólag a Díjnet szolgáltatáson keresztül történő számlarendezésre van mód. A Díjnet szolgáltatást első alkalommal választó Előfizetők részére egyszeri 1500 Ft jóváírást biztosítunk havidíjából, és/vagy egyszeri 500 Ft jóváírást biztosítunk, amennyiben első alkalommal vállalja, hogy számláját csoportos beszedési megbízás útján egyenlíti ki – további feltétel a megjelölt fizetési módok minimum 6 hónapig történő fenntartása, ellenkező esetben a korábban jóváírt díja(ka)t kiszámlázzuk az Előfizető részére.

A jelen akció meghirdetésével a 2013. november 19-étől meghirdetett akciós feltételeket visszavonjuk.

Az ajánlatokkal nem élhetnek azon előfizetők, akiknek a kampányban megrendelni kívánt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződése adott kampány indulása előtt kevesebb mint 1 hónappal szűnt meg.

A Honlapon megjelenített információk - ideértve a megjelölt díjakat is - kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a UPC Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A tájékoztatás nem teljes körű, további információért, kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Ár
2946,4 Ft havidíj
online ügyintézés esetén
Telepítési költségek:
0 Ft
Szállítási költség:
0 Ft
Egyszeri költségek összesen:
0 Ft
Rendelés
Adatait titkosított kapcsolaton keresztül továbbítjuk.